logo

Teknologi og innovasjon

Teknologi byr på enorme muligheter både for etablerte selskaper og selskaper som er helt i startgropen. Innovasjon kan gi store konkurransefortrinn. Det regulatoriske rammeverket blir stadig mer inngripende og legger føringer for hva som er mulig og hva du må ta høyde for. Vi er opptatt av hvordan teknologi og innovasjon på best mulig måte kan utnyttes kommersielt, samtidig som man oppfyller alle regulatoriske krav og beskytter egen innovasjon. Vårt team bistår klienter gjennom hele livssyklusen, fra å hente inn penger, lage avtaler, beskytte mot innovasjonsinngrep, etablere rutiner for å følge regelverket, til ønsket om å ekspandere eller selge.

Rådgivning fra oss

Vårt team har bred erfaring som rådgivere knyttet til innovasjons- og kommersialiseringsprosesser, digitalisering og FoU-aktiviteter for å understøtte våre klienters strategiske og operasjonelle mål. Vi bistår med:

  • selskapsetablering
  • kapitalinnhenting
  • forhandlinger og utforming av avtaler
  • beskyttelse og utnyttelse av immaterielle rettigheter
  • personvern og GDPR
  • forståelse og overholdelse av regulatoriske krav
  • transaksjoner
  • tvisteløsning

Forskningsmiljøer og FoU

Vi har over 20 års erfaring som rådgivere for utviklingsmiljøer, som SINTEF, NTNU og en rekke forskings- og utdanningsinstitusjoner i Norden. Vi bistår en rekke av landets ledende næringslivsaktører i forbindelse med kjøp av FoU-tjenester, og ved deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter for utvikling av ny teknologi, både under offentlige tilskuddsordninger og private prosjekter.

Start-ups og spin-offs

Vi samarbeider bredt med sentrale aktører som DIGS, Mesh og NTNUs entreprenørskole. Vi har bred erfaring med start-UPs og spin-offs fra forskningsmiljøer og kommersielle virksomheter, og allokerer betydelige resssurser for å bidra til det innovative økosystemet i Norge. Som rådgivere for start-ups og entreprenører bistår vi med å redusere “juridisk friksjon” på deres reise mot suksess.

Etablerte selskaper

Vi opplever at de fleste av våre klienter har én eller flere grenseflater mot digitalisering og teknologiutnyttelse. Vi bistår daglig store og veletablerte nasjonale og internasjonale klienter, herunder både teknologisentrerte virksomheter og mer tradisjonelle virksomheter, med alle problemstillinger knyttet til teknologi og innovasjonsutnyttelse. Det være seg alt fra store teknologitransaksjoner, komplekse tvistesaker for domstolene og urettmessig utnyttelse av sentrale forretningshemmeligheter eller immaterielle rettigheter, til utforming av kundevilkår, forhandling av distribusjonsavtaler og bistand med overholdelse av regler for markedsføring.

Hva du kan forvente av oss

I tillegg til å være ett av Norges fremste juridiske fagmiljøer, har vi solide og verdifulle nettverksforbindelser til aktører innenfor ulike forsknings- og fagmiljø, og er derfor godt oppdatert på både den digitale og teknologiske utviklingen innenfor ulike bransjer. Vi lever av å gi våre klienter klare, praktiske og kommersielt rettede råd innenfor et komplekst juridisk landskap, og som er tilpasset våre klienters konkrete behov.

Hos oss får du én primærkontakt som du forholder deg til. Vi setter deg i kontakt med den advokaten som kan hjelpe deg på best mulig måte, både faglig og kostnadsmessig, og utvider selvsagt laget ved behov. Kort sagt: Hos oss har du alltid rett ekspert på rett oppdrag til rett tid.

Aktuelt

Se alle

30. november 2023

Dette bør du vite om digitalsikkerhetsloven som trer i kraft i 2024

Når den nye loven trer i kraft vil flere virksomheter møte strengere krav til kontroll av sikkerhetsarbeidet. De vil også bli pålagt å varsle ved uønskede hendelser i nettverks- og informasjonssystemer, som brukes for å levere samfunnsviktige tjenester og digitale tjenester.

