logo
Jens Baumann Melberg

PartnerStavanger

Jens Baumann Melberg

Jens bistår klienter med transaksjoner, finansiering, etablering av joint venture- samarbeid, kontrakter, restrukturering, omorganisering og aksjonærkonflikter. Han har erfaring fra både nasjonale og internasjonale oppdrag.

Klientene varierer fra internasjonale investeringsaktører, oljeselskap, private equity, industribedrifter, fintech til lokale oppstartsselskap. Med over 15 års erfaring har han jobbet innenfor de fleste bransjer, men hovedsakelig mot olje, oljeservice, datasenter, energi, teknologi og fornybar.

Jens vektlegger at vårt bidrag skal være verdiskapende, effektivt og ekspeditt. Han er opptatt av å danne langsiktige relasjoner med sine klienter. Jens engasjerer seg i lokalt næringsliv, holder jevnlig foredrag og har forfattet flere artikler innenfor selskapsrett.

Bred erfaring med M&A og selskapsrett og ledet mange transaksjoner Han bistår med rene transaksjoner, finansiering, spesielle transaksjoner som blant annet joint venture. Innen venturekapital hjelper han både norske og utenlandske selskaper i en tidligfase. Han har betydelig erfaring innenfor FinTech, inkludert digital valuta.

Jens har betydelig erfaring fra saker knyttet til tvister og konflikter, som blant annet finansiell restrukturering, aksjonærkonflikter, sammensatte konflikter som dekker flere rettsområder eller flere tvister, reforhandlinger og mekling både innenfor og utfor rettsvesenet.

Aktuelt

Se alle

19. oktober 2021

Solid rekruttering og sterk vekst for Kapitalmarked i Arntzen de Besche

I løpet av de tre første kvartalene av 2021 kunne teamet i M&A- og Kapitalmarkedsavdelingen skilte med en omsetningsvekst på 40 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Solid rekruttering av dyktige advokater de siste 3 årene har styrket bredde- og bransjekompetansen som kreves i en hverdag med stadig mer komplekse oppdrag. I tillegg til gode økonomiske resultater, har teamet også gjort seg bemerket hos det globale ratingbyrået IFLR1000, som nylig rangerte Arntzen de Besche i Tier 2, som er nest øverste nivå, innenfor Capital Markets Debt og Capital Markets Equity.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche bistår Edison Spa i salget av Edison Norge

Edison kunngjorde den 30. desember 2020 en avtale om å selge sitt norske datterselskap, Edison Norge AS, til Sval Energi AS (støttet av HitecVision) basert på en virksomhetsverdi lydende på USD 300 millioner og 1. januar 2020 som effektiv dato.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?