logo

Avholdte seminarer

4. juni 06:30-07:30
Seminar | Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Oppfølging av risiko i egen virksomhet

Vi får ofte spørsmål om hvordan klienter kan arbeide effektivt med håndtering av intern risiko, og hva som er HR sin rolle i selskapets bærekraftsarbeid. Etter å ha bistått en rekke klienter med intern og ekstern risikokartlegging og rapportering, ser vi et stadig økende behov for at HR kobles tettere på i oppfølgingen av risiko som selskapet har forårsaket eller direkte bidratt til.
29. mai 06:00-08:00
Seminar | Arntzen de Besche, Beddingen 16, Trondheim

Eiendomsfrokost i Trondheim: Standard leieavtaler for næringsarealer, med særlig fokus på miljøtiltak og GDPR

I samarbeid med Norsk Eiendom, har Arntzen de Besche gleden av å invitere til nytt frokostseminar onsdag den 29. mai 2024. Seminaret er interessant både for utleiere og leietakere, men også for prosjektledere, kontraktsansvarlige, banker og andre med kontroll- og rådgivningsfunksjoner for utleiere eller leietakere.
23. mai 06:30-10:00
Seminar | Britannia Hotel, Dronningens gate 5, Trondheim

Halvdagsseminar i Trondheim: Hvordan realisere smarte bygg?

Arntzen de Besche Advokatfirma, Backe Entreprenør, Smedvig Eiendom, Veni og SINTEF inviterer til halvdagsseminar 23. mai om hvordan man kan realisere "smarte" bygg. I løpet av dette seminaret belyser vi temaet fra den juridiske, byggherre-, rådgiver-, entreprenør- og forskningssiden.
25. april 07:00-08:00
Seminar | Arntzen de Besche, Beddingen 16, Trondheim

Når konkurs rammer byggeprosjektet

Det er tunge tider i byggebransjen, og det er risiko for at en god del virksomheter kan bli utsatt for insolvens og konkurs. Med dette som bakteppe inviterer vi til frokostseminar torsdag 25. april. ​
15. mars 07:30-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn Uke: Bærekraftig eiendomsutvikling

Det stadig mer fokus på bærekraft også i eiendomsbransjen. Mer omfattende rapporteringskrav påvirker også eiendomssektoren. Bransjen har økt fokus på å redusere miljøpåvirkningen og er opptatt av en bærekraftig utvikling.
14. mars 07:30-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn Uke: Strømnettets kritiske rolle – Nettilknytning som nøkkelen til det grønne skiftet og næringsutvikling

Nettselskapene har tilknytningsplikt etter energiloven, men vi hører daglig at «nettet er fullt». Køen for nettilgang kan være 5-10 år og utgjør en enorm utfordring for elektrifisering og utvikling av ny industri og arbeidsplasser. Krafttilgang er blitt en svært verdifull «asset» men kan ikke uten videre omsettes fritt.
14. mars 07:15-08:30
Seminar | Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Frokostseminar/webinar: Røde flagg i anbudsfasen

I dette seminaret skal vi se nærmere på typiske fallgruver for oppdragsgivere og leverandører som tilbydere, i en konkurranse som gjennomføres i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Hvordan kan oppdragsgiver redusere risikoen for klager og rettslige skritt, som kan medføre erstatningsansvar og avlysningsplikt? Hvordan kan leverandørene unngå avvisning og optimalisere sine vinnersjanser?
13. mars 07:30-08:30
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo eller følg det digitalt

Grønn Uke: Miljø og bærekraft i offentlige anskaffelser – Hvordan skal konkurransegrunnlagene og tilbudene se ut nå?

Fra 1. januar 2024 trådte en ny bestemmelse i kraft i anskaffelsesregelverket som krever at miljøhensyn skal veie 30 prosent i ethvert anskaffelsesprosjekt, med mindre det tydelig framgår at andre kriterier vil føre til bedre klima- og miljøeffekter, eller i tilfeller der klima- og miljøpåvirkningen er ubetydelig (med krav om begrunnelse). Under dette frokostseminaret vil vi gi en innføring i den nye bestemmelsen.
11. mars 07:30 - 15. mars 09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke: 11-15. mars

I samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere inviterer vi for tredje år på rad til Grønn uke. Hver morgen i uke 11 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer. Nedenfor finner du en oversikt over alle arrangementene, med tilhørende lenker for påmelding.
15. februar 07:15-08:30
Seminar | Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Hvilke grep kan gjøres for å skape et godt byggeprosjekt?

