logo

Avholdte seminarer

14. september 06:00-07:30
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Arbeidsulykker

Vi inviterer til frokostseminar om arbeidsulykker. Dette seminaret er tilpasset de ulike aktørene i byggeprosjekter, som for eksempel offentlige eller private byggherrer, entreprenører, arkitekter og andre prosjekterende, og de som driver med prosjektadministrasjon og lignende.
13. september 06:00-08:00
Seminar | Arntzen de Besches lokaler i Beddingen 16, 3. etasje, Trondheim

Eiendomsfrokost i Trondheim 2023

Arntzen de Besche inviterer til nytt frokostseminar særlig rettet mot aktører som arbeider med eiendom. Vår neste eiendomsfrokost er onsdag den 13. september 2023.
12. september 12:00-16:00
Seminar | House of Oslo, Ruseløkkveien 34

Oslo urban week: Here comes the sun

Kan solenergi være et bidrag i det grønne skiftet? Vurderer du å installere solceller på ditt tak eller som del av fasaden? Hva skal til for å dele egenprodusert strøm fra solkraft? Og hva er rammebetingelsene for utvikling av solkraft.
11. september 13:30-15:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30

Nå skal klima og miljø vektes minst 30 % i offentlige anskaffelser!

Måten vi tenker på klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser og hvilke krav vi stiller er i rask endring. Nå skjerpes kravene ved offentlige anskaffelser, slik at klima- og miljøhensyn nå skal vektes med min. 30 %. Unntak fra dette forutsetter at det stilles klima- og miljøkrav som «klart» gir bedre miljøeffekt og det offentlige må begrunne bruk av unntaket i anskaffelsesdokumentene.
6. juni 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene: Manuduksjon i sivilprosess

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i sivilprosess. Vi serverer frokost i forkant av manuduksjonen.
1. juni 15:00-17:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene: Manuduksjon i obligasjonsrett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i obligasjonsrett. Vi serverer god mat og drikke etter manuduksjonen.
25. mai 06:15-08:00
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Frokostseminar: garantier i entrepriseprosjekter

Vi inviterer til frokostseminar hvor temaet er garantier i entrepriseprosjekter. Målgruppen er aktørene i entrepriseprosjekter både på land og offshore, og banker/finansieringsforetak og internjurister/-advokater.
24. mai 15:00-17:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene: Manuduksjon i erstatningsrett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i erstatningsrett. Vi serverer god mat og drikke etter manuduksjonen.
11. mai 15:00-17:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene: Manuduksjon i dynamisk tingsrett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i dynamisk tingsrett. Vi serverer god mat og drikke etter manuduksjonen.
9. mai 07:15-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene: Manuduksjon i EØS-rett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO ti manuduksjone i EØS-rett Vi serverer frokost i forkant av manuduksjonen.
2. mai 15:00-17:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene: Manuduksjon i folkerett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO ti manuduksjone i folkerett. Vi serverer god mat og drikke etter manuduksjonen.
20. april 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

AdeB-dagene: Manuduksjon i kollektiv arbeidsrett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO ti manuduksjone kollektiv arbeidsrett. Vi serverer frokost i forkant av manuduksjonen.
30. mars 07:00-08:30
Seminar | Arntzen de Besche, Beddingen 16, Trondheim

Eiendomsfrokost i Trondheim: BREEAM-NOR v6.0 og grønn finansiering

Arntzen de Besche inviterer til nytt frokostseminar særlig rettet mot aktører som jobber innenfor eiendom. Denne gang har vi også fått med oss Nordea og Grønn Byggallianse for å snakke om BREEAM-NOR og grønn finansiering innenfor byggebransjen.
24. mars 07:30-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke: Det grønne skiftet og eiendomsbransjen

For andre år på rad inviterer vi, i samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere, til Grønn uke i vårt BREEAM-NOR Excellent sertifiserte bygg, VIA. Hver morgen i uke 12 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer.
22. mars 07:30-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke: Offentliggjøringsforordningen – hvordan etterleve SFDR?

For andre år på rad inviterer vi, i samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere, til Grønn uke i vårt BREEAM-NOR Excellent sertifiserte bygg, VIA. Hver morgen i uke 12 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer.
20. mars 07:30 - 24. mars 09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke: 20-24. mars

For andre år på rad inviterer vi, i samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere, til Grønn uke i vårt BREEAM-NOR Excellent sertifiserte bygg, VIA. Hver morgen i uke 12 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer. Nedenfor finner du en oversikt over arrangementene, følg lenkene for å melde deg på de ulike seminarene.
20. mars 07:30-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke: Kraftmarkedet under press og i endring

For andre år på rad inviterer vi, i samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere, til Grønn uke i vårt BREEAM-NOR Excellent sertifiserte bygg, VIA. Hver morgen i uke 12 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer.
16. mars 08:00-09:30
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Er din virksomhet klar for de nye innleiereglene som trer i kraft 1. april 2023?

