logo

Solid rekruttering og sterk vekst for Kapitalmarked i Arntzen de Besche

I løpet av de tre første kvartalene av 2021 kunne teamet i M&A- og Kapitalmarkedsavdelingen skilte med en omsetningsvekst på 40 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Solid rekruttering av dyktige advokater de siste 3 årene har styrket bredde- og bransjekompetansen som kreves i en hverdag med stadig mer komplekse oppdrag. I tillegg til gode økonomiske resultater, har teamet også gjort seg bemerket hos det globale ratingbyrået IFLR1000, som nylig rangerte Arntzen de Besche i Tier 2, som er nest øverste nivå, innenfor Capital Markets Debt og Capital Markets Equity.

MÅLRETTET REKRUTTERING OG LANGSIKTIG SATSNING

Det pågår et kontinuerlig arbeid med å sikre seg dyktig advokater. Bare i løpet av de tre siste årene har teamet rekruttert flere nye partnere som kommer fra advokatfirmaer som Wikborg Rein, Thommessen, og Wiersholm, og fra in-house stillinger i Evry og Statnett.

- Vi er godt fornøyde med å ha fått Vidar Løhre, Henrik Braavold Johansen, Knut Martinsen, Per Kristian Ramsland, Susanne Munch Thore, Karl Rosèn og Odd-Harald Wasenden med på laget. Samlet gir de oss betydelig breddekompetanse og innsikt som gjør oss godt posisjonert for videre vekst, forteller partner og leder av M&A- og Kapitalmarkedsavdelingen, Marianne Lind Sahl.

Managing partner, Håvard Sandnes, nikker bekreftende.

- Det er gledelig å se at avdelingen leverer så sterke resultater. Styrkingen av M&A og Kapitalmarked har vært et satsningsområde for oss, forteller han.

I takt med omsetningsveksten utvides også kapitalmarkedsteamet som i dag består av 7 partnere og totalt 23 advokater fordelt på kontorer i både Oslo, Stavanger og Trondheim. Teamet er dermed godt representert nasjonalt, og kan dermed kombinere lokal kunnskap med juridisk spisskompetanse.

KRAFTIG VEKST I OMSETNING

Den kraftige veksten skyldes i stor grad økt etterspørsel både fra utlandet, norske selskaper og finansinstitusjoner som har gitt teamet stadig mer komplekse saker å jobbe med.

- Vi får stadig oftere nye oppdrag fra utlandet samtidig som vi øker markedsandelen vår blant norske aktører, noe som gir en dobbel gevinst for firmaet, sier leder av bank og finansavdelingen, Trond Kildal. Han jobber særlig inn mot gjeldssiden av kapitalmarkedet og er jevnlig involvert, enten på långiversiden eller på selskapssiden når store finansieringsoppdrag skal plasseres i det norske kapitalmarkedet.

Finansieringspartner og kollega Vidar Løhre er enig, og legger til:

- Det norske kapitalmarkedet har i flere år være veldig populært blant utenlandske aktører som søker gode kanaler for finansering. Et sterkt nettverk her i Norden, og internasjonalt, gjør at vi er tett på markedet og har innganger som ikke alle andre advokatfirmaer har.

SKREDDERSYDDE TEAM TIL KOMPLEKSE SAKER

Med en betydelig etterspørsel både fra egenkapital- og gjeldskapitalmarkedet, har teamet bistått i flere av de største og mest profilerte sakene knyttet til blant annet emisjoner, børsnoteringer og utstedelse av obligasjonslån.

- Vi er nå et godt sammensatt team med betydelig kompetanse innenfor kapitalmarkeder. Det har gitt oss saker med større kompleksitet og større verdi, som samtidig har stilt høye krav til både breddekompetanse og skreddersydde team, forteller partner Per Kristian Ramsland.

- Felles for alle oppdragene er at vi setter sammen team som har den fag- og bransjekompetansen som trengs for å løse oppdraget på en verdiskapende måte, skyter partner Jon Martin Atkinson inn.

I dag jobber teamet med store klienter innenfor blant annet olje og gass, havbruk og fiskeri, mat- og servicenæringen, teknologi, eiendom og transport.

- På grunn av vår spisskompetanse innenfor disse bransjene, får vi et stort tilfang av saker fra både banker, investorer og investeringsbanker som jobber med å hente kapital til disse næringene, forteller Marianne.

ØKT OPPMERKSOMHET PÅ FINANSREGULATORISK OG COMPLIANCE

Børsnoterte selskaper møter stadig økte krav og reguleringer både fra norske myndigheter og fra EU. Reguleringene er både omfattende og i stadig endring.

- De siste årene har innføringen av nye regelverk som for eksempel EUs nye taksonomi-forordning og offentliggjøringsforordning vært en game-changer for flere bransjer og virksomheter. Dette har bidratt til at flere har kontaktet oss for råd om hvordan de skal navigere i dette landskapet, forteller partner Susanne Munch Thore.

Parallelt med dette har finanssektoren blitt utpekt som en nøkkelsektor i arbeidet med å oppnå nasjonale, regionale og internasjonale bærekraftmål. Dette har bidratt til ytterligere reguleringer og krav til rapportering om blant annet bærekraft og anti-hvitvasking som også er med på å øke sakskompleksiteten innenfor sektoren.

- Flere av advokatene våre har erfaring fra bank- og finansinstitusjoner og regulatoriske myndigheter og kan dermed bidra med ulike perspektiver og sikre et godt overblikk på saken, forteller partner Karl Rosén, en av Norges ledende advokater innenfor finansregulatorisk.

GOD PROSJEKTLEDELSE ER SENTRALT

Arntzen de Besche har utviklet en egen saksmodell for å sikre riktig bruk av tid og ressurser. Kurs i prosjektledelse, både teoretisk og praktisk, er nøkkelfaktoren i modellen og skal bidra til at klientene kan forvente god saksledelse på leveransene.

- God prosjektledelse er et sentralt element i enhver transaksjon og vår saksmodell utgjør derfor et viktig verktøy for blant annet å allokere riktige ressurser på ulike deler av transaksjonen, holde kontroll på frister og kostnader i prosesser som gjerne pågår i lengre perioder, forteller partner Henrik Braavold Johansen

God saksledelse har kommet godt med i en stadig travlere hverdag. Særlig etter Euronext Growths oppkjøp av Oslo Børs i 2019, har det vært særlig høy aktivitet i kapitalmarkedet.

Med utstrakt bransjeerfaring og et nettverk som bidrar til å skape varige verdier, kan dette teamet vise til både solid omsetningsvekst og en stadig sterkere anerkjennelse i markedet – vi gleder oss til fortsettelsen!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?