logo
Christopher Hestnes

PartnerTrondheim

Christopher Hestnes

Christopher bistår med løpende rådgivning for klienter med behov for ekspertise innenfor bransje- og fagområdene immaterialrett, teknologi, IT, media og markedsføring.

Hans bistand omfatter blant annet beskyttelse og kommersialisering av immaterielle og industrielle rettigheter som opphavsrett, varemerkerett, forretningshemmeligheter og etterligningsvern. Han bistår med utarbeidelse og forhandlinger av lisens- og teknologikontrakter, utarbeidelse av avtaleverk for FoU-prosjekter, regulatoriske spørsmål, samt løpende medie- og markedsføringsrettslig rådgivning. Christopher har også bistått klienter innenfor større tvisteprosesser og komplekse forhandlinger knyttet til immaterielle rettigheter og IT-prosjekter.

Christopher har god innsikt i de bransjene han bistår, og forstår kundenes behov og hva som er de kommersielle driverne. Dette gjør han til en god strategisk rådgiver for klientene sine.

Christopher har god erfaring fra håndtering av IKT-rettslige spørsmål. Utover daglig rådgivning knyttet til inngåelse og utforming av IKT-relaterte kontrakter, har Christopher i 2017-2019 bistått en større klient med et komplisert utviklings- og driftsprosjekt, hvor klienten skulle bygge og drifte flere nye datasentre for en kunde, samt transformere og standardisere kundens eksisterende infrastruktur. Han bistår daglig klienter med å forhandle tjenesteavtaler og utforme bruks- og driftsvilkår, både for SaaS og mer tradisjonelle tjenester.

Christopher bistår jevnlig klienter med behov for juridisk rådgivning knyttet til både opphavsrett og registrerbare rettigheter, som patenter, varemerker og design, samt etterligningsvern og vern av forretningshemmeligheter. Han har de senere årene bistått i komplekse tvister for domstolene innenfor disse områdene. Han hjelper også klienter jevnlig med å forhandle og utarbeide lisensavtaler, samarbeidsavtaler, konsortiumsavtaler i FoU-prosjekter og lignende, i tillegg til å gi strategiske råd for beskyttelse, utnyttelse og kommersialisering av immaterielle og industrielle rettigheter.

I en stadig mer teknologisert og digitalisert verden, er det viktig at klientens rådgivere forstår hvordan juridiske rammeverk kan appliseres på nye teknologiske områder. Christopher har god erfaring fra å jobbe sammen med klienter som er helt avhengige av en slik kryssforståelse. Blant annet har han god erfaring med krysningen mellom opphavsrettslige og personvernrettslige spørsmål etter å ha vært utleid på deltid til kringkasteren Discovery Networks Norway AS (som blant annet tilbyr TV-kanalene TV-Norge og Eurosport, samt innholdstjenesten Discovery+) i 2018-2019 da deres juridiske direktør skiftet arbeidsgiver. Han bistod også Telenor Norge AS i flere sakskomplekser i perioden 2016-2019, herunder i Høyesterett, knyttet til utlevering av abonnentopplysninger knyttet til nedlasting av opphavsrettsbeskyttet materiale. I nyere tid har han blant annet bistått en større billettsalgleverandør med å etablere en egen strømmeplattform som skal tilbys arrangører og sluttkunder.

Christopher bistår innenfor de fleste regulatoriske fagfelt med en side til teknologi, slik som for eksempel telekom, kommunikasjonsvern, kringkasting, forbrukervern, e-handel, pengespill og software som medisinteknisk utstyr. Gjennom vårt internasjonale kontaktnettverk bistår han ofte store internasjonale teknologiselskaper som ønsker å etablere nye tjenester eller produkter i Norge. I 2020 bistod han et stort teknologiselskap i etableringen av nye VPN-tjenester i Norge. I 2021 bistod han et stort teknologi- og strømmeselskap med regulatoriske undersøkelser knyttet til lanseringen av en mobilspillplattform for barn. I 2018-2019 bistod han en større leverandør av digitale telefonkatalogtjenester med å forsøke å påvirke EU i arbeidet med den nye kommunikasjonsvernforordningen for å sikre at telefonkatalogtjenester slik vi kjenner dem i dag kan fortsette å eksistere.

Combines an impressive knowledge for technology, intellectual property and an easy way of explaining complex matters under the law.

Klient, Legal 500, 2023

Aktuelt

Se alle

12. februar 2024

EUs Digital Operational Resilience Act: Et stort steg i riktig retning mot økt cybersikkerhet og markedsstabilitet i EUs finanssektor

Det digitale trusselbildet for finansielle tjenester er i rask endring og trusselaktører utnytter stadig sårbarheter hos bankers IKT-leverandører. I 2023 ble MoveIT, et selskap som tilbyr tjenester for deling av dokumenter, utsatt for et enormt cyberangrep. Ifølge oppdaterte tall fra Emsisoft ble over 50 ulike banker, bl.a. Deutsche Bank, ING., Postbank og Sparda-Banken, berørt av angrepet. Data tilhørende mer enn 62 millioner personer ble påvirket. MoveIT-angrepet illustrerer at finanssektoren er preget av høy grad av sammenkobling ved bruk av samme IKT-leverandører.

30. november 2023

Dette bør du vite om digitalsikkerhetsloven som trer i kraft i 2024

Når den nye loven trer i kraft vil flere virksomheter møte strengere krav til kontroll av sikkerhetsarbeidet. De vil også bli pålagt å varsle ved uønskede hendelser i nettverks- og informasjonssystemer, som brukes for å levere samfunnsviktige tjenester og digitale tjenester.

18. september 2023

Stram til AI-skruen - unngå lekkasjer

Det er ingen tvil om at AI gir store muligheter. Like sikkert er det at ukritisk bruk innebærer uønsket risiko. Vi utforsker hvilken rettslig risiko bruken av slike verktøy kan innebære for konkurransesensitive fortrinn og kunnskap, og hvordan man kan navigere for å unngå dette.

10. oktober 2022

Det holder ikke å bare forstå jussen

-Vi som jobber med teknologibedrifter må også forstå forretningsideen, markedet og virkeligheten disse selskapene lever i, forteller Tommy Dahlen, partner og leder av teknologiavdelingen i Arntzen de Besche. I dag jobber de tett på sentrale innovasjons- og forskningsmiljøer og har en unik innsikt i kompleksiteten i produktene, og markedet de operer i.

23. mars 2022

Nyhetsbrev: Bruk av konkurrenters kjennetegn som betalte søkeord i Google

Det er få virksomheter som ikke benytter Google Ads i sin markedsføring. Tjenesten lar brukerne «kjøpe» søkeord relatert til sin virksomhet, slik at brukerens annonser vises øverst i Googles søkeresultater når brukeren søker på ordene. Men kan en virksomhet kjøpe konkurrerende virksomheters navn og kjennetegn som søkeord, for å sikre at egne annonser får bedre synlighet i søkeresultatene enn konkurrentene? Høyesterett stadfestet like før nyttår i den såkalte Bank Norwegian-saken at slik praksis ikke nødvendigvis er rettsstridig. Men det er likevel enkelte forhold man bør unngå.
0/0

Hva har vi gjort

Ergo kjøper Storebrand Helseforsikring

Vi er stolte av å ha bistått ERGO, en av Europas ledende finanskonglomerater innen forsikring, med dette oppkjøpet. Transaksjonen ble signert i dag og forventes å bli fullført i første kvartal av 2024, med en estimert positiv effekt på rundt 1,1 milliarder norske kroner på Storebrands konsernresultat.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?