logo

Stolt av vår historie

Advokatfirmaet har røtter tilbake til 1870. Som ett av landets eldste advokatfirmaer har vi fulgt retts- og samfunnsutviklingen i Norge i nærmere 150 år.

Det var høyesterettsadvokat Carl Martin Hansen (1839-1922) som startet advokatvirksomheten i Oslo. Han var en meget dyktig jurist og finansmann som ble utnevnt til Ridder av St. Olavs orden for «fortjenstfuld virksomhet i sin stilling». Høyesterettsadvokat Oscar de Besche (1903-2002) overtok etterhvert driften av dette advokatfirmaet. Navnet hans er blitt et juridisk varemerke på godt håndverk.

Bilde: Oscar de Besche

Høyesterettsadvokat Sven Arntzen (1897- 1976) spilte en sentral rolle i motstandskampen under den annen verdenskrig. Han var Norges riksadvokat under første del av det store landssvikoppgjøret etter krigen fra 1945 til 1946. For dette ble han hedret med kommandørkorset med stjerne av St. Olavs Orden, Deltagermedaljen og Storbritannias King's Medal for Courage in the Cause of Freedom.

Bilde: Sven Arntzen
Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum

Arntzen de Besche i sin nåværende form ble stiftet 1. januar 2001. Selskapet fører arven videre etter de Besche & Co. på den ene siden, og Arntzen, Underland & Co. på den andre.

Bilde til venstre: Andreas Arntzen
Bilde til høyre: Ulf Underland

Fra og med 2009 samarbeider vi med Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS (tidligere Advokatfirmaet Schjødt Trondheim AS / Advokatfirmaet Vaagland), og fra og med 2011 kom advokatfirma Smedsvig Heitmann DA med i samarbeidet som Arntzen de Besche Advokatfirma Stavanger DA.

I dag er vi et av Norges største advokatfirmaer. Vi dekker hele det forretningsjuridiske området.

Foto: iStock / ilbusca

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?