logo

EUs nye regelsett åpner for betydelig statsstøtte til grønn industri for å akselerere overgangen til nullutslippssamfunnet – hva betyr det for din bedrift?

Torsdag 9. mars kom EU med nye retningslinjer for statsstøtte (Temporary Crisis and Transition Framework) for å akselerere overgangen til nullutslippsamfunnet, og en betydelig oppdatering av gruppefritaksforordningen kalt «Green Deal amendment». De nye retningslinjene kan sees på som et mottrekk til USAs «Inflation Reduction Act» som ble vedtatt i 2022, og innebærer en omlegging av statsstøttepolitikken og det statsstøtterettslige handlingsrommet som savner sidestykke.

Da USA vedtok sin Inflation Reduction Act (IRA) i august 2022 ble det applaudert som en milepæl i arbeidet for grønn omstilling. Etter hvert har det vist seg at IRA også innebærer et tidsskille for internasjonale investeringer og handel, ved at gunstige amerikanske støtteordninger for grønn industri trekker til seg kapital som ellers ville vært investert i andre land, ikke minst i EU-området.

IRA trådte frem som en trussel for europeisk industri som kunne sette hele EUs «Green Deal» i fare. Torsdag 9. mars 2023 kom EU med sitt mottrekk, i form av nye retningslinjer for statsstøtte kalt «Temporary Crisis and Transition Framework» («TCTF») og ved en betydelig oppdatering av gruppefritaksforordningen kalt «Green Deal GBER amendment».

Bak de tørre navnene ligger en omlegging av statsstøttepolitikken og det statsstøtterettslige handlingsrommet som savner sidestykke. I et nøtteskall innebærer dette at EU- og EØS-landene tillates å gi støtte til visse «grønne» industrier som matcher det som tilbys av tredjeland (matching aid), herunder subsidier under den amerikanske IRA, eller som dekker det nødvendige for at investeringen skal gjøres i EU/EØS (funding gap aid).

Norske myndigheter står nå nokså fritt til å yte støtte for investeringer i batteriteknologi, solcellepaneler, vindturbiner, varmepumper, elektrolysører og utstyr for karbonfangst og -lagring (CCUS), og for tilknyttede nøkkelkomponenter og råstoffer, så lenge virksomheten er lokalisert i regioner utenfor de største norske byene.

Hva betyr dette for deg med norsk virksomhet?

 • Det blir vesentlig lettere å få offentlig støtte til mange typer «grønn» industri
 • Støtten kan gis i form av direkte støtte, skattelettelse eller andre tiltak
 • USAs fortrinn kan utlignes, og gjøre virksomheten din attraktiv overfor investorer
 • Ordningen forutsetter lokalisering utenfor de største byene = god distriktspolitikk
 • Vi forventer at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om kort tid vil kunngjøre at også ESA vil anvende handlingsrommet i TCTF
 • Vi anslår at det vil ta 6-12 måneder før endringene i gruppefritaksforordningen, som øker handlingsrommet for blant annet miljøstøtte, blir implementert og trer i kraft i Norge.

Hva bør jeg gjøre nå?

 • Sjekke om din virksomhet faller inn under noen av de aktuelle industritypene
 • Sjekke om din virksomhet er lokalisert – eller kan lokaliseres – i de regionene i Norge som omfattes av ordningen
 • Hvis du har planlagt prosjekter i USA, eller utenfor EU/EØS: Undersøke og dokumentere den støtten som kan gis av tredjeland (herunder USA) for å identifisere hvor mye støtte som må gis for å utligne forskjellen
 • Kontakte din medlemsorganisasjon (NHO eller andre) og spørre hvordan de kan bistå din bedrift


  Dersom du ønsker en samtale om regelverket, ta kontakt med en av oss.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?