logo

Økt etterspørsel etter juridiske tjenester

-Sterk økonomisk vekst og et stadig mer profesjonalisert næringsliv har resultert i økt etterspørsel etter juridiske tjenester, forteller partner i Arntzen de Besche, Maria B. Tanemsmo. Som en del av M&A-teamet i Arntzen de Besche bistår hun en rekke store og små aktører innen bransjer som blant annet energi, havbruk, kraft, transport og teknologi.

Arntzen de Besche har lange og sterke tradisjoner i regionen, og har bistått store trønderske private og offentlige virksomheter gjennom en årrekke. At de er involvert i store prosjekter og saker hindrer dem ikke i å bistå mindre aktører og selskaper i tidlig fase.

-Vi er heldige som har vårt virke i teknologihovedstaden Trondheim, og vi følger tett med på alt det spennende som skjer rundt SINTEF og NTNU. Vi har lang tradisjon for å bistå selskaper i tidlig fase. Det er givende å bistå grundere som går «all in» med en god idé, og vi vil gjerne bidra til at de lykkes. Vi har flere eksempler på at vi har bistått selskaper i hele livsfasen, helt fra den spede begynnelse til de har blitt store aktører, forteller Maria.

Bred erfaring på tvers av næringer

I takt med veksten har de også styrket M&A-teamet, både i bredden og dybden. I dag består de av 12 partnere og 27 medarbeidere fordelt på kontorene i Trondheim, Stavanger og Oslo.

Erfaringen og innsikten i det norske og internasjonale markedet, på tvers av næringer gjør at de kan gi strategiske og strukturelle råd samtidig som de håndterer kompleksiteten i de enkelte transaksjonene.

-Vi har mange erfarne partnere og advokater, i tillegg til sterke støttefunksjoner innenfor blant annet tech, arbeidsliv og skatt. Slik benytter vi oss av særkompetansen til den enkelte, og kan tilby så spisset kompetanse som mulig på alle deler av et oppdrag eller en sak, forteller partner Steffen Rogstad.

Han var sentral da avtalen mellom Trollfjord, Andøy Energi og Nordkraft ble signert – en transaksjon med en totalverdi på 7,5 milliarder kroner.

Sterk utvikling

Den sterke utviklingen til M&A-teamet illustreres best med resultatene fra ratingbyrået MergerMarket. De rangerer blant annet de mest aktive advokatfirmaene innenfor M&A, og så langt i år ligger teamet på en sterk fjerdeplass i Norge, målt i transaksjonsverdi.

-Vi er inne i en sterk positiv trend på alle våre kontorer. Vår gode track record i Trøndelag kommer av en genuin interesse av å lære klienten å kjenne. Vi investerer mye tid på å bli kjent med de viktigste driverne og har de siste 25 årene opparbeidet oss et betydelig know-how innenfor en rekke bransjer og segmenter, forteller partner Steffen Rogstad.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?