logo

Arntzen de Besche klare for IBAs årlige konferanse

Hvert år arrangerer International Bar Association (IBA) sin konferanse og møteplass for advokater og advokatforeninger globalt. For Arntzen de Besche, som har en betydelig andel internasjonale klienter, er dette et viktig sted å være. Også i år er den fysiske konferansen avlyst grunnet Covid-19, men Arntzen de Besche vil delta aktivt digitalt, sammen med sine internasjonale relasjoner.

Denne konferansen har en stolt historie, hvorfor er den så viktig i dag?

- Med over 6000 deltakere er IBAs årlige konferanse viktig både for å få de siste oppdateringene på bransjen internasjonalt, men også for å få oversikt over trendene som dominerer det juridiske markedet. Dette er viktig for at vi skal kunne forstå og tilpasse oss klientenes behov, som er i stadig endring, sier partner Vidar Løhre. I de kommende to ukene har vi en line up av mer enn 35 møter med selskaper fra hele verden, legger han til.

Hvordan jobber Arntzen de Besche helt konkret med denne konferansen?

- En betydelig del av vår oppdragsmengde kommer fra internasjonale selskaper som ønsker juridiske råd av høy kvalitet og advokater med kommersiell forståelse og bransjekunnskap, forteller partner Per A. Dagslet. For oss handler dette i stor grad om å bygge nettverk, og videreutvikle relasjonene til noen av verdens mest anerkjente advokatfirmaer. Dette er både inspirerende og viktig for oss, og det gir også en betydelig merverdi for våre kunder som søker råd globalt. Gjennom vår deltakelse og nettverk har vi tilgang til spesialiserte og anerkjente advokater i de fleste jurisdiksjoner.

Hvilke temaer diskuterer dere med andre advokatfirmaer?

- Noe av det viktigste vi diskuterer er trender i ulike land innenfor økonomi og jus, kan partner Eivind Landmark Tandrevold fortelle. I år som i fjor vil det grønne skiftet ha en sentral plass, EUs taksonomi og norske myndigheters vilje til å finansiere infrastruktur på vei og bane. Fordi vi får en oppdatering på dette fra kolleger i andre land, får vi en bredere forståelse av hvilke av våre klienter som kan ha interesse av å investere i land utenfor Norge, og hvilken type aktører som ser på investeringer i Norge. I tillegg til rent faglige diskusjoner er det naturligvis samtaler omkring drift av advokatvirksomhet og det norske advokatmarkedet.

Neste år avholdes konferansen i Miami. Hvordan tror du det blir?

- Det siste halvannet året har vist at verden er moden for digitale møter og det er svært gledelig å se, forteller Per. Samtidig opplever vi at nettverk og særlig nye relasjoner bygges bedre face-to-face, noe som er en utfordring med digitale møter. Jeg tror derfor at det vil være en god kombinasjon av digitale og fysiske møter i tiden fremover.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?