logo
Andreas Nordby

PartnerOslo

Andreas Nordby

Andreas er en erfaren prosedyreadvokat med bred kompetanse. Han fikk møterett for Høyesterett i 2019. Han har særlig erfaring med tvister innen erstatningsrett, kontraktsrett, selskapsrett og immaterialrett. Han er forfatter av flere artikler om sivilprosess og voldgift, og han er også medforfatter av en kommentarutgave til tvistelovens regler om gruppesøksmål. Samtidig som Andreas trives i rettssalen, er han minst like opptatt av at mange tvister bør finne sin løsning utenfor domstolene.

Som betrodd rådgiver for sine klienter har Andreas bistått innenfor et bredt spekter av sektorer, som IT og teknologi, næringsmiddelindustri samt media og underholdning. Han har omfattende erfaring med avtaleforhandlinger og – utforming, og han er en ettertraktet rådgiver ved mer kompliserte samarbeidsavtaler.

Andreas har også bred erfaring fra utredningsarbeid, og han benyttes ofte til å vurdere spørsmål om “godheten” av saker eller «second opinions» i forbindelse med blant annet ankespørsmål. Som rådgiver legger han vekt på grundige forberedelser og vurdering av risiko, og han gir effektiv og pragmatisk rådgivning som ivaretar klientens behov.

Andreas Nordby is the go-to guy for complex legal questions and strategic advice.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

5. mai 2023

Høyesterett avklarer rekkevidden av tvangsfullbyrdelsesloven §13-14

I forrige uke avsa Høyesterett dom i en prinsipelt viktig sak om tvangsfullbyrdelse av plikten til å stemme på generalforsamling i aksjeselskaper. Høyesterett slår fast at en plikt til å stemme på en bestemt måte kan tvangsfullbyrdes ikke bare med løpende mulkt, men også ved at saksøkeren eller namsmannen stemmer for saksøktes aksjer.

28. mai 2021

Hvordan beregne verdien av tvistesaker?

Som første norske advokatfirma har Arntzen de Besche inngått et samarbeid med Eperoto, en svensk software-plattform som beregner verdien av tvistesaker. I dagens reportasje i Finansavisen Jus gjør Andreas Nordby og Jan Olav Aabø rede for hvordan vårt samarbeid med Eperoto bidrar til å gi våre klienter et bedre beslutningsgrunnlag i tvistesaker.
0/0

Hva har vi gjort

Bistår Nortura i sak om emballasjedesign

Arntzen de Besche har bistått Nortura, som blant annet markedsfører sine produkter under Gilde-navnet, i en sak for Næringslivets konkurranseutvalg. Saken gjaldt Nordfjords ulovlige etterligning av emballasjen på Gilde-produktene ferdigstekte karbonader og kjøttboller. Nortura vant frem i sin klage.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?