logo
Steffen G. Rogstad

PartnerTrondheim

Steffen G. Rogstad

Steffen bistår klienter med rådgivning innen selskapsrett, transaksjoner og arbeidsrett. Han har de senere årene vært juridisk rådgiver for flere av de største transaksjonene og omstruktureringene i Midt-Norge. Han bistår primært industrielle aktører, store og små kraftselskaper, oppdrettsindustrien, transportnæringen og PE-aktører med kjøp og salg av selskaper, kapitalmarkedstransaksjoner, verdipapirrett og selskapsrettslige spørsmål.

Han er nestleder i Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven, og bistår jevnlig private selskaper, offentlige foretak og offentlig eide selskaper i arbeidsrettslige spørsmål, og er en sentral premissleverandør innenfor arbeidsrettslige spørsmål. Han jobber med et bredt spekter av arbeidsrettslige spørsmål i tilknytning til nedbemanningsprosesser, rådgiving i individuelle oppsigelse- og avskjedssaker, varslingssaker, virksomhetsoverdragelser, suspensjonssaker, individuelle arbeidskonflikter, faktaundersøkelser, granskningsoppdrag, og rettigheter og plikter i arbeidsforhold.

Steffen arbeider tett med klientene og har en sentral rolle i krevende forhandlinger. Han er mye brukt som strategisk rådgiver for sine klienter.

Aktuelt

Se alle

24. oktober 2022

Økt etterspørsel etter juridiske tjenester

-Sterk økonomisk vekst og et stadig mer profesjonalisert næringsliv har resultert i økt etterspørsel etter juridiske tjenester, forteller partner i Arntzen de Besche, Maria B. Tanemsmo. Som en del av M&A-teamet i Arntzen de Besche bistår hun en rekke store og små aktører innen bransjer som blant annet energi, havbruk, kraft, transport og teknologi.

8. juli 2022

Et travelt halvår for transaksjonsadvokatene i Arntzen de Besche

Det nærmer seg sommerferie og tradisjonen tro sender ratingbyrået MergerMarket ut league tables som viser hvilke advokatfirmaer som har vært de mest aktive i første halvår. Arntzen de Besche rangeres som vanlig høyt på resultatlistene, og er i første halvår rangert på 3. plass i total transaksjonsverdi og 4. plass i antall transaksjoner blant de norske advokatfirmaene. Året har bydd på rekordhøy aktivitet hvor selskapet har vært involvert i transaksjoner med en totalverdi på 8,8 milliarder USD.

13. september 2021

Norges største innkjøpere velger Arntzen de Besche

Når Norges største innkjøpere av juridiske tjenester skal rangere landets beste advokatfirmaer innen arbeidsrett, plasserer de Arntzen de Besche på toppen av listen. I løpet av de siste fire årene har fire nye partnere tatt plass. Frode Martin Toftevåg, Mira Tengesdal Torstenbø, Agathe Løwenborg og Christian Backe utgjør en ny generasjon arbeidsrettpartnere som blir lagt merke til.

11. januar 2021

Det årlige arbeidsrettsseminaret

Arntzen de Besche har i mer enn 10 år gjennomført sitt årlige heldagsseminar om arbeidsrettslige temaer. Dette er et seminar med foredrag innenfor en rekke dagsaktuelle temaer, hvor deltakerne får faglig påfyll fra noen av landets ledende advokater innenfor arbeidsrett.
0/0

Hva har vi gjort

Njord Aquashipping overtar nordnorsk brønnbåtsatsing

Njord Aquashipping ble etablert av Frøy Kapital i februar, i forbindelse med kjøpet av brønnbåten Njord Pioner. Etter en knapp måned har selskapet kjøpt sin andre brønnbåt. Vi er stolte over å ha bistått Njord Aquashipping som juridiske rådgivere med denne transaksjonen.

Milliardtransaksjon er nå gjennomført!

Vi er stolte over å ha bistått Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS med å inngå, og gjennomføre to transaksjonsavtaler. Den første innebærer at konsernene samler all fiber- og bredbåndsvirksomhet i ett felleseid uavhengig konsern med hovedkontor i Storkmarknes. Den andre innebærer at nett- og produksjonsvirksomheten samles under Nordkraft-konsernet, hvor Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS går inn som aksjonærer. Den totale transaksjonsverdien er på ca 7 milliarder norske kroner.

Arntzen de Besche har bistått NTS ASA med bud på Norway Royal Salmon ASA

NTS ASA har i dag fremsatt et bud på samtlige aksjer i Norway Royal Salmon ASA (NRS). Med en pris på 209 kroner per aksje ender budet på 9,4 milliarder norske kroner, nesten to milliarder mer enn markedsverdi før fremsettelse av budet. Arntzen de Besche har vært juridisk rådgiver for dette budet som er den siste i en rekke større og komplekse transaksjoner hvor de har bistått NTS ASA, senest ved fusjon med Salmonor AS, kunngjort 2. juni 2021, med en verdi på ca. 3 milliarder kroner.

Arntzen de Besche bistår Torghatten ASA i bud på selskapet fra EQT

Den 23. desember fremmet EQT Infrastructure V, gjennom HATI BidCo, et tilbud om å erverve alle utestående aksjer i Torghatten ASA. Tilbudet verdsetter aksjene i Torghatten ASA til 8,58 milliarder kroner. Torghattens eierandel i Widerøe er ikke en del av transaksjonen med EQT.

Arntzen de Besche bistår TrønderEnergi

TrønderEnergi kunngjorde den 5. mai at de selger seg ut av NEAS AS. Aksjene selges til KLP og NEAS. TrønderEnergi vil få en positiv likviditetseffekt på i overkant av 660 millioner norske kroner som følge av de ulike transaksjonselementene. Parallelt med at TrønderEnergi selger sine aksjer i NEAS AS, vil TrønderEnergi kjøpe tilbake de 3,6 % av aksjene i TrønderEnergi AS som NEAS eier.

NTS fusjonerer med Frøy Gruppen

Styret i det børsnoterte selskapet NTS ASA har inngått avtale med Gåsø Næringsutvikling AS om å gjennomføre en fusjon med Frøy Gruppen. Arntzen de Besche har vært juridisk rådgiver for begge parter i transaksjonen.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?