Gå ikke glipp av Arntzen de Besche og Ember sitt tverrfaglige frokostseminar i Stavanger den 15. februar, der vi viser både juridiske og mellommenneskelige grep som vil forbedre byggeprosjektet. Altfor mange prosjekter ender med misforståelser og kostbare konflikter som kunne vært unngått. Målgruppen er ledere, mellomledere, prosjektledere og andre som har interesse for ledelse av små og store prosjekter.
7. februar 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Beddingen 16, 3. etasje, Trondheim

Eiendomsfrokost i Trondheim 7. februar

Arntzen de Besche inviterer til nytt frokostseminar 7. februar 2024. Etter halvannet år med usikre tider for eiendomsbransjen, øyner mange nå et håp om at rentetoppen nærmer seg og at man kan se frem til et mer stabilt marked for utvikling og salg av boliger i tiden som kommer.
31. januar 07:00-11:00
Seminar | House of Oslo, Ruseløkkveien 34 (vis-á-vis Arntzen de Besche sine lokaler), Oslo

Halvdagsseminar i Oslo: Hvordan realisere smarte bygg?

Arntzen de Besche Advokatfirma, Backe Entreprenør, Smedvig Eiendom, Veni og Energy Control inviterer til halvdagsseminar onsdag 31. januar om hvordan man kan realisere "smarte" bygg.
25. januar 07:30-09:30
Seminar | House of Oslo, Ruseløkkveien 34, Oslo

Pulsen i eiendomsmarkedet – Hva kan vi vente oss i 2024?

Vi gjentar suksessen fra 2023 og starter det nye året med frokostseminar for deg som jobber innenfor eiendomsbransjen. Hva kan vi vente oss i 2024? Sammen med sentrale bransjeaktører, som DnB, Eiendom Norge og Malling & Co, skal vi forsøke å gi et svar på nettopp det.
25. januar 07:30-11:00
Seminar | Arntzen de Besche, Beddingen 16, 7042 Trondheim

Tre aktuelle temaer for bygge- og anleggsnæringen: plunder og heft, nye miljøkrav og rådgiveransvar

I byggeprosjekter kan det oppstå hindringer som fører til nedsatt produktivitet for de berørte aktørene. Vi starter dette seminaret med en innføring i det som gjerne omtales som plunder og heft, hvilke vilkår som gjelder for å kreve kompensasjon for et produktivitetstap, og hvilke retningslinjer domstolene har gitt for hvordan entreprenørene må gå frem for å sannsynliggjøre et slikt krav.
18. januar 07:00-08:30
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Ny miljøbestemmelse i regelverket for offentlige anskaffelser – betydningen for bygge- og anleggssektoren

Gå ikke glipp av Arntzen de Besche sitt frokostsemina om de nye miljøkravene i offentlige anskaffelser. Den 1. januar 2024 trer en ny bestemmelse i kraft, som krever at offentlige byggherrer benytter et tildelingskriterium som ivaretar klima- og miljøhensyn, og som må vektes minst 30 %. Det er unntaksvis adgang til i stedet å fastsette minstekrav om miljø, forutsatt at dette gir «klart» bedre miljøeffekt enn ved bruk av et tildelingskriterium.
11. desember 16:00-18:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene høsten 2023: Manuduksjon i EØS-rett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i EØS-rett. Vi serverer god mat og drikke etter manuduksjonen.
8. desember 07:00-09:30
Seminar | House of Oslo, Ruseløkkveien 34, Oslo

Parkeringsbredde til besvær!

