logo
André Michaelsen

PartnerTrondheim

André Michaelsen

André leder avdelingen for Transaksjoner & Teknologi i Arntzen de Beshe, og kontoret vårt i Trondheim. Han har over 20 års erfaring som rådgiver og bred erfaring med, transaksjoner, herunder egenkapitaltransaksjoner, emisjoner, venture, børsnoteringsprosesser og løpende rådgivning til børsnoterte selskaper. Han bistår verdipapirforetak i spørsmål knyttet til rammebetingelser og adferdsspørsmål, og har omfattende prosedyre- og tvisteløsningserfaring med vekt på selskapsrettslige tvister.

Han har erfaring fra seksjon for verdipapir og seksjon for markedsadferd i Finanstilsynet, og sammen men hans rollen som representant i EU’s Market Abuse Expert Group i forbindelse med implementeringen av Market Abuse Direktivet, gir det han en unik innsikt i regelverket.

André har vært involvert i flere av de største transaksjonene i Midt-Norge, og jobber tett med klienter og finansielle rådgivere innenfor et bredt spekter av bransjer. Han har vært prosjektleder og strategisk rådgiver i en rekke transaksjoner og større industriprosjekter, og har en sterk forhandlingskompetanse som klientene verdsetter.

Restrukturerings- og insolvensprosesser er et annet kjerneområde som han har vært betydelig involvert i. Her drar han nytte av sin sterke analytiske og kommersielle forståelse til å finne bærekraftige løsninger for de involverte partene. André er bostyrer ved Trøndelag tingrett.

I tillegg til dette er han en erfaren foredragsholder og har siden 2006 holdt forelesninger ved NHH i børs og verdipapirrett.

Aktuelt

Se alle

24. oktober 2022

Fra gründervirksomhet til verdensledende aktører

Havbruksnæringen i Trøndelag har hatt en formidabel utvikling, og står for en enorm verdiskaping i regionen. –Det har vært utrolig spennende å bistå mange av disse selskapene fra de var enkeltpersonforetak og gründervirksomheter, til å bli verdensledende globale aktører, forteller partner i Arntzen de Besche, Ole Skeidsvoll Moe.

24. oktober 2022

Økt etterspørsel etter juridiske tjenester

-Sterk økonomisk vekst og et stadig mer profesjonalisert næringsliv har resultert i økt etterspørsel etter juridiske tjenester, forteller partner i Arntzen de Besche, Maria B. Tanemsmo. Som en del av M&A-teamet i Arntzen de Besche bistår hun en rekke store og små aktører innen bransjer som blant annet energi, havbruk, kraft, transport og teknologi.

4. mai 2022

Jakter nye talenter etter ekspansiv vekst

I løpet av de siste årene har Arntzen de Besche sitt kontor i Trondheim opplevd en ekspansiv vekst, og med sine 30 advokater er de Trøndelags største advokatkontor. Nå jakter de nye talenter for å dekke den stadig økende etterspørselen.

15. desember 2021

Maria B. Tanemsmo tiltrer som partner

Det er med stor glede vi kan presentere Maria B. Tanemsmo som ny partner i Arntzen de Besche fra 1. januar 2022. Maria er en del av et svært aktivt M&A-miljø i Arntzen de Besche.

19. oktober 2021

Solid rekruttering og sterk vekst for Kapitalmarked i Arntzen de Besche

I løpet av de tre første kvartalene av 2021 kunne teamet i M&A- og Kapitalmarkedsavdelingen skilte med en omsetningsvekst på 40 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Solid rekruttering av dyktige advokater de siste 3 årene har styrket bredde- og bransjekompetansen som kreves i en hverdag med stadig mer komplekse oppdrag. I tillegg til gode økonomiske resultater, har teamet også gjort seg bemerket hos det globale ratingbyrået IFLR1000, som nylig rangerte Arntzen de Besche i Tier 2, som er nest øverste nivå, innenfor Capital Markets Debt og Capital Markets Equity.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche bistår KMC Properties i transaksjon

Storm Real Estate ASA (OSE: STORM) kunngjorde 17. november at de har inngått en avtale for kjøp av 100 % av aksjene i KMC Properties AS ("KMC") for ca. NOK 1 milliard (NOK 1.076 millioner). KMC er et privateid eiendomsselskap, som eies 53 prosent av EBE Eiendom AS, et selskap kontrollert av familiene Bekken og Thoresen og 47 prosent av Witzøe-familiens investeringsselskap Kverva Industrier AS.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?