logo
Karl Erik Navestad

PartnerOslo

Karl Erik Navestad

Karl Erik bistår hovedsakelig klienter i energisektoren og i maritim sektor. Han har mer enn 20 års erfaring som rådgiver for bedrifter i olje- og gassnæringen, både som ekstern advokat og som internjurist. Han bistår oljeselskaper og leverandører med forhandling og inngåelse av kommersielle avtaler som riggavtaler, avtaler om salg og transport av olje og gass, samarbeids- og samordningsavtaler, og han gir råd om regulatoriske forhold og bistår ved kjøp og salg av utvinningstillatelser og virksomheter.

I tillegg til rådgivning jobber Karl Erik også mye med tvisteløsning i saker om olje og gass, offshore entreprise og skipsbygging. Han representerer selskaper i norske og internasjonale voldgiftssaker, og han har prosessoppdrag for norske domstoler.

Karl Erik er rådgiver for en rekke norske og internasjonale klienter som omfatter oljeselskaper, offshorerederier, verft og entreprenører, og selskaper i havbruksnæringen. Som rådgiver kjennetegnes han ved sin sterke bransjeforståelse, gode kommunikasjonsevner og evne til å gi klare og praktiske råd i kompliserte rettslige spørsmål. Med spisskompetanse innenfor petroleumsrett, kontraktsrett og offshore entreprisekontrakter er han en etterspurt rådgiver til industrielle prosjekter som gjennomføres innenfor regulatoriske rammeverk.

I sin tid hos Arntzen de Besche har han i perioder vært utleid som internjurist til TOTAL E&P Norge, Aker Exploration og Lundin Norway.

Very experienced oil and gas lawyer with in-depth industry knowledge. He is very quick at catching what is important to his clients, and always delivers on his promises. Very pleasant to work with.

Klient, Legal 500, 2023

Aktuelt

Se alle

19. januar 2024

Landmark decision in Oslo: PDO approvals invalidated by court

Greenpeace and Natur og Ungdom, two Norwegian environmental organisations, won their lawsuit against the Norwegian state on Thursday 18 January 2024. Oslo District Court handed down a decision which invalidated the Ministry of Energy’s approval of the Plans for Development and Operations for three oil and gas fields on the NCS. The projects in question are Breidablikk, Tryving and Yggdrasil.

14. mars 2023

EUs nye regelsett åpner for betydelig statsstøtte til grønn industri for å akselerere overgangen til nullutslippssamfunnet – hva betyr det for din bedrift?

Torsdag 9. mars kom EU med nye retningslinjer for statsstøtte (Temporary Crisis and Transition Framework) for å akselerere overgangen til nullutslippsamfunnet, og en betydelig oppdatering av gruppefritaksforordningen kalt «Green Deal amendment». De nye retningslinjene kan sees på som et mottrekk til USAs «Inflation Reduction Act» som ble vedtatt i 2022, og innebærer en omlegging av statsstøttepolitikken og det statsstøtterettslige handlingsrommet som savner sidestykke.

20. oktober 2022

Uavklarte konkurranserettslige problemstillinger i Kommisjonens forslag om europeisk felles innkjøpsordning for gass

18. oktober 2022 foreslo Kommisjonen en ny kriseforordning for å imøtekomme den siste tidens utfordringer for leveringssikkerhet og ekstraordinært høye priser for gass. Forslaget fra Kommisjonen, med tittel «Enhancing solidarity through better coordination of gas COM(2022)549», innebærer en ekstraordinær inngripen i markedet for kjøp og salg av gass, og er forankret i unntaksbestemmelsen i TEUV art. 122. Forordningen kan få nokså vidtrekkende konsekvenser på flere måter.

18. juni 2021

Nyhetsbrev: Regjeringens "veikart for hydrogen" - veien til en hydrogenøkonomi?

Regjeringen offentliggjorde 11. juni den etterlengtede stortingsmeldingen om energi med tittelen «Energi til arbeid». Dokumentet adresserer fundamentale forutsetninger for utviklingen av hele energisektoren fremover. Som en del av meldingen har Regjeringen utarbeidet et «veikart» for hydrogen, som det har vært store forventninger til. Vi sammenfatter i dette nyhetsbrevet alt du trenger å vite om veikartet.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche bistår Nordlaks med innovasjonsprosjektet Hydra

Vi er stolte over å bistå Nordlaks med nok et spennende og komplisert innovasjonsprosjekt. Hydra er en semilukket produksjonstank for akvakultur. Teknologien er oppfunnet og designet i Norge, og skal bygges i Tyrkia av verftsgruppen Gemak fra sommeren og frem til levering i første kvartal 2024.

Arntzen de Besche bistår Norsk Industri

Grønn energi er i rivende utvikling - en utvikling som Arntzen de Besche ønsker å være del av og pådriver for. Vi har de siste månedene hatt gleden av å bidra til den nye rapporten om rammeverk om offshore havvind som Norsk Industri v/ Arbeidsutvalget for fornybar energi til havs har laget.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?