logo

Halvdagsseminar: Hvordan realisere smarte bygg?

06:30 - 10:00

23. mai

Britannia Hotel, Dronningens gate 5, Trondheim

Arrangementet er gratis

Arntzen de Besche Advokatfirma, Backe Entreprenør, Smedvig Eiendom, Veni og SINTEF inviterer til halvdagsseminar 23. mai om hvordan man kan realisere "smarte" bygg. I løpet av dette seminaret belyser vi temaet fra den juridiske, byggherre-, rådgiver-, entreprenør- og forskningssiden.

Program for dagen:

08.00-08.30: Registrering, mingling og frokost

08.30-09.00: Tips om hvilken “skreddersøm” som bør gjøres med oppsett og innhold av standardkontraktene (NS8405 og NS 8407)

Kurt A. Elvevoll, partner i Arntzen de Besche

 • Hva er smarte bygg?
 • Kunnskap om data er makt!

09.00-09.30: Juridiske utfordringer ved innsamling av "data" i smarte bygg

Tommy Dahlen, partner i Arntzen de Besche

 • Eierskap og utnyttelsesrett til brukergenererte data og datamodeller – mitt, ditt eller vårt?
 • «Adferdsmonitorering» i smarte bygg – hva med personvernet og hvem har ansvaret?

09.30-10.00: Fra rådgiversiden: Digitalisering og smarte løsninger som virker

Tore Wennberg, teamleder Smarte bygg i Veni

 • Strategier som åpner for mange muligheter
 • Nytteverdi på kort og lang sikt
 • Hyllevare eller skreddersøm
 • Sentrale driftssystemer i skyen
 • Hvordan gjøre gamle bygg smartere

10.00-10.20: Pause

10.20-10.50: Fra entreprenørsiden: Prosessen med å realisere smarte bygg

Mårten Skällesnäs, viseadministrerende direktør i Backe Entreprenør

10.50-11.20: Fra byggherresiden: Hvordan kan teknologi gi verdi til gårdeier og brukere?

Rune Augenstein, CTIO i Smedvig

11.20-11.50: Fra forskningssiden: Smarte bygg trenger smarte og troverdige data!

Maria Justo-Alonso, seniorforsker, SINTEF Community

 • ZEB-laboratoriet, et kontorbygg, som også er et laboratorium for utvikling av nullutslipsbyggteknologi
 • Hvilke analyser av måledata har ført til redusert energiforbruk, kostnadseffektivt vedlikehold og optimalisert vedlikehold?
 • En viktig teknologitrend i smarte bygninger.

11.50-12.00: Oppsummering og spørsmål fra salen

Påmelding innen 14. mai kl. 12.00

Vel møtt!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?