logo
Eivind Landmark Tandrevold

PartnerOslo

Eivind Landmark Tandrevold

Eivind leder avdelingen for Tvisteløsning & Forsikring i Arntzen de Besche. Han jobber hovedsakelig med tvisteløsning og rådgivning innenfor kontrakts-, selskaps-, erstatnings- og forsikringsrett. Han har en solid og variert praksis som dekker et bredt spekter av bransjer, og har betydelig erfaring med profesjonsansvarstvister, transaksjonsrelaterte krav og forsikringssaker.

Eivind bistår også klienter med deres internasjonale rettsforhold. Han tar jevnlig oppdrag i internasjonale tvister og komplekse meklingsprosesser, og har blant annet vært involvert i en av Norges største revisoransvarssaker. Eivind gir også råd om finansiering av søksmål.

Som rådgiver er Eivind opptatt av å gi tydelige og praktiske råd. Klientene kjenner ham som en iherdig prosedyreadvokat, som jobber for å finne en løsning der det er mulig. Han har utstrakt erfaring med bruk av digitale verktøy for å effektivisere arbeidet med tvister.

Eivind sitter i Advokatforeningens lovutvalg for forsikringsrett.

Eivind Landmark Tandrevold is a person of very high integrity, an exceptionally talented lawyer and a genuinely pleasant person to work with. He is a just extraordinary lawyer

Klient, Legal 500, 2022

Aktuelt

Se alle

22. desember 2021

Fem advokater fra Arntzen de Besche er med i Advokatforeningens lovutvalg

Fire av våre advokater er allerede medlemmer i Advokatforeningens lovutvalg. Fra januar 2022 får de selskap av Eivind Landmark Tandrevold, som inngår i lovutvalget for forsikringsrett. Å sitte i Advokatforeningens lovutvalg gir advokatene våre innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og utnevnes av hovedstyret i Advokatforeningen.

22. oktober 2021

Arntzen de Besche klare for IBAs årlige konferanse

Hvert år arrangerer International Bar Association (IBA) sin konferanse og møteplass for advokater og advokatforeninger globalt. For Arntzen de Besche, som har en betydelig andel internasjonale klienter, er dette et viktig sted å være. Også i år er den fysiske konferansen avlyst grunnet Covid-19, men Arntzen de Besche vil delta aktivt digitalt, sammen med sine internasjonale relasjoner.

26. februar 2021

Nyheterbrev: The FSA reconfirms its view that legal financiers require FSA approval to carry out dispute funding in Norway

As interest in third-party funding in Norway continues to grow, the Norwegian Financial Supervisory Authority (FSA) again confirms its view that funders require authorisation to market and provide litigation and arbitration funding in Norway. This underlines the FSA’s commitment to enhance oversight over the fast-growing new breed of financial services organisations, including legal financiers.

8. januar 2019

Third party litigation and arbitration funding in Norway

Interest in third party litigation and arbitration funding in Norway continues to grow. Our colleagues Eivind Tandrevold and Jan Olav Aabø have authored the Norway chapter in the recently published The Third Party Litigation Funding Law Review (Second Ed.). The chapter surveys current developments in the Norwegian third-party funding landscape.
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?