logo

Karriere hos oss

Kompetanse- og karriereutvikling

Vi lever av kompetansen vår. I over 150 år har Arntzen de Besche vært et av Norges ledende advokatfirma. Hvis vi skal fortsette å lykkes er vi avhengige av dine ferdigheter, kunnskap og idéer. Derfor legger vi til rette for at du skal utvikle deg - både som advokat og som menneske.

Vi jobber strukturert med å utvikle det som er felles og det som er unikt med våre ansatte. Vi tilpasser kompetanse- og karriereutviklingen individuelt, slik at de ansatte mestrer de ulike rollene og den spisskompetansen klientene våre har behov for i dag – og i fremtiden. Parallelt med dette har vi regelmessige og standardiserte utviklingssamtaler som sikrer like muligheter for alle ansatte.

Work life balance

Det er ingen motsetning mellom det å være forretningsadvokat og muligheten til å leve ut sitt liv til det fulle. Vi ser det som et konkurransefortrinn at vi kan tilby våre ansatte fleksibilitet og legger til rette for at våre ansatte kan ta vare på interesser, familie og venner.

Vi er overbevist om at våre advokater blir bedre rådgivere når jobben ikke er i konflikt med tiden de ønsker å bruke på familie, interesser, eller å ta vare på egen helse. Når du tar vare på det som er viktig utenfor jobben, har du mulighet til å yte mer når situasjonen krever det. Klientene våre er tjent med at vi har advokater som har et bærekraftig forhold til arbeidslivet og som er der for dem i det lange løp.

AdeB Akademiet

Alle våre fullmektiger går gjennom et 2-årig kompetanseløp kalt AdeB Akademiet. I løpet av disse to årene deltar de på et onboardingseminar og 22 obligatoriske kurs. Formålet med AdeB Akademiet er å gi våre fullmektiger en innføring i flere sentrale emner og ferdigheter som de vil ha nytte av gjennom hele karrieren.

Kursene dekker alt fra forhandlingsteknikk, regnskapsforståelse til praktisk prosedyreferdigheter. I tillegg til dette, deltar våre fullmektiger på advokatkurset til Juristenes Utdanningssenter og spissede kompetansetiltak knyttet til våre fagområder. Det viktigste tiltaket er likevel den tiden de tilbringer sammen med dyktige kolleger.

Våre verdier

Lagspill

Lagspill skal være rettesnoren for hvordan vi skal arbeide og opptre i forhold til hverandre. Ved å opptre sammen som ett firma skal vi løfte hverandre og oppnå fremgang både i markedet og når det gjelder faglig anerkjennelse. Lagspill skal bidra til at våre medarbeidere trives på jobben. Lagspill gir arbeidsglede.

Integritet

Vi skal ivareta våre kunders interesser uten tanke på personlig fordel eller risiko. Vi skal arbeide innenfor loven, advokatforskriftens regler for god advokatskikk og våre egne etiske regler. Vi skal opptre korrekt og på en måte som gjør at vi vinner respekt hos våre kunder, motparter, domstoler, det offentlig og andre. Vi skal holde det vi har lovet.

Kvalitet

Vi skal i alle ledd levere tjenester av høy kvalitet. Vi skal tilpasse våre leveranser til den enkelte sak og kundens behov. Våre tjenester skal holde en høy standard og leveres på en profesjonell måte. Våre råd skal være tydelige. Vi skal være tilgjengelig for våre kunder, respondere hurtig og medvirke til rask fremdrift i oppdragene. Vi skal være i forkant når det gjelder bruk av ny teknologi.

Engasjement

Vi skal vise høyt engasjement for saken og ha fullt fokus på oppdraget. Kunden skal oppleve at vi strekker oss og bryr oss mest. Vi skal være kunnskapssøkende, kjenne jussen og lære oss kundens bransje. Vi skal være engasjert i å utvikle hverandre og firmaet.

Sosialt miljø

Vi tilbringer mye av tiden vår på jobb, og er helt avhengige av et godt sosialt miljø for å ha det bra. Helt grunnleggende for denne trivselen er støtten og omsorgen vi har – og får – fra våre kolleger, og at vi lærer av hverandre.

Vi legger til rette for at de som jobber hos oss skal bli godt kjent med hverandre, også utenfor jobben. Vi har blant annet en aktiv idrettskomité som arrangerer faste treninger og enkeltarrangementer, og vi har en sosialkomité som arrangerer quiz, sommerfest, julebord, firmaturer og mye annet gøy.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?