logo

Arntzen de Besche har bistått NTS ASA med bud på Norway Royal Salmon ASA

NTS ASA har i dag fremsatt et bud på samtlige aksjer i Norway Royal Salmon ASA (NRS). Med en pris på 209 kroner per aksje ender budet på 9,4 milliarder norske kroner, nesten to milliarder mer enn markedsverdi før fremsettelse av budet. Arntzen de Besche har vært juridisk rådgiver for dette budet som er den siste i en rekke større og komplekse transaksjoner hvor de har bistått NTS ASA, senest ved fusjon med Salmonor AS, kunngjort 2. juni 2021, med en verdi på ca. 3 milliarder kroner.

I forbindelse med fremsettelsen av budet uttalte styreleder i NTS ASA, Odd Reidar Øie, følgende i en pressemelding fra NTS:

- Vi har hatt et uttalt mål om å være aktiv deltaker i produksjon av 100 000 tonn laks i Norge i løpet av en tre- til femårsperiode. Fremfor å selge oss ned i NRS søker vi nå heller å øke vår eksponering mot norsk oppdrett, i et selskap godt posisjonert for videre vekst.

Sterk vekst innen oppdrett

NTS er et havbrukskonsern som har drevet innenfor brønnbåtvirksomhet, og har ekspandert inn i oppdrettsnæringen. Nå har de som mål å slakte totalt 52 000 laks i år, hvorav 40 000 tonn kommer fra Norge.

NRS har også en eierpost på 50,3 prosent i Arctic Fish, som driver med lakseoppdrett på Island.

Teamet

Arntzen de Besche har vært juridisk rådgiver for NTS, og kjerneteamet besto av Jon Martin Atkinson, Steffen G. Rogstad, Marianne Lind Sahl, Gro Elin Sønderland, Vidar Løhre og Martin Gunnheim.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?