logo

Havbruk

I Norge har vi en unik tradisjon og kompetanse innenfor havbruk og aquakultur, og er en av verdens største leverandører av sjømat. Med kontor både i Stavanger og Trondheim sitter teamet vårt nært på de operative virksomhetene og beslutningstakerne. Vi bistår både med det regulatoriske, men også i mer kompliserte entrepriseprosjekter. Som totalleverandør innenfor næringen har vi breddeforståelsen som trengs for å gi gode strategiske råd til klientene våre.

Rådgivning fra våre advokater

Vi bistår klienter med spørsmål knyttet til tildeling og etterlevelse av tillatelser, myndighetspålegg og sanksjoner både innenfor havbruks-, nærings-, og leverandørindustrien. Vi bistår med

  • regulatoriske råd knyttet til rammelovgivning og konsesjonssystemet
  • søknadsprosesser
  • forhandlinger og kontrakter
  • transaksjoner, konsolidering og sammenslåing
  • tvisteløsning og prosedyre

Havbruksnæringen preges av høy innovasjon og teknologisk utvikling, i alt fra små oppstartsbedrifter som dyrker tare, til etablerte oppdrettsaktører som skal bygge merder på land eller til havs. Vi bistår kunder i alle deler av verdikjeden, fra genetikkselskaper og genbanker, til rogn, smolt, postsmolt og matfisk, til de som håndterer fiskeavfall. Vi har betydelig erfaring fra alle deler av havbruksnæringen. Det gjør at vi raskt får god oversikt over situasjonene klientene våre står i, og kan jobbe mest mulig integrert med dem.

Transaksjoner

I løpet av de siste årene har Arntzen de Besche vært en fortrukken rådgiver i flere av de største transaksjonene innen havbruksnæringen. Vi samarbeider tett med spesialister på tvisteløsning og M&A, og har lang og omfattende kompetanse innen både kjøp/salg, emisjoner, børsnoteringer og generasjonsskifter. Vi bistår også jevnlig selskaper med finansiering, restrukturering og omorganisering av virksomheten.

Dette kan du forvente av oss

Vi er et team med bred og operativ erfaring fra alle deler av havbruksnæringen. Det gjør at vi kan bistå med både teknisk, juridisk og prosjektmessig rådgivning som raskt tar deg dit du ønsker.

Hos oss får du en hovedkontakt som du forholder deg til. Vi setter inn den advokaten, eller det teamet som best kan hjelpe deg. Kort sagt. Hos oss har du alltid rett ekspert på rett oppdrag til rett tid.

Aktuelt

Se alle

24. oktober 2022

Fra gründervirksomhet til verdensledende aktører

Havbruksnæringen i Trøndelag har hatt en formidabel utvikling, og står for en enorm verdiskaping i regionen. –Det har vært utrolig spennende å bistå mange av disse selskapene fra de var enkeltpersonforetak og gründervirksomheter, til å bli verdensledende globale aktører, forteller partner i Arntzen de Besche, Ole Skeidsvoll Moe.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche bistår Nordlaks med innovasjonsprosjektet Hydra

Vi er stolte over å bistå Nordlaks med nok et spennende og komplisert innovasjonsprosjekt. Hydra er en semilukket produksjonstank for akvakultur. Teknologien er oppfunnet og designet i Norge, og skal bygges i Tyrkia av verftsgruppen Gemak fra sommeren og frem til levering i første kvartal 2024.

Arntzen de Besche bistår Orkla

Arntzen de Besche har bistått Orkla Health AS, et datterselskap av Orkla ASA, med kjøp av 95 % av aksjene i Vesterålen Marine Olje AS.

Arntzen de Besche bistår NTS i transaksjon med NRS

Lakseoppdretterne NTS og Norway Royal Salmon (NRS) har inngått en transaksjonsavtale med sikte på å slå sammen NRS med NTS’ heleide oppdrettsselskap SalmoNor. Arntzen de Besche bistår NTS som juridisk rådgiver i denne transaksjonen, som skaper verdens sjette største lakseoppdrettsselskap.

Datterselskap av NTS og SalmoNor fusjonerer

Styret i NTS ASA («NTS») og styret i SalmoNor AS («SalmoNor») kunngjorde 2. juni at de har inngått avtale om fusjon av NTS’ datterselskap Midt-Norsk Havbruk AS og SalmoNor AS. SalmoNor AS verdsettes til 2 975 millioner i transaksjonen.

Arntzen de Besche gratulerer Frøy ASA med notering på Oslo Børs

Arntzen de Besche har bistått Frøy ASA i forbindelse med gjennomføring av offentlig emisjon og notering på Oslo Børs. Selskapet gjennomførte nylig en offentlig emisjon som priser selskapet til ca. NOK 5,2 milliarder norske kroner og vil bli tatt opp til handel på Oslo Børs (OSEBX) den 29. mars 2021 med ticker "FROY".

Arntzen de Besche har bistått Ice Fish Farm AS i forbindelse med rettet emisjon, nedsalg og opptak til handel på Merkur Market

Fredag 5. juni ble Ice Fish Farm AS tatt opp til handel på Merkur Market, en multilateralt handelsfasilitet (MTF) som drives av Oslo Børs. I forbindelse med noteringen på Merkur gjennomførte Ice Fish Farm en kapitalinnhenting på 301,5 millioner kroner gjennom en rettet emisjon, i tillegg ble det gjennomført et nedsalg på 89 millioner kroner fra eksisterende aksjonærer. Transaksjonen vakte veldig sterk interesse i markedet og ble flere ganger overtegnet.

NTS fusjonerer med Frøy Gruppen

Styret i det børsnoterte selskapet NTS ASA har inngått avtale med Gåsø Næringsutvikling AS om å gjennomføre en fusjon med Frøy Gruppen. Arntzen de Besche har vært juridisk rådgiver for begge parter i transaksjonen.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?