logo
Vidar Løhre

PartnerOslo

Vidar Løhre

Vidar jobber primært med bank- og gjeldsmarkedet og har mer enn 16 års erfaring med å gi råd til norske og internasjonale klienter om et bredt spekter av saker som gjelder finansering, verdipapirrett, restrukturering og insolvens.

Vidars praksis dekker bankfinansiering, «direct lending/private debt» og kapitalmarkedstransaksjoner innen de fleste sektorer og typer eiendeler, inkludert skips- og eiendomsfinansiering, oppkjøpsfinansiering og prosjektfinansiering.

Med en betydelig mengde transaksjoner hvert år har Vidar erfaring fra de fleste sektorer som shipping, teknologi, energi og naturressurser, eiendom og infrastruktur. Han er også styremedlem innenfor de sektorene han jobber tettest med, og er en mye brukt strategisk rådgiver for klientene sine.

Vidar er anerkjent for å jobbe aktivt og tett med kunden, og opptatt av å gå dypt ned i materien for å gi best mulig rådgivning til hver enkelt sak. Han er ofte involvert i store og viktige transaksjoner som stiller høye krav til både den juridiske og kommersielle forståelsen.

Vidar Løhre goes beyond other competitors by building relationships that are trust based through great advice, efficient processing and staffing the best suited to each transaction. Vidar has a great commercial aspect, on top of his market knowledge and experience, which ensures friction free processes.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

22. oktober 2021

Arntzen de Besche klare for IBAs årlige konferanse

Hvert år arrangerer International Bar Association (IBA) sin konferanse og møteplass for advokater og advokatforeninger globalt. For Arntzen de Besche, som har en betydelig andel internasjonale klienter, er dette et viktig sted å være. Også i år er den fysiske konferansen avlyst grunnet Covid-19, men Arntzen de Besche vil delta aktivt digitalt, sammen med sine internasjonale relasjoner.

19. oktober 2021

Solid rekruttering og sterk vekst for Kapitalmarked i Arntzen de Besche

I løpet av de tre første kvartalene av 2021 kunne teamet i M&A- og Kapitalmarkedsavdelingen skilte med en omsetningsvekst på 40 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Solid rekruttering av dyktige advokater de siste 3 årene har styrket bredde- og bransjekompetansen som kreves i en hverdag med stadig mer komplekse oppdrag. I tillegg til gode økonomiske resultater, har teamet også gjort seg bemerket hos det globale ratingbyrået IFLR1000, som nylig rangerte Arntzen de Besche i Tier 2, som er nest øverste nivå, innenfor Capital Markets Debt og Capital Markets Equity.

10. mai 2021

Topprangert finansieringsmiljø i sterk utvikling

Kompetansemiljøet innenfor bank og finans i Arntzen de Besche opplever en sterk utvikling. De siste årene kan oppsummeres med fire nye partnere, en omsetningsvekst på 70 % fra 2017 til 2020, sementering av sin sterke posisjon hos banker og tilretteleggere, og videreutvikling av posisjonen hos låntakere. Kompetansemiljøet ble tidligere i april rangert i Tier 1 av det ledende ratingbyrået Legal 500. Fem av våre advokater ble rangert, og i denne artikkelen blir du litt mer kjent med de fem.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche har bistått NTS ASA med bud på Norway Royal Salmon ASA

NTS ASA har i dag fremsatt et bud på samtlige aksjer i Norway Royal Salmon ASA (NRS). Med en pris på 209 kroner per aksje ender budet på 9,4 milliarder norske kroner, nesten to milliarder mer enn markedsverdi før fremsettelse av budet. Arntzen de Besche har vært juridisk rådgiver for dette budet som er den siste i en rekke større og komplekse transaksjoner hvor de har bistått NTS ASA, senest ved fusjon med Salmonor AS, kunngjort 2. juni 2021, med en verdi på ca. 3 milliarder kroner.

Arntzen de Besche bisto Lime Petroleum med oppkjøp i Bragefeltet

Arntzen de Besche har bistått Lime Petroleum ved inngåelse av avtale om å kjøpe av Repsol Norges eierandeler i Bragefeltet på norsk sokkel. Avtalen sikrer Lime Petroleum 33,84 prosent av feltet, og prisen vil etter dagens kurs ligge på omtrent 356 millioner kroner.

Arntzen de Besche bistår KMC Properties i transaksjon

Storm Real Estate ASA (OSE: STORM) kunngjorde 17. november at de har inngått en avtale for kjøp av 100 % av aksjene i KMC Properties AS ("KMC") for ca. NOK 1 milliard (NOK 1.076 millioner). KMC er et privateid eiendomsselskap, som eies 53 prosent av EBE Eiendom AS, et selskap kontrollert av familiene Bekken og Thoresen og 47 prosent av Witzøe-familiens investeringsselskap Kverva Industrier AS.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?