Fra 1. april 2023 gjelder det nye og strengere regler for innleie av arbeidskraft. Arntzen de Besche inviterer til frokostseminar hvor vi gir deg oversikt over de nye reglene og tips til hvordan din virksomhet kan tilpasse seg det nye regelverket.
9. mars 07:00-09:00
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Venture-frokost i Stavanger

Vi har gleden av å invitere til nytt «Venture-treff» i våre lokaler den 9. mars. Formålet er å skape et møtepunkt i Stavanger-regionen for investorer, oppstartsselskap, meglerhus og andre rådgivere som befatter seg med ventureaktivitet. Fokuset for treffet er relevante og poengterte presentasjoner av aktuelle kommersielle og juridiske tema for bransjen. Agendaen for kommende Venturetreff er som følger:
1. mars 08:00-09:30
Seminar | Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, Stavanger

BREEAM-NOR v6.0 og grønn finansiering

I samarbeid med Nordea og Grønn Byggallianse har Arntzen de Besche gleden av å invitere til frokostseminar om sertifiseringsordningen BREEAM-NOR v6.0 og grønn finansiering innenfor byggebransjen.
25. januar 07:30-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Markedet for eiendomsutvikling - hva nå?

Arntzen de Besche advokatfirma har gleden av å invitere til frokostseminar, målrettet mot aktører innenfor eiendomsbransjen. Vi har fått med oss spennende og sentrale bransjeaktører, som tar temperaturen på finansieringsmarkedet og utviklingen i boligmarkedet.
12. januar 07:00-08:30
Seminar | Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, Stavanger

Frokostseminar om samspillskontrakter

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til frokostseminar i Stavanger om samspillskontrakter og såkalte IPL-kontrakter (Integrert prosjektleveranse).
9. desember 07:30-11:15
Seminar | House of Oslo, Ruseløkkveien 34, Oslo

Erstatningsregimet etter norsk anskaffelsesrett – hvor går vi herfra?

Vi har gleden av å invitere til seminar om erstatningsregimet etter norsk anskaffelsesrett, et høyaktuelt tema som i økende grad har vært debattert de siste årene. Dette skyldes blant annet saker der domstolene har tilkjent svært høye erstatningssummer, og en jevn økning av antallet erstatningssøksmål. Høyesterett har i den såkalte Fosenlinjen – saken uttalt at rettstilstanden til dels er «uheldig», men henvist til lovgiver å eventuelt endre denne. Det kan forventes at Nærings- og fiskeridepartementet nå vurderer denne og andre tilsvarende oppfordringer nøye.
8. desember 07:00-08:30
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Frokostseminar om varslingsreglene i entrepriseretten

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til frokostseminar om varslingsreglene i bygg- og anleggsprosjekter. Byggherrer, entreprenører og de ulike rådgiverne (arkitekter, rådgivende ingeniører) er som regel forpliktet til å forholde seg til ulike varslingsregler i sine prosjekter.
23. november 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Beddingen 16, Trondheim

Eiendomsfrokost i Trondheim 23. november

Arntzen de Besche inviterer til nytt frokostseminar særlig rettet mot aktører som arbeider med eiendom. Vår neste eiendomsfrokost er onsdag den 23. november.
10. november 07:30-09:00
Seminar | Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo

Viktige fristregler for å unngå at krav går tapt

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar om reklamasjons- og foreldelsesfrister for aktører i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Det er ikke uvanlig at det avdekkes mangler ved bebyggelsen. I slike tilfeller er det viktig å ha god kjennskap til reklamasjons- og foreldelsesfrister.
10. november 07:00-08:15
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Frokostseminar om reklamasjons- og foreldelsesfrister

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til frokostseminar om reklamasjons- og foreldesesfrister, for aktører i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Her vil vi gå gjennom en rekke eksempler for å vise hvordan reglene fungerer i praksis. Vi starter seminaret med frokost, og mulighet for å snakke med andre bransjeaktører.
3. november 11:00-16:00
Seminar | Arntzen de Besches lokaler, Ruseløkkveien 30, Oslo

