logo
Anders Rødland

PartnerStavanger

Anders Rødland

Anders leder kontoret vårt i Stavanger, og har omfattende erfaring med rådgivning til nasjonale og internasjonale selskaper og myndigheter innen energisektoren, og spesielt innen olje og gass. Han bistår særlig med rådgivning knyttet til M&A transaksjoner, selskapsrett, kommersiell avtalerett og regulatoriske forhold innen verdikjeden for olje & gass oppstrøms, inkludert tvisteløsning.

Siden 2001 har Anders bistått både med virksomhets- og aksjesalg, og som hovedrådgiver på mange av de største og mest komplekse transaksjonene på norsk sokkel. Han har bistått selskaper som blant annet Edison, Hess, E.ON og Marathon. med salg av deres norske virksomhet, og ulike oppkjøpsprosjekter.

Som rådgiver har Anders et høyt engasjement for klientene sine, og kjenner sektoren svært godt. Kombinasjonen av erfaring, nysgjerrighet og interesse gjør at han har inngående forståelse for de økonomiske og tekniske sidene, i tillegg til det juridisk regulatoriske. Det er dette som gjør han til en høyt verdsatt strategisk rådgiver for klientene sine.

Innen kommersielle kontrakter og regulatoriske forhold, bistår Anders regelmessig i komplekse forhandlingsprosesser, inkludert representasjon av forhandlingsleder i forhandlinger om tredjepartsadgang på norsk sokkel. Rødland har også omfattende erfaring med rådgivning av selskaper og leverandører i offshore, entreprise- og oljeservicekontrakter, inkludert diskusjoner om sluttoppgjør og tvisteløsning.

Anders representerer selskaper i internasjonal voldgift, ved alminnelige domstoler, inkludert i midlertidig forføyningssaker, og ved domstolslignende forvaltningsorganer. Han har i de siste årene representert klienter i tvistesaker om forståelsen av transaksjonsavtaler, riggkontrakter, tredjepartstilknytningsavtaler og om ulike entrepriserettslige forhold.

Anders representerer selskaper i forbindelse med forretningsutvikling og -drift, inkludert ved gjennomføring av utbyggingsprosjekter, kjøp og salg av eiendeler, egen- og fremmedkapital finansiering, samt annen rådgivning vedrørende selskapsrettslige forhold og etablering av ulike forretningsmodeller.

Flexible and forthcoming to discuss complex issues. Highly available and service-minded. Anders Rødland is a very good lawyer.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

19. januar 2024

Landmark decision in Oslo: PDO approvals invalidated by court

Greenpeace and Natur og Ungdom, two Norwegian environmental organisations, won their lawsuit against the Norwegian state on Thursday 18 January 2024. Oslo District Court handed down a decision which invalidated the Ministry of Energy’s approval of the Plans for Development and Operations for three oil and gas fields on the NCS. The projects in question are Breidablikk, Tryving and Yggdrasil.

14. mars 2023

EUs nye regelsett åpner for betydelig statsstøtte til grønn industri for å akselerere overgangen til nullutslippssamfunnet – hva betyr det for din bedrift?

Torsdag 9. mars kom EU med nye retningslinjer for statsstøtte (Temporary Crisis and Transition Framework) for å akselerere overgangen til nullutslippsamfunnet, og en betydelig oppdatering av gruppefritaksforordningen kalt «Green Deal amendment». De nye retningslinjene kan sees på som et mottrekk til USAs «Inflation Reduction Act» som ble vedtatt i 2022, og innebærer en omlegging av statsstøttepolitikken og det statsstøtterettslige handlingsrommet som savner sidestykke.

20. oktober 2022

Uavklarte konkurranserettslige problemstillinger i Kommisjonens forslag om europeisk felles innkjøpsordning for gass

18. oktober 2022 foreslo Kommisjonen en ny kriseforordning for å imøtekomme den siste tidens utfordringer for leveringssikkerhet og ekstraordinært høye priser for gass. Forslaget fra Kommisjonen, med tittel «Enhancing solidarity through better coordination of gas COM(2022)549», innebærer en ekstraordinær inngripen i markedet for kjøp og salg av gass, og er forankret i unntaksbestemmelsen i TEUV art. 122. Forordningen kan få nokså vidtrekkende konsekvenser på flere måter.