18. september 2023

Stram til AI-skruen - unngå lekkasjer

Det er ingen tvil om at AI gir store muligheter. Like sikkert er det at ukritisk bruk innebærer uønsket risiko. Vi utforsker hvilken rettslig risiko bruken av slike verktøy kan innebære for konkurransesensitive fortrinn og kunnskap, og hvordan man kan navigere for å unngå dette.

10. oktober 2022

Det holder ikke å bare forstå jussen

-Vi som jobber med teknologibedrifter må også forstå forretningsideen, markedet og virkeligheten disse selskapene lever i, forteller Tommy Dahlen, partner og leder av teknologiavdelingen i Arntzen de Besche. I dag jobber de tett på sentrale innovasjons- og forskningsmiljøer og har en unik innsikt i kompleksiteten i produktene, og markedet de operer i.

23. mars 2022

Nyhetsbrev: Bruk av konkurrenters kjennetegn som betalte søkeord i Google

Det er få virksomheter som ikke benytter Google Ads i sin markedsføring. Tjenesten lar brukerne «kjøpe» søkeord relatert til sin virksomhet, slik at brukerens annonser vises øverst i Googles søkeresultater når brukeren søker på ordene. Men kan en virksomhet kjøpe konkurrerende virksomheters navn og kjennetegn som søkeord, for å sikre at egne annonser får bedre synlighet i søkeresultatene enn konkurrentene? Høyesterett stadfestet like før nyttår i den såkalte Bank Norwegian-saken at slik praksis ikke nødvendigvis er rettsstridig. Men det er likevel enkelte forhold man bør unngå.

8. september 2022

Ny lov om levering av digitale ytelser i forbrukerforhold; Fremtidsrettet forbrukerlovgivning

Før sommeren ble den nye loven om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven) kunngjort. Loven vil tre i kraft 1. januar 2023, og gjennomfører EU-direktiv 2019/770 i norsk rett. Digitalytelsesloven gir forbrukere en rekke ufravikelige rettigheter i avtaler om levering av digitale ytelser. Derfor er det viktig at virksomheter som tilbyr digitale ytelser til forbrukere kartlegger hvilke av deres tjenester og produkter som omfattes av loven, og at de sørger for at standardvilkårene for ytelsene er i samsvar med loven. I dette nyhetsbrevet gir vi en kort oversikt over hvilke avtaler loven er ment å omfatte, og redegjør for noen av de reglene vi mener vil være praktiske for aktørene i bransjen å ha kjennskap til før loven trer i kraft.
0/0

Hva har vi gjort

SINTEF etablerer nytt investeringsfond

SINTEF lanserer nytt såkornfond, som så langt har hentet inn 300 millioner til investeringer i tidlig fase. Vi er stolte over å ha bistått SINTEF i etableringen av fondet, som skal sikre finansiering av oppstartsselskaper fra deres egen forsknings- og innovasjonsvirksomhet.

Vi har bistått Ticketer Group med salget av Fara

Fara er leverandør av programvare- og teknologiløsninger til kollektivtransportindustrien i Norden. Vi er stolte over å ha bistått Ticketer Group som juridiske rådgivere i forbindelse med salget av selskapet til Modaxo, en global samling av teknologiselskaper.

Arntzen de Besche bistår Nordlaks med innovasjonsprosjektet Hydra

Vi er stolte over å bistå Nordlaks med nok et spennende og komplisert innovasjonsprosjekt. Hydra er en semilukket produksjonstank for akvakultur. Teknologien er oppfunnet og designet i Norge, og skal bygges i Tyrkia av verftsgruppen Gemak fra sommeren og frem til levering i første kvartal 2024.

Arntzen de Besche bistår ABAX i oppkjøp

Arntzen de Besche har bistått Investcorps porteføljeselskap ABAX i forbindelse med oppkjøp av Automile, et nordisk Saas-telematikk og IoT-selskap. Avtalen ble inngått 13. oktober 2020.

Arntzen de Besche bistår i kjøp av Holte AS

Den danske programvareutvikleren EG A/S kunngjorde den 18. mars at selskapet kjøper alle aksjene i Holte AS – et norsk selskap som utvikler og levererer softwareløsninger til byggebransjen i Norge.

Arntzen de Besche bistår i salget av FARA

Den 2. desember 2019 ble det kunngjort at det engelske selskapet Ticketer kjøper teknologiselskapet FARA. FARA er ledende i Norden innenfor elektronisk billettering og produktene selges til blant annet Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Ungarn og Sveits.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?