Høstkonferansen 2022

Norweas og Arntzen de Besches tradisjonsrike høstkonferanse går av stabelen 3. november. Vi kan som vanlig love dagsaktuelle foredrag om rammevilkårene for land- og havvind.
1. november 08:00-14:00
Seminar | House of Oslo, Ruseløkkveien 34, Oslo

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Oslo 2022

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettsseminaret i Oslo. Her tar vi utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.
26. oktober 07:00-13:00
Seminar | Britannia Hotell, Dronningensgate 5, Trondheim

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Trondheim 2022

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettsseminaret i Trondheim. Her tar vi utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.
24. august 09:00-10:00
Seminar | Digitalt

Webinar om åpenhetsloven

I samarbeid med næringsforeningen i Stavanger holder vi webinar om den nye åpenhetsloven som trer i kraft allerede 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.
24. august 06:30-07:30
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Frokostseminar om åpenhetsloven

Vi inviterer til frokostseminar om den nye åpenhetsloven som trer i kraft allerede 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.
23. juni 06:30-07:30
Seminar | Digitalt

Webinar: Juridisk morgenkaffe

Sammen med Mercell ønsker vi velkommen til juridisk morgenkaffe hvor temaet er valutasvingninger og anskaffelsesprosesser - handlingsrom innenfor regelverket for offentlige anskaffelser.
9. juni 06:30-08:00
Seminar | Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, Stavanger

Venture-treff i Stavanger

Vi har gleden av å invitere til Venture-treff i våre lokaler i Stavanger. Formålet er å skape et møtepunkt i Stavanger-regionen for investorer, oppstartsselskap, meglerhus og andre rådgivere som befatter seg med venture-aktivitet.
30. mai 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Manuduksjon i sivilprosess

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i sivilprosess i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
25. mai 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Ekstra manuduksjon i erstatningsrett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i erstatningsrett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
23. mai 15:00-17:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Manuduksjon i erstatningsrett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i erstatningsrett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
5. mai 15:00-17:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Manuduksjon i selskapsrett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i selskapsrett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
4. mai 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Manuduksjon i obligasjonsrett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i obligasjonsrett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
3. mai 15:00-17:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Manuduksjon i folkerett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i folkerett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
3. mai 07:00-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Manuduksjon i EØS-rett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i EØS-rett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
17. mars 07:00-08:55
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke i VIA: Det grønne skiftet i bygg- og eiendomsbransjen

Det er et stort politisk og bransjeorientert fokus på å ivareta miljøhensyn i bygg- og eiendomsbransjen. Innovasjon, samhandling og konkurransekraft står sentralt. Arntzen de Besche ønsker velkommen til foredrag og debatt med sentrale bransjeaktører. Sammen vil vi se på hvilke tiltak som gjøres i dag og hvilke utfordringer bransjen står overfor.
16. mars 07:00-08:55
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke i VIA: Bærekraft i styrerommet

Styret har det overordnede ansvaret for å sette bærekraft på dagsorden. Bærekraft innebærer så vel god virksomhetsstyring, som sosial bærekraft og foretakets miljøpåvirkning og miljørisiko.
15. mars 07:00-08:55
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke i VIA: Miljøkrav i offentlige anskaffelser - et nordisk perspektiv.

Den norske anskaffelsesloven og forskriften gir offentlige innkjøpere en plikt til å hensynta miljøet. Rekkevidden av miljøkravet er likevel ikke like klart. Er oppdragsgiver forpliktet til å utarbeide overordnede rutiner for miljø i sin anskaffelsespraksis, eller er oppdragsgiver forpliktet til å stille miljøkrav i hver enkelt anskaffelse? Og hvordan gjennomføre og følge opp anskaffelsen i henhold til regelverket samtidig som dets handlingsrom utnyttes?
14. mars 07:00-08:55
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke i VIA: Grønn finansiering: Hvor er vi og hvor skal vi?

«Grønn finansiering», dvs lån som skal benyttes til å realisere en aktivitet som anses bærekraftig eller som har vilkår hvorved låntakeren forplikter seg til visse bærekraftsmål, har vært en av de tydeligste trendene i låne- og kapitalmarkedene de siste årene. Temaet er ikke lenger «nytt» og vi er over i fasen hvor vi meningsfullt kan begynne å snakke om erfaringer og utfordringer.
11. februar 09:00-11:00
Seminar | Digitalt.