1. september 2022

Kurt A. Elvevoll er ny partner i Stavanger

Vi er stolte over å få Kurt Elvevoll som ny partner på kontoret vårt i Stavanger. Med over 25 års erfaring fra bygg- og entrepriserett vil han bidra til å styrke entrepriseteamet vårt ytterligere.

22. desember 2021

Fem advokater fra Arntzen de Besche er med i Advokatforeningens lovutvalg

Fire av våre advokater er allerede medlemmer i Advokatforeningens lovutvalg. Fra januar 2022 får de selskap av Eivind Landmark Tandrevold, som inngår i lovutvalget for forsikringsrett. Å sitte i Advokatforeningens lovutvalg gir advokatene våre innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og utnevnes av hovedstyret i Advokatforeningen.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche has advised OMV on the sale of the Wisting oil field

OMV, an international integrated oil, gas and chemicals company headquartered in Vienna, Austria, sold its 25 percent stake in the Wisting oil field to Lundin Energy in a transaction that successfully closed before Christmas on 17 December 2021 (see below link to OMV’s press release). We are proud to have acted as OMV’s legal advisor on this transaction.

Arntzen de Besche bistår den europeiske energigiganten E.ON i avtale om strategisk samarbeid med Horisont Energi

Den europeiske energigiganten E. ON kunngjorde onsdag at de har inngått en strategisk samarbeidsavtale med det norske børsnoterte selskapet Horisont Energi, et ren energiselskap med planer om å omdanne gass til ammoniakk og hydrogen, og å tilby CO2-transport og -lagring. E.ON vil som en del av dette samarbeidet kjøpe en eierandel på 25 prosent i Horisont Energi. Arntzen de Besche bistår E.ON som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Arntzen de Besche bistår Edison Spa i salget av Edison Norge

Edison kunngjorde den 30. desember 2020 en avtale om å selge sitt norske datterselskap, Edison Norge AS, til Sval Energi AS (støttet av HitecVision) basert på en virksomhetsverdi lydende på USD 300 millioner og 1. januar 2020 som effektiv dato.
0/0

Referansesaker

24. januar 2022

Arntzen de Besche has advised OMV on the sale of the Wisting oil field

OMV, an international integrated oil, gas and chemicals company headquartered in Vienna, Austria, sold its 25 percent stake in the Wisting oil field to Lundin Energy in a transaction that successfully closed before Christmas on 17 December 2021 (see below link to OMV’s press release). We are proud to have acted as OMV’s legal advisor on this transaction.

4. juni 2019

Arntzen de Besche bistår Shearwater GeoServices Holding

Shearwater GeoServices Holding AS (Shearwater) signerte i dag et bindende term-sheet med CGG S.A. (CGG) for et strategisk partnerskap for kjøp av seismikktjenester og etablering av et nytt selskap innenfor streamer-teknologi. Arntzen de Besche bistår Shearwater i forbindelse med transaksjonen.

18. juni 2021

Arntzen de Besche bisto Lime Petroleum med oppkjøp i Bragefeltet

Arntzen de Besche har bistått Lime Petroleum ved inngåelse av avtale om å kjøpe av Repsol Norges eierandeler i Bragefeltet på norsk sokkel. Avtalen sikrer Lime Petroleum 33,84 prosent av feltet, og prisen vil etter dagens kurs ligge på omtrent 356 millioner kroner.

4. januar 2021

Arntzen de Besche bistår Edison Spa i salget av Edison Norge

Edison kunngjorde den 30. desember 2020 en avtale om å selge sitt norske datterselskap, Edison Norge AS, til Sval Energi AS (støttet av HitecVision) basert på en virksomhetsverdi lydende på USD 300 millioner og 1. januar 2020 som effektiv dato.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?