logo
Berit Svensli Solseth

PartnerTrondheim

Berit Svensli Solseth

Berit er spesialist innen offentligrettslige disipliner og er en erfaren prosedyreadvokat. Hun har i tillegg en MBA fra Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD) i Frankrike. Hun bistår både offentlig og privat sektor med rådgivning og tvisteløsning innenfor generell og spesiell forvaltningsrett, som forvaltningsloven, offentleglova, plan- og bygningsloven, ekspropriasjon og statsstøtte.

Hun har vært dommer/domstolleder i nær 15 år og har i tillegg mer enn ti års erfaring som advokat, og fire år som kommuneadvokat i Trondheim kommune. Med sin dommererfaring har Berit en spesielt god forståelse for hvordan rettslige spørsmål finner sin løsning i rettsapparatet eller i skyggen av rettslig prosess.

Berit vektlegger tilgjengelighet og tett samarbeid med klientene for å sikre rask og effektiv saksbehandling. Med lang erfaring fra både offentlig og privat sektor har hun god forståelse for virksomhetens rammebetingelser, samfunnsoppdrag og strategiske mål. Hennes brede kompetanse og mangfoldige erfaringsbakgrunn har gjort henne til en verdsatt sparringspartner for klientens ledere og jurister. Hun holder en rekke foredrag om kvalitet i offentlig saksbehandling og reglene om offentlighet og innsyn.

Berit er medlem av Juristforbundets fagutvalg for sivilprosess og voldgift.   

Aktuelt

Se alle

25. august 2021

Nyhetsbrev: Force Majeure - kan korona frita for betalingsforpliktelsen?

Trøndelag tingrett avsa 5. juli i år en dom om pengedebitors adgang til å påberope force majeure i et avtaleforhold om salg av varer mellom næringsdrivende. Saken gjaldt selgers krav om erstatning etter kjøpers midlertidige kansellering av avtalen på grunn av Covid-19-pandemien. Tingrettens uttalelser viser at terskelen for å påberope force majeure er høy, og at dette gjelder spesielt for pengedebitor. Kjøper ble idømt å betale kr 2 900 000,- i erstatning til selger for kontraktsbruddet samt fulle sakskostnader. Arntzen de Besche bistod selger i saken. Dommen er ikke rettskraftig.
0/0

Hva har vi gjort

Seier i EFTA-domstolen og historisk tap for ESA

Den 21. mars avsa EFTA-domstolen dom i sak mellom vår klient Eviny AS og ESA. Saken gjaldt spørsmålet om ESAs vedtak om at Norge skulle kreve tilbake (påstått) ulovlig statsstøtte fra Eviny, var gyldig. EFTA-domstolen ga Eviny medhold i at vedtaket var ugyldig. ESAs vedtak ble opphevet og ESA ble pålagt å dekke Evinys sakskostnader.

Historisk dom gir viktige prinsipielle føringer for statsstøtte-reglene

Arntzen de Besche har bistått EVO, Family Sports Club og Drøbak Yogastudio Lisbeth Wavik i et søksmål mot Frogn Kommune. I forrige uke kom dommen fra Eidsivating Lagrett, som slår fast at kommunen har gitt økonomiske fordeler til sitt eget kommunale treningssenter, og dermed har brutt EØS-avtalens regler om offentlig støtte.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?