logo
Tommy Dahlen

PartnerTrondheim

Tommy Dahlen

Tommy har over 20 års erfaring i forbindelse med transaksjoner og rådgivning til teknologi- og kunnskapsbedrifter, utdanningsinstitusjoner og industrielle aktører. Han gir råd til nasjonale og internasjonale virksomheter innenfor en rekke industriområder knyttet til beskyttelse og kommersialisering av immaterielle rettigheter (IP), slik som patenter, varemerker, design, forretningshemmeligheter mv.

Tommy bistår også en rekke større næringslivsaktører og forskningsinstitusjoner med tilrettelegging og gjennomføring av forsknings- og utviklingsprosjekter, og har betydelig erfaring med avtalemodeller, prosjektgjennomføring og eksterne rammebetingelser for prosjekter som er helt eller delvis offentlig finansiert, typisk gjennom finansieringsprogrammer i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og EU sine ulike rammeprogrammer.

Tommy har tidligere vært ansatt som Universitetslektor ved NTNU Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse, hvor han var nært knyttet til NTNU School of Entrepreneurship.

Tommy har svært god bransje- og teknologiforståelse og er til enhver tid oppdatert på trender, metodikk og utviklingstrekk innenfor en rekke sentrale teknologiområder, blant annet utvikling og internasjonalisering av medisinsk utstyr, materialteknologi, programvare og elektronikk. Han jobber tett med tekniske ressurser og prosjektledelse, og investerer tid på å bli kjent med klienten for å sikre at rådgivning er tilpasset organisasjonskultur, operasjonelle behov og forventinger.

Tommy er en ettertraktet foredragsholder og holder jevnlig foredrag på flere av de største teknologikonferansene i Norge.

Tommy er fagansvarlig for vår personvern og datasikkerhet gruppe og bistår klienter med kartlegging av compliance, etablering av rutiner, retningslinjer og intern oppfølging, samt praktisk oppfølging av brudd på personvernregler og retningslinjer.

Tommy er en erfaren rådgiver til oppstartsmiljøer. Han innehar flere styreverv i selskaper i tidlig- og vekstfasene innenfor en rekke bransjer. Gjennom sin brede erfaring og sin teknologiforståelse, setter han seg raskt inn i kjernen av virksomheten og er en god sparringspartner i videre utvikling av selskapet.

Tommy bistår også ved anskaffelse og utvikling av IKT-løsninger, og med ulike problemstillinger knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av virksomhetskritiske IKT-systemer.

We have worked with Tommy Dahlen for 5 years. He has been an invaluable asset to our company. He provides exceptional advice that transcends the scope of legal work, as the legal advice is always seen with a big picture of where we are as a company. We are above and beyond happy with Tommy Dahlen and his contribution to the success of our company

Klient, Legal 500, 2022

Aktuelt

Se alle

18. september 2023

Stram til AI-skruen - unngå lekkasjer

Det er ingen tvil om at AI gir store muligheter. Like sikkert er det at ukritisk bruk innebærer uønsket risiko. Vi utforsker hvilken rettslig risiko bruken av slike verktøy kan innebære for konkurransesensitive fortrinn og kunnskap, og hvordan man kan navigere for å unngå dette.

10. oktober 2022

Det holder ikke å bare forstå jussen

-Vi som jobber med teknologibedrifter må også forstå forretningsideen, markedet og virkeligheten disse selskapene lever i, forteller Tommy Dahlen, partner og leder av teknologiavdelingen i Arntzen de Besche. I dag jobber de tett på sentrale innovasjons- og forskningsmiljøer og har en unik innsikt i kompleksiteten i produktene, og markedet de operer i.

23. mars 2022

Nyhetsbrev: Bruk av konkurrenters kjennetegn som betalte søkeord i Google

Det er få virksomheter som ikke benytter Google Ads i sin markedsføring. Tjenesten lar brukerne «kjøpe» søkeord relatert til sin virksomhet, slik at brukerens annonser vises øverst i Googles søkeresultater når brukeren søker på ordene. Men kan en virksomhet kjøpe konkurrerende virksomheters navn og kjennetegn som søkeord, for å sikre at egne annonser får bedre synlighet i søkeresultatene enn konkurrentene? Høyesterett stadfestet like før nyttår i den såkalte Bank Norwegian-saken at slik praksis ikke nødvendigvis er rettsstridig. Men det er likevel enkelte forhold man bør unngå.

8. september 2022

Ny lov om levering av digitale ytelser i forbrukerforhold; Fremtidsrettet forbrukerlovgivning

Før sommeren ble den nye loven om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven) kunngjort. Loven vil tre i kraft 1. januar 2023, og gjennomfører EU-direktiv 2019/770 i norsk rett. Digitalytelsesloven gir forbrukere en rekke ufravikelige rettigheter i avtaler om levering av digitale ytelser. Derfor er det viktig at virksomheter som tilbyr digitale ytelser til forbrukere kartlegger hvilke av deres tjenester og produkter som omfattes av loven, og at de sørger for at standardvilkårene for ytelsene er i samsvar med loven. I dette nyhetsbrevet gir vi en kort oversikt over hvilke avtaler loven er ment å omfatte, og redegjør for noen av de reglene vi mener vil være praktiske for aktørene i bransjen å ha kjennskap til før loven trer i kraft.
0/0

Hva har vi gjort

SINTEF etablerer nytt investeringsfond

SINTEF lanserer nytt såkornfond, som så langt har hentet inn 300 millioner til investeringer i tidlig fase. Vi er stolte over å ha bistått SINTEF i etableringen av fondet, som skal sikre finansiering av oppstartsselskaper fra deres egen forsknings- og innovasjonsvirksomhet.

Vi har bistått Ticketer Group med salget av Fara

Fara er leverandør av programvare- og teknologiløsninger til kollektivtransportindustrien i Norden. Vi er stolte over å ha bistått Ticketer Group som juridiske rådgivere i forbindelse med salget av selskapet til Modaxo, en global samling av teknologiselskaper.

Arntzen de Besche bistår den europeiske energigiganten E.ON i avtale om strategisk samarbeid med Horisont Energi

Den europeiske energigiganten E. ON kunngjorde onsdag at de har inngått en strategisk samarbeidsavtale med det norske børsnoterte selskapet Horisont Energi, et ren energiselskap med planer om å omdanne gass til ammoniakk og hydrogen, og å tilby CO2-transport og -lagring. E.ON vil som en del av dette samarbeidet kjøpe en eierandel på 25 prosent i Horisont Energi. Arntzen de Besche bistår E.ON som juridisk rådgiver i transaksjonen.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?