logo

Internasjonalt fokus

En betydelig del av vårt arbeid er internasjonalt rettet. Vi har et dedikert team av advokater med internasjonal erfaring som koordinerer arbeidet mot våre internasjonale forbindelser.

Stort nettverk

Daglig gir vi råd til utenlandske selskaper som driver forretningsvirksomhet i Norge og norske selskaper som driver i utlandet. Vi har gjennom mange år etablert meget gode relasjoner til anerkjente advokatfirmaer i de fleste land som driver handel med Norge. Våre klienter skal være trygge på at de har tilgang til den beste kompetansen på tvers av landegrenser.

Vi bistår internasjonale selskaper, organisasjoner og myndigheter i store deler av verden særlig innen transaksjoner og oljevirksomhet. Vi har ledet internasjonale forhandlinger i konfliktrammede områder, deltatt ved gjennomføringen av noen av de største transaksjonene på norsk sokkel, og bistått ved etablering av komplekse avtaler mellom statlige myndigheter og private selskaper.

Multiple clients highlight the team's capacity for international work, with one reporting: ‘I certainly rate their ability to support us in various countries as strong. They have a lot of in-house international competence and also a strong network of associated companies and partners abroad.

Chambers & Partners, 2022

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?