logo

Olje- og energidepartementet har godkjent kraft-fra-land løsning til fire oljefelt – Arntzen de Besche representerte Petoro AS og Johan Sverdrup Unit

Olje- og energidepartementet godkjente 11. februar 2021 områdeløsningen med kraft-fra-land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog på den sørlige delen av Utsirahøyden.

Arntzen de Besche bisto Petoro AS og eierne av vertsinnretningene for løsningen, Johan Sverdrup interessentskapet, i forhandlingene og inngåelsen av avtalene som var nødvendig for å etablere løsningen. Mer informasjon er tilgjengelig i pressemeldingen fra OED.

Oppdraget har gitt Arntzen de Besche en unik erfaring med håndteringen av kraft-fra-land spørsmål på norsk sokkel, et sentralt element i oppnåelsen av Norges ambisiøse målsetninger om reduksjon i CO2-utslipp. Sammen med firmaets ledende kompetanse på landkraft er Arntzen de Besche i forkant med juridisk bistand innenfor områdene kraft-fra-land og havvind i tiden fremover. Vårt rådgiverteam på oppdraget har vært ledet av Anders Rødland, partner i vår olje-, offshore- og energiavdeling, og har ellers bestått av Hanna Bjørhus Askhaven og Ingvild Sandal.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?