logo

Seminarer

11. mars 07:30 - 15. mars 09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn uke: 11-15. mars

I samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere inviterer vi for tredje år på rad til Grønn uke. Hver morgen i uke 11 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer. Nedenfor finner du en oversikt over alle arrangementene, med tilhørende lenker for påmelding.
13. mars 07:30-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo eller følg det digitalt

Grønn Uke: Miljø og bærekraft i offentlige anskaffelser – Hvordan skal konkurransegrunnlagene og tilbudene se ut nå?

Fra 1. januar 2024 trådte en ny bestemmelse i kraft i anskaffelsesregelverket som krever at miljøhensyn skal veie 30 prosent i ethvert anskaffelsesprosjekt, med mindre det tydelig framgår at andre kriterier vil føre til bedre klima- og miljøeffekter, eller i tilfeller der klima- og miljøpåvirkningen er ubetydelig (med krav om begrunnelse). Under dette frokostseminaret vil vi gi en innføring i den nye bestemmelsen.
14. mars 07:15-08:30
Seminar | Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Frokostseminar/webinar: Røde flagg i anbudsfasen

I dette seminaret skal vi se nærmere på typiske fallgruver for oppdragsgivere og leverandører som tilbydere, i en konkurranse som gjennomføres i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Hvordan kan oppdragsgiver redusere risikoen for klager og rettslige skritt, som kan medføre erstatningsansvar og avlysningsplikt? Hvordan kan leverandørene unngå avvisning og optimalisere sine vinnersjanser?
14. mars 07:30-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn Uke: Strømnettets kritiske rolle – Nettilknytning som nøkkelen til det grønne skiftet og næringsutvikling

Nettselskapene har tilknytningsplikt etter energiloven, men vi hører daglig at «nettet er fullt». Køen for nettilgang kan være 5-10 år og utgjør en enorm utfordring for elektrifisering og utvikling av ny industri og arbeidsplasser. Krafttilgang er blitt en svært verdifull «asset» men kan ikke uten videre omsettes fritt.
15. mars 07:30-09:00
Seminar | Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Grønn Uke: Rapporteringskrav i eiendomsbransjen

Det stadig mer fokus på bærekraft også i eiendomsbransjen. Mer omfattende rapporteringskrav påvirker også eiendomssektoren. Bransjen har økt fokus på å redusere miljøpåvirkningen og er opptatt av en bærekraftig utvikling.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?