logo

Om oss

Arntzen de Besche er et ledende norsk advokatfirma. Våre kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim har nærmere 180 medarbeidere. Våre team av medarbeidere bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og organisasjoner med å forenkle kompliserte transaksjoner, gjennomføre krevende forhandlinger og løse tvister.

Over 150 års historie

Vi har siden 1870 vært med på å forme den rettslige utviklingen i Norge. Gjennom disse årene har vi opparbeidet oss et renommé i Norge og utlandet som et ledende fagmiljø innen forretningsjus og prosedyre.

Fokus på kundeopplevelse

Vi har en kultur for lagspill, integritet, kvalitet og engasjement. Verdiene er med oss i alt vi gjør og setter kurs og retning for arbeidet vårt. Vår kompetanse, erfaring og kommersielle forståelse skaper langsiktige relasjoner og varige verdier. Vi setter kunden i fokus. For mange kunder er vi en strategisk samarbeidspartner. Vi legger mye arbeid i å utvikle og forstå våre kunders virksomhet og målsettinger.

Priser og betingelser.

Våre verdier

Lagspill

Lagspill skal være rettesnoren for hvordan vi skal arbeide og opptre i forhold til hverandre. Ved å opptre sammen som ett firma skal vi løfte hverandre og oppnå fremgang både i markedet og når det gjelder faglig anerkjennelse. Lagspill skal bidra til at våre medarbeidere trives på jobben. Lagspill gir arbeidsglede.

Integritet

Vi skal ivareta våre kunders interesser uten tanke på personlig fordel eller risiko. Vi skal arbeide innenfor loven, advokatforskriftens regler for god advokatskikk og våre egne etiske regler. Vi skal opptre korrekt og på en måte som gjør at vi vinner respekt hos våre kunder, motparter, domstoler, det offentlig og andre. Vi skal holde det vi har lovet.

Kvalitet

Vi skal i alle ledd levere tjenester av høy kvalitet. Vi skal tilpasse våre leveranser til den enkelte sak og kundens behov. Våre tjenester skal holde en høy standard og leveres på en profesjonell måte. Våre råd skal være tydelige. Vi skal være tilgjengelig for våre kunder, respondere hurtig og medvirke til rask fremdrift i oppdragene. Vi skal være i forkant når det gjelder bruk av ny teknologi.

Engasjement

Vi skal vise høyt engasjement for saken og ha fullt fokus på oppdraget. Kunden skal oppleve at vi strekker oss og bryr oss mest. Vi skal være kunnskapssøkende, kjenne jussen og lære oss kundens bransje. Vi skal være engasjert i å utvikle hverandre og firmaet.

Møt ledelsen

Arntzen de Besche består av et partnerskap med 58 partnere. Den daglige ledelsen av selskapet utføres av vår Managing Partner, ledergruppen og avdelingslederne.

LEDERGRUPPEN består av Managing Partner Håvard Sandnes, partner André Michaelsen, partner Anders Rødland, partner Eivind Landmark Tandrevold, partner Svein Terje Tveit, leder økonomi Geir T. Dotzler, leder forretningsstøtte Thomas Hansen og leder for marked og komersiell støtte Marius Tuverud Gangnes.

STYRET består av styreleder og partner Karl Rosén, partner Steffen G. Rogstad, partner Lars Horgen Hinze, partner Siril Visnes, partner Vidar Riksfjord, senioradvokat Magnus Høegh Krohn Viddal (ansatterepresentant) og senioradvokat Kristin Wist (ansatterepresentant).

AVDELINGSLEDERE. Vi har organisert våre ti rettsområder i tre større avdelinger for å sikre at klientene våre har det best sammensatte teamet til sin sak. Svein Terje Tveit leder avdelingen Industri, Energi & Handel. André Michaelsen leder avdelingen Transaksjoner & Teknologi. Eivind Landmark Tandrevold leder avdelingen Tvisteløsning & Forsikring

Oslo

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Postboks 2734 Solli, 0204 Oslo

Stavanger

Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Postboks 660, 4003 Stavanger

Trondheim

Beddingen 16, 7042 Trondheim
Postboks 8853, 7481 Trondheim

Stolt av vår historie

Advokatfirmaet har røtter tilbake til 1870. Som ett av landets eldste advokatfirmaer har vi fulgt retts- og samfunnsutviklingen i Norge i mer en 150 år.

Les mer

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?