Det har vært avsagt en rekke dommer om utforming av parkeringsplasser, og hvilke krav som stilles til parkeringsplasser. Sintef byggforsk kom med en ny veileder om utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg i oktober 2023. Hva gjelder nå? Vi inviterer til et frokostmøte for å snakke om parkeringsplasser!
7. desember 08:00 - 30. november 10:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene høsten 2023: Manuduksjon i erstatningsrett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i erstatningsrett. Vi serverer frokost i forkant av manuduksjonen.
7. desember 07:00-08:30
Seminar | Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Indeksregulering i entreprisekontrakter

Vi inviterer til frokostseminar om indeksregulering. Målgruppen er de ulike aktørene i byggeprosjekter, som for eksempel offentlige eller private byggherrer, entreprenører, arkitekter og andre prosjekterende og de som driver med prosjektadministrasjon.
29. november 08:00-14:45
Seminar | Britannia Hotell, Dronningens gate 5, Trondheim

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Trondheim 2023

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettsseminaret i Trondheim. Her tar vi utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.
27. november 16:00-18:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene høsten 2023: Manuduksjon i folkerett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i folkerett. Vi serverer god mat og drikke etter manuduksjonen.
16. november 06:30-10:30
Seminar | Auditoriet til Backe Rogaland på Forus, Kanalsletta 4, 4033 Stavanger

Halvdagsseminar: Hvordan realisere smarte bygg?

Arntzen de Besche Advokatfirma, Backe Rogaland, Smedvig Eiendom og Veni inviterer til halvdagsseminar torsdag 16. november om hvordan man kan realisere "smarte" bygg.
7. november 14:30-16:00
Seminar | Arntzen de Besche Ruseløkkveien 30, Oslo

Uklarheter og avvik i anskaffelsesretten – et evig aktuelt tema

Spørsmål vedrørende avvik og uklarheter i tilbud mister aldri relevans. Leverandører frykter avvisning, oppdragsgivere frykter feilhåndtering av tilbud og tilhørende risiko for erstatningsansvar.
7. november 08:00-14:00
Seminar | House of Oslo, Ruseløkkveien 34, Oslo

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Oslo 2023

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettsseminaret i Oslo. Her tar vi utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.
2. november 07:30-09:30
Seminar | Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Frokostseminar: Varsling i arbeidslivet

I samarbeid med Bjørnson Organisasjonspsykologene inviterer vi i Arntzen de Besche til et frokostseminar hvor du og din bedrift kan heve faglig kompetanse, og få praktiske råd om varslingsprosesser fra et tverrfaglig foredragsteam.
31. oktober 11:00-15:45
Seminar | House of Oslo, Ruseløkkveien 34, 0251 Oslo

Høstkonferansen 2023

Sammen med Fornybar Norge inviterer vi til vår tradisjonsrike høstkonferanse tirsdag 31. oktober. Dette er det 13. året vi holder konferansen og vi kan som vanlig love dagsaktuelle foredrag om rammevilkårene for land- og havvind.
5. oktober 13:30-15:00
Seminar | Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Seminar i Stavanger: Nå skal klima og miljø vektes minst 30% i offentlige anskaffelser!

Måten vi tenker på klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser og hvilke krav vi stiller er i rask endring. Nå skjerpes kravene ved offentlige anskaffelser, slik at klima- og miljøhensyn nå skal vektes med min. 30 %. Unntak fra dette forutsetter at det stilles klima- og miljøkrav som «klart» gir bedre miljøeffekt og det offentlige må begrunne bruk av unntaket i anskaffelsesdokumentene.
28. september 14:00-16:00
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Seminar om utviklingen av styreansvaret

Vi i Arntzen de Besche har gleden av å invitere til seminar om styreansvar i våre lokaler i Stavanger. Vidar Riksfjord og Reidar Smedsvig er noen av våre fremste ressurser innen styre- og ledelsesansvar. De vil særlig legge vekt på informasjonsansvar for styre og ledelse i aksjeselskaper.
27. september 06:30-08:00
Seminar | Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Verdsettelse som verktøy ved forhandling og tvist

Inventas, KPMG og Arntzen de Besche inviterer til frokostseminar om verdsettelse som tvisteløsningsverktøy. Vi vil se på nytten av tredjepartsverdsettelser og vurdering av teknologi i kontekst av en kommersiell uenighet.
14. september 06:00-07:30
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Arbeidsulykker

Vi inviterer til frokostseminar om arbeidsulykker. Dette seminaret er tilpasset de ulike aktørene i byggeprosjekter, som for eksempel offentlige eller private byggherrer, entreprenører, arkitekter og andre prosjekterende, og de som driver med prosjektadministrasjon og lignende.
13. september 06:00-08:00
Seminar | Arntzen de Besches lokaler i Beddingen 16, 3. etasje, Trondheim

