logo

Fornybar energi og infrastruktur

Stadig flere virksomheter blir berørt av nye reguleringer og nye problemstillinger. Vi er totalleverandør av rådgivning innen alle energi- og klimarettslige spørsmål, til både private og offentlige aktører innen industri, infrastruktur og energiproduksjon. Vi bistår klienter med tradisjonell rådgivning, transaksjonsrådgivning og tvisteløsning på fornybarområdet.

Rådgivning fra våre advokater

Vi bistår klienter med juridisk og kommersiell rådgivning innen alle aspekter innenfor fornybarsektoren. Vi har inngående kjennskap til rammebetingelsene ulike virksomheter må forholde seg til, og bistår med rådgivning i forbindelse med blant annet

  • støtte til fornybarprosjekter
  • finansiering av fornybarprosjekter
  • transaksjoner
  • avtaleforhandlinger
  • konsesjonsspørsmål for energiproduksjon, nett- og infrastruktur
  • energirettslige, miljørettslige og øvrige krav til drift av produksjons- forbruksanlegg
  • regulatoriske krav til drift av infrastruktur, herunder spørsmål om tariffering, nettilknytning og annet
  • fysisk og finansiell handel med energi; gjennom organiserte markeder og gjennom bilaterale avtaler
  • handel med klimakvoter
  • teknologideling

Fornybar energi har alltid vært dominerende i det norske elektrisitetsmarkedet. Vannkraft er klart mest betydningsfullt, men vindkraft står nå for ca 10% av den norske kraftproduksjonen. Utvikling og drift av ny fornybar energi står helt sentralt for å lykkes med å løse klimautfordringene, og fornybarsektoren får stadig økende oppmerksomhet. Markedet er nettbundet, og utvikling og drift av infrastrukturen står helt sentralt.

Bred erfaring

Vi har en stor og bred klientbase innenfor fornybarområdet, og har lang erfaring i å bistå den tradisjonelle kraftbransjen i problemstillinger knyttet til hele næringskjeden. Innen vindkraft bistår vi både produsent- og leverandørsiden med regulatoriske spørsmål. Vi bistår også banker som skal finansiere et prosjekt, eller de som ønsker å kjøpe et prosjekt. Den omfattende erfaringen fra alle deler av markedet gjør at vi raskt setter oss inn i de i de ulike problemstillingene, og kan gi gode strategiske råd for klientene våre.

Dette kan du forvente av oss

Vi har flere spesialister innen området med omfattende erfaring fra alle deler av bransjen, og jobber tett med akademiske miljøer. Vi setter sammen det beste teamet til hver enkelt sak, på tvers av avdelinger, og med utgangspunkt i spesialistkompetanse og bransjeforståelse.

Aktuelt

Se alle

20. oktober 2023

Høstkonferansen - et av årets høydepunkter

Den årlige høstkonferansen vi arrangerer i samarbeid med Fornybar Norge, er et av årets høydepunkter. I år var intet unntak. Det var stort oppmøte fra ulike aktører innen fornybarbransjen og de som jobber med land- og havvind.

10. november 2022

Høstkonferansen: Fornybarsatsing i krevende tider

For 12. gang arrangerte vi Høstkonferansen i samarbeid med NORWEA. Konferansen som løfter frem politikk og rammevilkår for vindkraft, har blitt en av landets viktigste møteplasser for sentrale aktører innen politikk, nærings- og organisasjonsliv. I år var større forutsigbarhet for investeringer i fornybarprosjekter, og forslaget til ny grunnrenteskatt noe av det som opptok aktørene i bransjen.

16. august 2022

Arntzen de Besche er på plass i Arendal!

Den nye åpenhetsloven, EUs taksonomi, grønne innkjøp, bærekraft i bygg-, anlegg og eiendomsbransjen, hydrogensatsing i Norge og fremtidens mat og landbruk er blant temaene på de nærmere 1 700 arrangementene under årets Arendalsuka. Vårt team er på plass sammen med vår partner Skift-Næringslivets klimaledere, og ser frem til å delta i samtaler og diskusjoner med sentrale aktører, venner og bekjente.

16. november 2021

Fullt hus på Høstkonferansen

I over ti år har Arntzen de Besche og Norwea sammen arrangert den årlige høstkonferansen om politikk og rammevilkår for vindkraft. Konferansen har befestet seg som en av de viktigste møteplassene for sentrale aktører innen politikk, næringsliv og organisasjonsliv. Det var som vanlig trangt om plassen da spydspissene i bransjen ga et overblikk på utviklingen innen vindkraft, og havvind spesielt.

