logo

Offentlig forvaltning

Det finnes en rekke offentligrettslige reguleringer og rammevilkår som næringslivet må forholde seg til i sin drift og ved gjennomføring av nye prosjekter. Dette kan være søknader om ulike typer tillatelser og krav til etterlevelse og rapportering. Vi bistår et bredt norsk og internasjonalt næringsliv som ønsker å oppnå noe, eller som trenger noe fra det offentlige.

Rådgivning fra våre advokater

Våre advokater har betydelig erfaring fra offentlig virksomhet, både fra politisk og administrativt nivå. Vi har derfor god innsikt i offentlig forvaltning, beslutningsprosesser og hva som påvirker disse beslutningsprosessene. Vi bistår med rådgivning innenfor blant annet

  • industri
  • samferdsel
  • naturresurser
  • fast eiendom
  • bank og finans

Forvaltningen må ha et rettslig kompetansegrunnlag for å fatte avgjørelser som er bindende, når offentlig myndighet utøves. Forvaltningsretten har to sider, de generelle reglene og områder som er underlagt spesielle regler. I Arntzen de Besche har vi spesialister innenfor den generelle forvaltningsretten, og disse samarbeider tett med spesialister innenfor den aktuelle sektorer slik som bank og finans, næringseiendom, fiskeri og havbruk, energi og andre områder som er underlagt spesielle regler.

Samarbeid

For næringslivet er det viktig å finne frem til de smidige løsningene som gjør at de får de nødvendige tillatelsene de ønsker. Vi strekker oss langt for å gi råd som ivaretar et godt samarbeid mellom alle de involverte partene, og unngå tvist. Med betydelig erfaring fra offentlig virksomhet kjenner vi både språket og argumentene som skal til for å sikre kvalitet i beslutningstakers avgjørelsesgrunnlag, som er en forutsetning for å kunne ta raske og riktige avgjørelser på lavest mulig nivå, uten tvist. Vi mener dette er helt avgjørende for at klientene våre skal kunne utnytte markedspotensialet sitt.

Dette kan du forvente av oss

Hos oss får du en hovedkontakt som du forholder deg til. Vi sørger for at det best mulig sammensatte teamet av spesialister til å løse din konkrete sak, og med minst mulig forstyrrelser for kjernevirksomheten.

Aktuelt

Se alle
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?