Eiendomsfrokost i Trondheim 2023

Arntzen de Besche inviterer til nytt frokostseminar særlig rettet mot aktører som arbeider med eiendom. Vår neste eiendomsfrokost er onsdag den 13. september 2023.
12. september 12:00-16:00
Seminar | House of Oslo, Ruseløkkveien 34

Oslo urban week: Here comes the sun

Kan solenergi være et bidrag i det grønne skiftet? Vurderer du å installere solceller på ditt tak eller som del av fasaden? Hva skal til for å dele egenprodusert strøm fra solkraft? Og hva er rammebetingelsene for utvikling av solkraft.
11. september 13:30-15:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30

Nå skal klima og miljø vektes minst 30 % i offentlige anskaffelser!

Måten vi tenker på klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser og hvilke krav vi stiller er i rask endring. Nå skjerpes kravene ved offentlige anskaffelser, slik at klima- og miljøhensyn nå skal vektes med min. 30 %. Unntak fra dette forutsetter at det stilles klima- og miljøkrav som «klart» gir bedre miljøeffekt og det offentlige må begrunne bruk av unntaket i anskaffelsesdokumentene.
6. juni 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene: Manuduksjon i sivilprosess

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i sivilprosess. Vi serverer frokost i forkant av manuduksjonen.
1. juni 15:00-17:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene: Manuduksjon i obligasjonsrett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i obligasjonsrett. Vi serverer god mat og drikke etter manuduksjonen.
25. mai 06:15-08:00
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Frokostseminar: garantier i entrepriseprosjekter

Vi inviterer til frokostseminar hvor temaet er garantier i entrepriseprosjekter. Målgruppen er aktørene i entrepriseprosjekter både på land og offshore, og banker/finansieringsforetak og internjurister/-advokater.
24. mai 15:00-17:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene: Manuduksjon i erstatningsrett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i erstatningsrett. Vi serverer god mat og drikke etter manuduksjonen.
11. mai 15:00-17:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene: Manuduksjon i dynamisk tingsrett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i dynamisk tingsrett. Vi serverer god mat og drikke etter manuduksjonen.
9. mai 07:15-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene: Manuduksjon i EØS-rett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO ti manuduksjone i EØS-rett Vi serverer frokost i forkant av manuduksjonen.
2. mai 15:00-17:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene: Manuduksjon i folkerett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO ti manuduksjone i folkerett. Vi serverer god mat og drikke etter manuduksjonen.
20. april 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene: Manuduksjon i kollektiv arbeidsrett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO ti manuduksjone kollektiv arbeidsrett. Vi serverer frokost i forkant av manuduksjonen.
30. mars 07:00-08:30
Seminar | Arntzen de Besche, Beddingen 16, Trondheim

Eiendomsfrokost i Trondheim: BREEAM-NOR v6.0 og grønn finansiering

Arntzen de Besche inviterer til nytt frokostseminar særlig rettet mot aktører som jobber innenfor eiendom. Denne gang har vi også fått med oss Nordea og Grønn Byggallianse for å snakke om BREEAM-NOR og grønn finansiering innenfor byggebransjen.
24. mars 07:30-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke: Det grønne skiftet og eiendomsbransjen

For andre år på rad inviterer vi, i samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere, til Grønn uke i vårt BREEAM-NOR Excellent sertifiserte bygg, VIA. Hver morgen i uke 12 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer.
22. mars 07:30-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke: Offentliggjøringsforordningen – hvordan etterleve SFDR?

For andre år på rad inviterer vi, i samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere, til Grønn uke i vårt BREEAM-NOR Excellent sertifiserte bygg, VIA. Hver morgen i uke 12 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer.
20. mars 07:30 - 24. mars 09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke: 20-24. mars

For andre år på rad inviterer vi, i samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere, til Grønn uke i vårt BREEAM-NOR Excellent sertifiserte bygg, VIA. Hver morgen i uke 12 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer. Nedenfor finner du en oversikt over arrangementene, følg lenkene for å melde deg på de ulike seminarene.
20. mars 07:30-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke: Kraftmarkedet under press og i endring

For andre år på rad inviterer vi, i samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere, til Grønn uke i vårt BREEAM-NOR Excellent sertifiserte bygg, VIA. Hver morgen i uke 12 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer.
16. mars 08:00-09:30
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Er din virksomhet klar for de nye innleiereglene som trer i kraft 1. april 2023?