5. juli 2021

Odd-Harald Wasenden bidrar til boken «Klimarett»

Odd-Harald Wasenden fra Arntzen de Besche har skrevet et kapittel i den nye boken «Klimarett». Mot 2030 skal utslipp av klimagasser reduseres vesentlig, både globalt og i Norge. For å møte denne oppgaven er det utviklet et omfattende internasjonalt og nasjonalt regelverk, og nye saker kommer for domstolene. Gjennom 26 kapitler gir denne boken for første gang en samlet og ajourført behandling av dette nye rettsområdet. Bokens redaktør er professor emeritus Hans Christian Bugge og den gis ut av Universitetsforlaget.

18. juni 2021

Nyhetsbrev: Regjeringens "veikart for hydrogen" - veien til en hydrogenøkonomi?

Regjeringen offentliggjorde 11. juni den etterlengtede stortingsmeldingen om energi med tittelen «Energi til arbeid». Dokumentet adresserer fundamentale forutsetninger for utviklingen av hele energisektoren fremover. Som en del av meldingen har Regjeringen utarbeidet et «veikart» for hydrogen, som det har vært store forventninger til. Vi sammenfatter i dette nyhetsbrevet alt du trenger å vite om veikartet.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche har bistått BP i en joint venture med Deep Wind Offshore for å utvikle sørkoreanske havvindprosjekter

Vi er stolte over å ha bistått som juridiske rådgivere for BP i forbindelse med joint venture, og ønsket om å videreutvikle havvindmulighetene i Sør-Korea. Som en del av avtalen har BP kjøpt en 55 prosent eierandel i Deep Wind Offshores (DWO) tidligfase havvindhavn, som inkluderer fire prosjekter på den koreanske halvøya med en potensiell produksjonskapasitet på opptil 6 GW.

Arntzen de Besche bistår i ny milliardtransaksjon innenfor fiber, bredbånd, nett og produksjon

Arntzen de Besche har bistått energiselskapene Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS i forbindelse med inngåelse av transaksjonsavtaler med Nordkraft AS. Avtalene ble signert 7. juli 2022, og innebærer at de tre konsernene samler all fiber- og bredbåndsvirksomhet i ett uavhengig felleseid konsern med hovedkontor i Stokmarknes, mens nett- og produksjonsvirksomheten samles under Nordkraft-konsernet hvor Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS går inn som eiere. Den totale transaksjonsverdien er ca 7,5 milliarder norske kroner.

Arntzen de Besche bistår den europeiske energigiganten E.ON i avtale om strategisk samarbeid med Horisont Energi

Den europeiske energigiganten E. ON kunngjorde onsdag at de har inngått en strategisk samarbeidsavtale med det norske børsnoterte selskapet Horisont Energi, et ren energiselskap med planer om å omdanne gass til ammoniakk og hydrogen, og å tilby CO2-transport og -lagring. E.ON vil som en del av dette samarbeidet kjøpe en eierandel på 25 prosent i Horisont Energi. Arntzen de Besche bistår E.ON som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Arntzen de Besche bistår Norsk Industri

Grønn energi er i rivende utvikling - en utvikling som Arntzen de Besche ønsker å være del av og pådriver for. Vi har de siste månedene hatt gleden av å bidra til den nye rapporten om rammeverk om offshore havvind som Norsk Industri v/ Arbeidsutvalget for fornybar energi til havs har laget.

Arntzen de Besche bistår TrønderEnergi

TrønderEnergi kunngjorde den 5. mai at de selger seg ut av NEAS AS. Aksjene selges til KLP og NEAS. TrønderEnergi vil få en positiv likviditetseffekt på i overkant av 660 millioner norske kroner som følge av de ulike transaksjonselementene. Parallelt med at TrønderEnergi selger sine aksjer i NEAS AS, vil TrønderEnergi kjøpe tilbake de 3,6 % av aksjene i TrønderEnergi AS som NEAS eier.

Milliardinvestering i ny vindkraft i Trøndelag

3. januar 2019 kunngjorde TrønderEnergi at det skal bygges ut i overkant av 1 TWh ny vindkraft i Trøndelag. Dette er fordelt på fire prosjekter: Frøya, Hundhammerfjellet (Vikna), Stokkfjellet (Selbu) og Sørmarkfjellet (Flatanger og Osen). Investeringen er på rundt 3 milliarder kroner.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?