Webinar om offentlige anskaffelser

Mercell og Arntzen de Besche inviterer til vinterens anskaffelseswebinar hvor vi denne gangen har fått med Etisk handel Norge til å holde et innlegg om nettopp etisk handel i offentlige anskaffelser.
20. januar 07:30-09:00
Seminar | Digitalt

Entrepriseåret 2021

Arntzen de Besche inviterer til webinar om høydepunktene fra entrepriserettsåret 2021.
1. desember 07:00-08:15
Seminar | Digitalt

Hvilken gjennomslagskraft har EØS-retten i norsk rett?

Den nye regjeringen vil øke bruken av handlingsrommet i EØS-avtalen. Men hvor stort er egentlig dette handlingsrommet og hvor sannsynlig er det at inngåtte avtaler og EØS-rettslig lovgivning kan reverseres? Vil et ønske om mindre EØS-rett kunne bli mer EØS-rett?
30. november 08:00-14:00
Seminar | Våre lokaler i Bygdøy Allé 2, Oslo

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Oslo

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettseminaret i Oslo. Vi tar utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.
12. november 08:00-10:00
Seminar | Digitalt

Anskaffelsesforum Q4 2021

Som sedvanlig har vi to bolker fullspekket med nyttig og engasjerende juss. Den første delen av webinaret vil fokuserer på avvisning av tilbud, herunder særlig avvik og andre uklarheter i tilbudsdokumentene.
11. november 11:00-16:00
Seminar | Våre lokaler i Bygdøy Allè 2, Oslo

Høstkonferansen 2021

Norweas’ og Arntzen de Besches tradisjonsrike høstkonferanse finner sted 11. november. Konferansen har befestet seg som en av de definitive møteplassene for alle med interesse for de kommersielle og regulatoriske rammene for land- og havvind i Norge.
10. november 08:00-14:00
Seminar | Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 1.

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Trondheim

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettseminaret i Trondheim. Vi tar utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.
4. november 07:30 - 30. november 08:30
Seminar | Digitalt

Juridisk morgenkaffe: Grønne anskaffelser

Mercell og Arntzen de Besche inviterer til juridisk morgenkaffe 4. november klokken 0830-0930. Temaet er anskaffelsesregelverket som et miljøpolitisk virkemiddel.
27. oktober 07:00-13:00
Seminar | Rosenkildehuset, Strandkaien 6, Stavanger

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Stavanger

Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Arntzen de Besche har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettseminaret i Stavanger. Her tar vi tar vi utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.
20. oktober 06:00-08:00
Seminar | Våre lokaler i Beddingen 16, 3. etasje, Trondheim

Eiendomsfrokost i Trondheim

Arntzen de Besche fortsetter endelig (!) med sin rekke med frokostseminarer særlig rettet mot aktører som arbeider med eiendom. Vår neste eiendomsfrokost er onsdag den 20. oktober.
23. september 07:00-08:00
Seminar | Digitalt

Hvordan lykkes med offentlige konkurranser i bygg og anlegg -

Arntzen de Besche inviterer til en webinarrekke hvor formålet er å «guide» entreprenørene gjennom en offentlig konkurranse. Videre vil vi gjennomgå sentrale temaer i entreprisekontraktene, som vil gi god forståelse for risikoen i kontraktene og hvordan dette bør håndteres i tilbuds- og gjennomføringsfasen. Vi vil løpende gi praktiske råd og det vi mener er «best practice». Hver samling vil ha et spesifikt tema.
24. juni 07:00 - 22. februar 09:00
Seminar | Digitalt

Hvordan lykkes med offentlige konkurranser i bygg og anlegg -

Arntzen de Besche inviterer til en webinarrekke hvor formålet er å «guide» entreprenørene gjennom en offentlig konkurranse. Videre vil vi gjennomgå sentrale temaer i entreprisekontraktene, som vil gi god forståelse for risikoen i kontraktene og hvordan dette bør håndteres i tilbuds- og gjennomføringsfasen. Vi vil løpende gi praktiske råd og det vi mener er «best practice». Hver samling vil ha et spesifikt tema.
10. juni 07:00-08:00
Seminar | Digitalt

Hvordan lykkes med offentlige konkurranser i bygg og anlegg

Arntzen de Besche inviterer til en webinarrekke hvor formålet er å «guide» entreprenørene gjennom en offentlig konkurranse. Videre vil vi gjennomgå sentrale temaer i entreprisekontraktene, som vil gi god forståelse for risikoen i kontraktene og hvordan dette bør håndteres i tilbuds- og gjennomføringsfasen. Vi vil løpende gi praktiske råd og det vi mener er «best practice». Hver samling vil ha et spesifikt tema.
3. juni 06:30-07:30
Seminar | Digitalt