Fra 1. april 2023 gjelder det nye og strengere regler for innleie av arbeidskraft. Arntzen de Besche inviterer til frokostseminar hvor vi gir deg oversikt over de nye reglene og tips til hvordan din virksomhet kan tilpasse seg det nye regelverket.
9. mars 07:00-09:00
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Venture-frokost i Stavanger

Vi har gleden av å invitere til nytt «Venture-treff» i våre lokaler den 9. mars. Formålet er å skape et møtepunkt i Stavanger-regionen for investorer, oppstartsselskap, meglerhus og andre rådgivere som befatter seg med ventureaktivitet. Fokuset for treffet er relevante og poengterte presentasjoner av aktuelle kommersielle og juridiske tema for bransjen. Agendaen for kommende Venturetreff er som følger:
1. mars 08:00-09:30
Seminar | Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, Stavanger

BREEAM-NOR v6.0 og grønn finansiering

I samarbeid med Nordea og Grønn Byggallianse har Arntzen de Besche gleden av å invitere til frokostseminar om sertifiseringsordningen BREEAM-NOR v6.0 og grønn finansiering innenfor byggebransjen.
25. januar 07:30-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Markedet for eiendomsutvikling - hva nå?

Arntzen de Besche advokatfirma har gleden av å invitere til frokostseminar, målrettet mot aktører innenfor eiendomsbransjen. Vi har fått med oss spennende og sentrale bransjeaktører, som tar temperaturen på finansieringsmarkedet og utviklingen i boligmarkedet.
12. januar 07:00-08:30
Seminar | Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, Stavanger

Frokostseminar om samspillskontrakter

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til frokostseminar i Stavanger om samspillskontrakter og såkalte IPL-kontrakter (Integrert prosjektleveranse).
9. desember 07:30-11:15
Seminar | House of Oslo, Ruseløkkveien 34, Oslo

Erstatningsregimet etter norsk anskaffelsesrett – hvor går vi herfra?

Vi har gleden av å invitere til seminar om erstatningsregimet etter norsk anskaffelsesrett, et høyaktuelt tema som i økende grad har vært debattert de siste årene. Dette skyldes blant annet saker der domstolene har tilkjent svært høye erstatningssummer, og en jevn økning av antallet erstatningssøksmål. Høyesterett har i den såkalte Fosenlinjen – saken uttalt at rettstilstanden til dels er «uheldig», men henvist til lovgiver å eventuelt endre denne. Det kan forventes at Nærings- og fiskeridepartementet nå vurderer denne og andre tilsvarende oppfordringer nøye.
8. desember 07:00-08:30
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Frokostseminar om varslingsreglene i entrepriseretten

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til frokostseminar om varslingsreglene i bygg- og anleggsprosjekter. Byggherrer, entreprenører og de ulike rådgiverne (arkitekter, rådgivende ingeniører) er som regel forpliktet til å forholde seg til ulike varslingsregler i sine prosjekter.
23. november 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Beddingen 16, Trondheim

Eiendomsfrokost i Trondheim 23. november

Arntzen de Besche inviterer til nytt frokostseminar særlig rettet mot aktører som arbeider med eiendom. Vår neste eiendomsfrokost er onsdag den 23. november.
10. november 07:30-09:00
Seminar | Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo

Viktige fristregler for å unngå at krav går tapt

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar om reklamasjons- og foreldelsesfrister for aktører i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Det er ikke uvanlig at det avdekkes mangler ved bebyggelsen. I slike tilfeller er det viktig å ha god kjennskap til reklamasjons- og foreldelsesfrister.
10. november 07:00-08:15
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Frokostseminar om reklamasjons- og foreldelsesfrister

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til frokostseminar om reklamasjons- og foreldesesfrister, for aktører i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Her vil vi gå gjennom en rekke eksempler for å vise hvordan reglene fungerer i praksis. Vi starter seminaret med frokost, og mulighet for å snakke med andre bransjeaktører.
3. november 11:00-16:00
Seminar | Arntzen de Besches lokaler, Ruseløkkveien 30, Oslo

Høstkonferansen 2022

Norweas og Arntzen de Besches tradisjonsrike høstkonferanse går av stabelen 3. november. Vi kan som vanlig love dagsaktuelle foredrag om rammevilkårene for land- og havvind.
1. november 08:00-14:00
Seminar | House of Oslo, Ruseløkkveien 34, Oslo

