logo
Kurt A. Elvevoll

Kontaktinformasjon

Kompetanseområder

PartnerStavanger

Kurt A. Elvevoll

Kurt har bred erfaring fra bygg- og entrepriserett og tilgrensende rettsområder som blant annet plan- og bygningsrett. Han har bistått både offentlige og private byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter. Han bistår i prosjekter fra konkurransefasen, gjennom byggefase, til sluttoppgjøret og ved eventuelle tvister for domstolene.

Han har bred erfaring med å utarbeide kontraktstrategier, kvalitetssikring av kontrakter, oppfølging av byggeprosesser og tvisteløsning. Han er særlig opptatt av god og tydelig kommunikasjon underveis i prosessen. I saker hvor det oppstår tvist er han opptatt av at saken løses gjennom forhandlinger så langt det lar seg gjøre. Gjennom bistand til offentlige byggherrer har han opparbeidet seg verdifull erfaring og kan gi rådgivning som sikrer samspillet mellom prosjektledelse, administrasjon og ikke minst politikerne.

Kurt er en etterspurt foredragsholder for aktørene i bygg- og anleggsbransjen, og har forelest i temaer som kontraktstrategi, kvalitetssikring av kontrakter, hvordan byggherre bør tilpasse NS 8407 eller NS 8405 med bustadoppføringslova (back-to-back), varslingsreglene i entrepriseretten, forberedelse til og gjennomføring av overtakelsesforretning, forskriftsmangler, reklamasjon og foreldelse og så videre.

I løpet av de siste årene har Kurt jobbet mye med digitalisering, BIM og VDC, og bistår bransjeaktørene med nødvendige justeringer i standardkontraktene som blant annet NS 8407, NS 8405 og NS 8401. Dette har vært viktig både fordi aktørene skal få bedre utbytte av digitaliseringen, men også for å redusere mulighetene for tvister i et prosjekt.

Gjennom dette arbeidet har Kurt fått betydelig innsikt i bruken av web-/dokumenthotell. Dette gir store fordeler i rådgivning i entreprisetvister, fordi man har tilgang på god og sikker informasjon om hvem som har laget, revidert og godkjent ulike dokumenter på gitte tidspunkt i prosjektet. Han har også holdt flere seminarer innenfor dette temaet for både offentlige og private aktører.

Kurt har har erfaring med «smarte bygg», nærmere bestemt hva som bør reguleres om dette i særlig byggherrens kontrakter med entreprenørene og rådgiverne for øvrig. Smarte bygg bruker IT og teknologi for bl.a. å bygge billigere, samt sikre en mer bærekraftig og rimeligere forvaltning og drift av bygget. Her må også hensynet til personvernet (GDPR) ivaretas.

Quick and accurate response from Kurt Elvevoll. Always service-minded and highly skilled.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

1. september 2022

Kurt A. Elvevoll er ny partner i Stavanger

Vi er stolte over å få Kurt Elvevoll som ny partner på kontoret vårt i Stavanger. Med over 25 års erfaring fra bygg- og entrepriserett vil han bidra til å styrke entrepriseteamet vårt ytterligere.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?