Praktiske tips til eiendomsutviklere -

Selger av tomter krever oftere enn før å ta del i verdistigningen til utviklingsprosjektet. Skal man dele verdistigningen bør kjøper og selger også dele risiko, men dette kan være utfordrende å oppnå i et selgers marked. Risikohåndtering, ved forutsigbare og gjennomførbare reguleringsplaner, blir derfor ofte like viktig som selve vederlagsmodellen.
1. juni 07:15-09:00
Seminar | Digitalt

AdeB-dagene: Webinar - Erstatningsrett

Partner Terje Granvang foredrar om «Objektivt ansvar med hovedvekt på det ulovfestede objektive ansvaret og hovedtrekk i bilansvaret». Terje har tidligere arbeidet i 20 år som både foreleser, kursleder og sensor i erstatningsrett ved UiO. Manuduksjonen holdes digitalt. Påloggingsinformasjon vil bli tilsendt alle deltakere i forkant av manuduksjonen. Det vil være mulighet til å stille spørsmål til Terje underveis via chat eller Q&A. Vi gleder oss!
20. mai 07:00-08:00
Seminar | Digitalt

Hvordan lykkes med offentlige konkurranser i bygg og anlegg -

Arntzen de Besche inviterer til en webinarrekke hvor formålet er å «guide» entreprenørene gjennom en offentlig konkurranse. Videre vil vi gjennomgå sentrale temaer i entreprisekontraktene, som vil gi god forståelse for risikoen i kontraktene og hvordan dette bør håndteres i tilbuds- og gjennomføringsfasen. Vi vil løpende gi praktiske råd og det vi mener er «best practice». Hver samling vil ha et spesifikt tema.
19. mai 07:15-09:00
Seminar | Digitalt

AdeB-dagene: Webinar - EØS-rett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter til digital manuduksjon i EØS-rett.
11. mai 06:30-08:00
Seminar | Digitalt

Slik lykkes du med salget av bedriften din

Å selge egen bedrift er noe de fleste av oss kun gjør én gang i livet. Ofte er det en kompleks prosess med mange faktorer å ta hensyn til og mange fallgruver som må unngås. For å oppnå best resultat og realisere forventet avkastning, er det avgjørende å dra nytte av gode rådgivere og hente inn ekstern spisskompetanse.
9. mai 07:00 - 6. mai 07:20
Seminar | Digitalt

Digital morgenkaffe

Vi har lansert Digital morgenkaffe med Arntzen de Besche. Dette er et tilbud til alle som er interesserte i enkel tilgang til kortfattet faglig påfyll innenfor aktuelle arbeidsrettslige temaer og nyheter. Temaet den 6. mai er "Seksuell trakassering: den nedre grensen og arbeidsgivers plikter".
6. mai 14:15-16:00
Seminar | Digitalt

AdeB-dagene: Webinar - Folkerett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter til digital manuduksjon i Folkerett.
6. mai 06:30-07:30
Seminar | Digitalt

Praktiske tips til eiendomsutviklere

Å se mulighetene som ligger i en eiendom, sikre rettighetene med en akseptabel risiko og å foredle eiendommens verdipotensial gjennom regulering, er sentralt for å skape et vellykket utviklingsprosjekt for enhver eiendomsutvikler.
23. april 07:00-09:00
Seminar | Digitalt

Anskaffelsesforum

Mercell og Arntzen de Besche arrangerer årets andre frokostseminar innenfor offentlige anskaffelser. Vi deler webinaret i to deler.
23. mars 08:00 - 22. februar 08:20
Seminar | Digitalt

Digital morgenkaffe

Vi har lansert Digital morgenkaffe med Arntzen de Besche. Dette er et tilbud til alle som er interesserte i enkel tilgang til kortfattet faglig påfyll innenfor aktuelle arbeidsrettslige temaer og nyheter. Digital morgenkaffe med Arntzen de Besche vil vare i 15-20 minutter – akkurat så lang tid du trenger for å innta dagens første kaffekopp.
12. februar 07:30-08:30
Seminar | Digitalt

Anskaffelsesforum

Mercell og Arntzen de Besche inviterer til årets første webinar innenfor offentlige anskaffelser. Temaet er i sin helhet viet til arbeidslivet og forholdet til anskaffelsesregelverket.
8. januar 08:00-09:45
Seminar | Digitalt

Endringer i byggherreforskriften - hva nå?

Byggherreforskriften pålegger byggherren viktige offentligrettslige plikter knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Formålet er å verne arbeidstakere mot farer på arbeidsplassen og fremme seriøsitet.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?