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Oslo 2022

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettsseminaret i Oslo. Her tar vi utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.
26. oktober 07:00-13:00
Seminar | Britannia Hotell, Dronningensgate 5, Trondheim

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Trondheim 2022

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettsseminaret i Trondheim. Her tar vi utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.
24. august 09:00-10:00
Seminar | Digitalt

Webinar om åpenhetsloven

I samarbeid med næringsforeningen i Stavanger holder vi webinar om den nye åpenhetsloven som trer i kraft allerede 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.
24. august 06:30-07:30
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Frokostseminar om åpenhetsloven

Vi inviterer til frokostseminar om den nye åpenhetsloven som trer i kraft allerede 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.
23. juni 06:30-07:30
Seminar | Digitalt

Webinar: Juridisk morgenkaffe

Sammen med Mercell ønsker vi velkommen til juridisk morgenkaffe hvor temaet er valutasvingninger og anskaffelsesprosesser - handlingsrom innenfor regelverket for offentlige anskaffelser.
9. juni 06:30-08:00
Seminar | Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, Stavanger

Venture-treff i Stavanger

Vi har gleden av å invitere til Venture-treff i våre lokaler i Stavanger. Formålet er å skape et møtepunkt i Stavanger-regionen for investorer, oppstartsselskap, meglerhus og andre rådgivere som befatter seg med venture-aktivitet.
30. mai 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Manuduksjon i sivilprosess

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i sivilprosess i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
25. mai 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Ekstra manuduksjon i erstatningsrett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i erstatningsrett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
23. mai 15:00-17:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Manuduksjon i erstatningsrett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i erstatningsrett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
5. mai 15:00-17:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Manuduksjon i selskapsrett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i selskapsrett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
4. mai 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Manuduksjon i obligasjonsrett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i obligasjonsrett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
3. mai 15:00-17:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Manuduksjon i folkerett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i folkerett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
3. mai 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Manuduksjon i EØS-rett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i EØS-rett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
17. mars 07:00-08:55
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke i VIA: Det grønne skiftet i bygg- og eiendomsbransjen

Det er et stort politisk og bransjeorientert fokus på å ivareta miljøhensyn i bygg- og eiendomsbransjen. Innovasjon, samhandling og konkurransekraft står sentralt. Arntzen de Besche ønsker velkommen til foredrag og debatt med sentrale bransjeaktører. Sammen vil vi se på hvilke tiltak som gjøres i dag og hvilke utfordringer bransjen står overfor.
16. mars 07:00-08:55
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke i VIA: Bærekraft i styrerommet

Styret har det overordnede ansvaret for å sette bærekraft på dagsorden. Bærekraft innebærer så vel god virksomhetsstyring, som sosial bærekraft og foretakets miljøpåvirkning og miljørisiko.
15. mars 07:00-08:55
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke i VIA: Miljøkrav i offentlige anskaffelser - et nordisk perspektiv.

Den norske anskaffelsesloven og forskriften gir offentlige innkjøpere en plikt til å hensynta miljøet. Rekkevidden av miljøkravet er likevel ikke like klart. Er oppdragsgiver forpliktet til å utarbeide overordnede rutiner for miljø i sin anskaffelsespraksis, eller er oppdragsgiver forpliktet til å stille miljøkrav i hver enkelt anskaffelse? Og hvordan gjennomføre og følge opp anskaffelsen i henhold til regelverket samtidig som dets handlingsrom utnyttes?
14. mars 07:00-08:55
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke i VIA: Grønn finansiering: Hvor er vi og hvor skal vi?

«Grønn finansiering», dvs lån som skal benyttes til å realisere en aktivitet som anses bærekraftig eller som har vilkår hvorved låntakeren forplikter seg til visse bærekraftsmål, har vært en av de tydeligste trendene i låne- og kapitalmarkedene de siste årene. Temaet er ikke lenger «nytt» og vi er over i fasen hvor vi meningsfullt kan begynne å snakke om erfaringer og utfordringer.
11. februar 09:00-11:00
Seminar | Digitalt.

