logo

Arntzen de Besche bistod Norges Banks pensjonskasse som vant frem i Borgarting lagmannsrett

Tvisten med Nokas Verdihåndtering (Nokas) oppstod i 2020 da Nokas valgte å flytte selskapets pensjonsordning fra Norges Banks pensjonskasse (NBP) til Storebrand Livsforsikring. Nokas krevde da 39 millioner kroner utbetalt av NBPs opptjente egenkapital.

NBP ble også i 2021 frifunnet i tingretten og Nokas ble dømt til å betale vel 1,5 millioner kroner i saksomkostninger til NBP. Lagmannsretten forkastet anken fra Nokas og dømte Nokas til å betale fulle saksomkostninger til NBP som utgjorde vel 1,6 millioner kroner, samtidig som lagmannsretten besluttet at NBP for tingretten skulle tilkjennes om lag 240 000 mer i saksomkostninger enn det som allerede var tilkjent NBP.

Sven Iver Steen og Eivind Landmark Tandrevold prosederte saken på vegne av NBP.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?