logo

Priser og betingelser

Arntzen de Besche vil til enhver tid påse at oppdrag for våre klienter blir utført av advokater som har den nødvendige erfaring og kompetanse.

Vårt salær beregnes i hovedsak med utgangspunkt i medgått tid. Dessuten vil de involverte advokaters erfaringsbakgrunn og spesialisering ha betydning for beregningen av det samlede salær, likeledes oppdragets art og vanskelighetsgrad, tilgjengelig tid for utførelse av oppdraget, oppdragets resultat og de verdier oppdraget gjelder.

Utgifter knyttet til utførelsen av oppdraget som reiseutgifter, gebyrer til offentlige instanser m.m. vil bli belastet i tillegg. Internasjonale oppdrag kan prises særskilt i henhold til det enkelte oppdrag.

Arntzen de Besches veiledende timepriser kan fås ved henvendelse til våre kontorer.

Våre alminnelige oppdragsvilkår gjelder for utførelsen av ethvert oppdrag med mindre annet er skriftlig avtalt.

Våre alminnelige oppdragsvilkår finnes her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?