Webinar om offentlige anskaffelser

Mercell og Arntzen de Besche inviterer til vinterens anskaffelseswebinar hvor vi denne gangen har fått med Etisk handel Norge til å holde et innlegg om nettopp etisk handel i offentlige anskaffelser.
20. januar 07:30-09:00
Seminar | Digitalt

Entrepriseåret 2021

Arntzen de Besche inviterer til webinar om høydepunktene fra entrepriserettsåret 2021.
1. desember 07:00-08:15
Seminar | Digitalt

Hvilken gjennomslagskraft har EØS-retten i norsk rett?

Den nye regjeringen vil øke bruken av handlingsrommet i EØS-avtalen. Men hvor stort er egentlig dette handlingsrommet og hvor sannsynlig er det at inngåtte avtaler og EØS-rettslig lovgivning kan reverseres? Vil et ønske om mindre EØS-rett kunne bli mer EØS-rett?
30. november 08:00-14:00
Seminar | Våre lokaler i Bygdøy Allé 2, Oslo

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Oslo

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettseminaret i Oslo. Vi tar utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.
12. november 08:00-10:00
Seminar | Digitalt

Anskaffelsesforum Q4 2021

Som sedvanlig har vi to bolker fullspekket med nyttig og engasjerende juss. Den første delen av webinaret vil fokuserer på avvisning av tilbud, herunder særlig avvik og andre uklarheter i tilbudsdokumentene.
11. november 11:00-16:00
Seminar | Våre lokaler i Bygdøy Allè 2, Oslo

Høstkonferansen 2021

Norweas’ og Arntzen de Besches tradisjonsrike høstkonferanse finner sted 11. november. Konferansen har befestet seg som en av de definitive møteplassene for alle med interesse for de kommersielle og regulatoriske rammene for land- og havvind i Norge.
10. november 08:00-14:00
Seminar | Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 1.

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Trondheim

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettseminaret i Trondheim. Vi tar utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.
4. november 07:30 - 30. november 08:30
Seminar | Digitalt

Juridisk morgenkaffe: Grønne anskaffelser

Mercell og Arntzen de Besche inviterer til juridisk morgenkaffe 4. november klokken 0830-0930. Temaet er anskaffelsesregelverket som et miljøpolitisk virkemiddel.
27. oktober 07:00-13:00
Seminar | Rosenkildehuset, Strandkaien 6, Stavanger

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Stavanger

Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Arntzen de Besche har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettseminaret i Stavanger. Her tar vi tar vi utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.
20. oktober 06:00-08:00
Seminar | Våre lokaler i Beddingen 16, 3. etasje, Trondheim

Eiendomsfrokost i Trondheim

Arntzen de Besche fortsetter endelig (!) med sin rekke med frokostseminarer særlig rettet mot aktører som arbeider med eiendom. Vår neste eiendomsfrokost er onsdag den 20. oktober.
23. september 07:00-08:00
Seminar | Digitalt

Hvordan lykkes med offentlige konkurranser i bygg og anlegg -

Arntzen de Besche inviterer til en webinarrekke hvor formålet er å «guide» entreprenørene gjennom en offentlig konkurranse. Videre vil vi gjennomgå sentrale temaer i entreprisekontraktene, som vil gi god forståelse for risikoen i kontraktene og hvordan dette bør håndteres i tilbuds- og gjennomføringsfasen. Vi vil løpende gi praktiske råd og det vi mener er «best practice». Hver samling vil ha et spesifikt tema.
24. juni 07:00 - 22. februar 09:00
Seminar | Digitalt

Hvordan lykkes med offentlige konkurranser i bygg og anlegg -

Arntzen de Besche inviterer til en webinarrekke hvor formålet er å «guide» entreprenørene gjennom en offentlig konkurranse. Videre vil vi gjennomgå sentrale temaer i entreprisekontraktene, som vil gi god forståelse for risikoen i kontraktene og hvordan dette bør håndteres i tilbuds- og gjennomføringsfasen. Vi vil løpende gi praktiske råd og det vi mener er «best practice». Hver samling vil ha et spesifikt tema.
10. juni 07:00-08:00
Seminar | Digitalt

