logo

Unike enkeltmennesker -

ledende sammen

Et moderne advokatfirma med stolt historie

Arntzen de Besche har vært med på å forme norsk lov og rett siden 1870. Vi er stolte av vår historie. Samtidig er det evnen til å tenke nytt og langsiktig som gjør at vi fortsatt er et av de ledende advokatfirmaene i landet.

I dag er vi et dedikert team på over 140 spesialister fordelt på kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim. Lagspill er i kjernen av vår forretningskultur – vi skaper de beste resultatene sammen!

Vår visjon er å være kundens beste rådgiver
179 enkeltmennesker - ledende sammen
Klimanøytral siden 2019
Om oss

Bli en del av teamet

Vi er et inkluderende advokatfirma som er opptatt av lagspill og faglig kvalitet.

Vår viktigste oppgave er å hjelpe deg til å bli en dyktig forretningsadvokat. For å bli dyktig trenger du utfordringer, og det er vår jobb å legge til rette for at du skal vokse inn i rollen og trives både faglig og sosialt.

Les mer om karrieremuligheter

Bredt fagmiljø tilpasset din bransje

Våre spesialister dekker alle forretningsjuridiske områder, og har erfaring fra de fleste bransjer. Det betyr at du til enhver tid får det beste teamet til å løse oppdraget, og juridisk rådgivning av høy kvalitet.

Våre klienter er alt fra store internasjonale børsnoterte selskaper, finansinstitusjoner, myndigheter og organisasjoner til små bedrifter. Vi løser komplekse tvister, gjennomfører transaksjoner og bidrar med kortsiktig og langsiktig strategisk rådgivning.

Vi ser mulighetene og tar deg dit du ønsker.

Se våre kompetanseområder

Aktuelt

Se alle

5. desember 2022

Arntzen de Besche har bistått Armaturjonsson med kjøp av TermoRens AS

Vi er stolte over å ha bistått som juridisk rådgiver for Armaturjonsson, som har 50 års erfaring med norsk byggebransje, og tilbyr systemer som skal gjør det så enkelt som mulig å unngå oppblomstring av uønskede bakterier i drikkevannet, og sørge for så lang levetid og effektiv drift som mulig på alle installasjoner av vannbaserte varme- og kjøleanlegg i alle typer bygg.

26. oktober 2022

Strømstøtten til næringslivet: Er det utleier eller leietaker som er riktig mottaker av strømstøtte?

Denne uken fikk regjeringens forslag til strømstøtte for næringslivet tilslutning fra SV, og dermed er det flertall for forslaget på Stortinget. Virksomheter som driver med utleie av fast eiendom og eiendomsforvaltning har blitt trukket frem som eksempler på aktører som kan kvalifisere til strømstøtte. Vi har sett nærmere på ordningen og hvem som skal søke om strømstøtte: utleier eller leietaker?

20. oktober 2022

Uavklarte konkurranserettslige problemstillinger i Kommisjonens forslag om europeisk felles innkjøpsordning for gass

18. oktober 2022 foreslo Kommisjonen en ny kriseforordning for å imøtekomme den siste tidens utfordringer for leveringssikkerhet og ekstraordinært høye priser for gass. Forslaget fra Kommisjonen, med tittel «Enhancing solidarity through better coordination of gas COM(2022)549», innebærer en ekstraordinær inngripen i markedet for kjøp og salg av gass, og er forankret i unntaksbestemmelsen i TEUV art. 122. Forordningen kan få nokså vidtrekkende konsekvenser på flere måter.

10. oktober 2022

Det holder ikke å bare forstå jussen

-Vi som jobber med teknologibedrifter må også forstå forretningsideen, markedet og virkeligheten disse selskapene lever i, forteller Tommy Dahlen, partner og leder av teknologiavdelingen i Arntzen de Besche. I dag jobber de tett på sentrale innovasjons- og forskningsmiljøer og har en unik innsikt i kompleksiteten i produktene, og markedet de operer i.

