logo

Kommersielle kontrakter

Gode kontrakter er avgjørende for at et prosjekt skal lykkes. De reduserer risiko, forenkler styringen og skal forhindre problemer som kan oppstå underveis i prosjektet. Vi har omfattende erfaring med alle typer kontrakter og bistår klienter i alle faser, fra å utarbeide en kontraktstrategi, forhandling av kontrakt, løpende rådgivning og håndtering av potensielle tvister.

Rådgivning fra våre advokater

Vi jobber tett sammen med klienten for å gå gjennom ulike problemstillinger og formuleringer i avtalen for å unngå konflikter og potensielle tvister. Hvis det likevel skulle resultere i en konflikt, har vi omfattende erfaring med å ivareta klientenes interesser i rettsapparatet. Vi bistår med

  • utforming av avtaler
  • kjøp og salg av eiendom
  • avtalerett
  • energi


Det som skiller de korrekte kontraktene fra de virkelig gode kontraktene, er kreativitet i å finne de gode løsningene som fungerer i praksis. Dette forutsetter at vi har en inngående kjennskap til de kommersielle driverne hos virksomhetene, og bransjene de operer i. Som et fullservice advokatfirma bistår vi med spesialister innenfor både kontraktsrett og regel- og rammeverk knyttet til spesifikke bransjer.

Vi er opptatt av å verne klientene våre mot tvister. Gjennom formuleringene i avtalen kan vi ta tak i problemstillinger og effektiv avverge konflikter. Vi har også et solid fagmiljø innen alternativ tvisteløsning og mekling.

Dette kan du forvente av oss

Vi er opptatt av å sette sammen det teamet som gir klientene våre den fagkompetansen og bransjeforsåelsen som er mest effektiv for å løse hver enkelt sak.

Aktuelt

Se alle

25. august 2021

Nyhetsbrev: Force Majeure - kan korona frita for betalingsforpliktelsen?

Trøndelag tingrett avsa 5. juli i år en dom om pengedebitors adgang til å påberope force majeure i et avtaleforhold om salg av varer mellom næringsdrivende. Saken gjaldt selgers krav om erstatning etter kjøpers midlertidige kansellering av avtalen på grunn av Covid-19-pandemien. Tingrettens uttalelser viser at terskelen for å påberope force majeure er høy, og at dette gjelder spesielt for pengedebitor. Kjøper ble idømt å betale kr 2 900 000,- i erstatning til selger for kontraktsbruddet samt fulle sakskostnader. Arntzen de Besche bistod selger i saken. Dommen er ikke rettskraftig.

26. mai 2020

Contribution to "Public Procurement and Government Contracts 2020"

Espen I. Bakken, Frida May Behrens and Kristine Farestvedt Nesse have contributed with the Norwegian chapter in "Public Procurement and Government Contracts 2020". The chapter includes a summary of the most important regulations for public procurement, in a Norwegian context.
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?