Hvordan lykkes med offentlige konkurranser i bygg og anlegg

Arntzen de Besche inviterer til en webinarrekke hvor formålet er å «guide» entreprenørene gjennom en offentlig konkurranse. Videre vil vi gjennomgå sentrale temaer i entreprisekontraktene, som vil gi god forståelse for risikoen i kontraktene og hvordan dette bør håndteres i tilbuds- og gjennomføringsfasen. Vi vil løpende gi praktiske råd og det vi mener er «best practice». Hver samling vil ha et spesifikt tema.
3. juni 06:30-07:30
Seminar | Digitalt

Praktiske tips til eiendomsutviklere -

Selger av tomter krever oftere enn før å ta del i verdistigningen til utviklingsprosjektet. Skal man dele verdistigningen bør kjøper og selger også dele risiko, men dette kan være utfordrende å oppnå i et selgers marked. Risikohåndtering, ved forutsigbare og gjennomførbare reguleringsplaner, blir derfor ofte like viktig som selve vederlagsmodellen.
1. juni 07:15-09:00
Seminar | Digitalt

AdeB-dagene: Webinar - Erstatningsrett

Partner Terje Granvang foredrar om «Objektivt ansvar med hovedvekt på det ulovfestede objektive ansvaret og hovedtrekk i bilansvaret». Terje har tidligere arbeidet i 20 år som både foreleser, kursleder og sensor i erstatningsrett ved UiO. Manuduksjonen holdes digitalt. Påloggingsinformasjon vil bli tilsendt alle deltakere i forkant av manuduksjonen. Det vil være mulighet til å stille spørsmål til Terje underveis via chat eller Q&A. Vi gleder oss!
20. mai 07:00-08:00
Seminar | Digitalt

Hvordan lykkes med offentlige konkurranser i bygg og anlegg -

Arntzen de Besche inviterer til en webinarrekke hvor formålet er å «guide» entreprenørene gjennom en offentlig konkurranse. Videre vil vi gjennomgå sentrale temaer i entreprisekontraktene, som vil gi god forståelse for risikoen i kontraktene og hvordan dette bør håndteres i tilbuds- og gjennomføringsfasen. Vi vil løpende gi praktiske råd og det vi mener er «best practice». Hver samling vil ha et spesifikt tema.
19. mai 07:15-09:00
Seminar | Digitalt

AdeB-dagene: Webinar - EØS-rett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter til digital manuduksjon i EØS-rett.
11. mai 06:30-08:00
Seminar | Digitalt

Slik lykkes du med salget av bedriften din

Å selge egen bedrift er noe de fleste av oss kun gjør én gang i livet. Ofte er det en kompleks prosess med mange faktorer å ta hensyn til og mange fallgruver som må unngås. For å oppnå best resultat og realisere forventet avkastning, er det avgjørende å dra nytte av gode rådgivere og hente inn ekstern spisskompetanse.
9. mai 07:00 - 6. mai 07:20
Seminar | Digitalt

Digital morgenkaffe

Vi har lansert Digital morgenkaffe med Arntzen de Besche. Dette er et tilbud til alle som er interesserte i enkel tilgang til kortfattet faglig påfyll innenfor aktuelle arbeidsrettslige temaer og nyheter. Temaet den 6. mai er "Seksuell trakassering: den nedre grensen og arbeidsgivers plikter".
6. mai 14:15-16:00
Seminar | Digitalt

AdeB-dagene: Webinar - Folkerett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter til digital manuduksjon i Folkerett.
6. mai 06:30-07:30
Seminar | Digitalt

Praktiske tips til eiendomsutviklere

Å se mulighetene som ligger i en eiendom, sikre rettighetene med en akseptabel risiko og å foredle eiendommens verdipotensial gjennom regulering, er sentralt for å skape et vellykket utviklingsprosjekt for enhver eiendomsutvikler.
23. april 07:00-09:00
Seminar | Digitalt

Anskaffelsesforum

Mercell og Arntzen de Besche arrangerer årets andre frokostseminar innenfor offentlige anskaffelser. Vi deler webinaret i to deler.
23. mars 08:00 - 22. februar 08:20
Seminar | Digitalt

Digital morgenkaffe

Vi har lansert Digital morgenkaffe med Arntzen de Besche. Dette er et tilbud til alle som er interesserte i enkel tilgang til kortfattet faglig påfyll innenfor aktuelle arbeidsrettslige temaer og nyheter. Digital morgenkaffe med Arntzen de Besche vil vare i 15-20 minutter – akkurat så lang tid du trenger for å innta dagens første kaffekopp.