28. september 2022

Nyhetsbrev: Regjeringen med planer om å hente inn mer til fellesskapet, når naturressurser stilles til rådighet

Regjeringen presenterte 28. september 2022 sine planer om å hente inn til fellesskapet mer av verdiene som skapes når naturressurser stilles til rådighet. Gjennom innføring av grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, økning i grunnrenteskatten på vannkraftproduksjon og en ekstraordinær avgift på vind- og vannkraft grunnet de svært høye strømprisene ønsker regjeringen å øke skatteinntektene med ca. 33 milliarder kroner årlig.

15. september 2022

Arntzen de Besche med enda en topplassering i International Tax Review

Resultatene fra ITR er klare, og nytt av året er at Arntzen de Besche rykker opp til Tier 1 innenfor energy tax. Vi beholder ellers de sterke plasseringene fra i fjor hvor vi er rangert i Tier 1 innenfor Shipping og Transactional Tax, og Tier 2 innenfor General Corporate Tax, Indirect tax og Tax Controversy.
0/0

Seminarer

Se alle seminarer
9. desember 07:30-11:15
Seminar | House of Oslo, Ruseløkkveien 34, Oslo

Erstatningsregimet etter norsk anskaffelsesrett – hvor går vi herfra?

Vi har gleden av å invitere til seminar om erstatningsregimet etter norsk anskaffelsesrett, et høyaktuelt tema som i økende grad har vært debattert de siste årene. Dette skyldes blant annet saker der domstolene har tilkjent svært høye erstatningssummer, og en jevn økning av antallet erstatningssøksmål. Høyesterett har i den såkalte Fosenlinjen – saken uttalt at rettstilstanden til dels er «uheldig», men henvist til lovgiver å eventuelt endre denne. Det kan forventes at Nærings- og fiskeridepartementet nå vurderer denne og andre tilsvarende oppfordringer nøye.
5. desember 08:00-10:00
Seminar | Ruseløkkveien 30

AdeB-dagene: manuduksjon i EØS-rett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i EØS-rett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
5. desember 16:00-18:00
Seminar | Ruseløkkveien 30

AdeB-dagene: manuduksjon i obligasjonsrett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i obligasjonsrett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
6. desember 16:00-18:00
Seminar | Ruseløkkveien 30

AdeB-dagene: manuduksjon i folkerett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i folkerett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
7. desember 16:00-18:00
Seminar | Ruseløkkveien 30

AdeB-dagene: manuduksjon i erstatningsrett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i erstatningsrett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
8. desember 07:00-08:30
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Frokostseminar om varslingsreglene i entrepriseretten

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til frokostseminar om varslingsreglene i bygg- og anleggsprosjekter. Byggherrer, entreprenører og de ulike rådgiverne (arkitekter, rådgivende ingeniører) er som regel forpliktet til å forholde seg til ulike varslingsregler i sine prosjekter.
9. desember 07:30-11:15
Seminar | House of Oslo, Ruseløkkveien 34, Oslo

Erstatningsregimet etter norsk anskaffelsesrett – hvor går vi herfra?

Vi har gleden av å invitere til seminar om erstatningsregimet etter norsk anskaffelsesrett, et høyaktuelt tema som i økende grad har vært debattert de siste årene. Dette skyldes blant annet saker der domstolene har tilkjent svært høye erstatningssummer, og en jevn økning av antallet erstatningssøksmål. Høyesterett har i den såkalte Fosenlinjen – saken uttalt at rettstilstanden til dels er «uheldig», men henvist til lovgiver å eventuelt endre denne. Det kan forventes at Nærings- og fiskeridepartementet nå vurderer denne og andre tilsvarende oppfordringer nøye.
13. desember 08:00-10:00
Seminar | Ruseløkkveien 30

AdeB-dagene: manuduksjon i sivilprosess

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i sivilprosess i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
0/0

Verdier og engasjement

Vi jobber aktivt med miljø og bærekraft, og er blant annet medlem av klimanettverket Skift. Sammen med en rekke andre næringslivsaktører jobber vi med å lansere konkrete tiltak som skal bidra til at Norge når sine bærekraftsmål innen 2030.

Les mer