logo

Forsikring

Arntzen de Besche har lang erfaring som leverandør av forsikringsrettslig bistand og er i dag en ledende aktør på området. Vi bistår både forsikringsselskaper, meglere, agenter og forsikringskunder.

Rådgivning fra våre forsikringsadvokater

Vårt team tilbyr rådgivning innenfor alle deler av forsikringsretten. Vi håndterer alt fra komplekse forsikringskrav og tvister til transaksjoner og regulatoriske spørsmål. Vi bistår blant annet med

  • vurdering av krav
  • utforming og tolking av forsikringsavtaler
  • virksomhetsoverdragelse og andre selskapsendringer
  • grenseoverskridende distribusjon
  • tvisteløsning og prosedyre
  • høringsuttalelser til regelendringer
  • opplæring gjennom kurs og foredrag


Vårt team har god oversikt over markeds- og utviklingstrendene som preger forsikringsmarkedet innenfor ulike bransjer.

Der det er mulig jobber vi alltid med mål om å løse tvister gjennom samarbeid og dialog. I de tilfellene der saker må løses i domstolene, har våre tvisteløsningsadvokater betydelig erfaring både fra de alminnelige domstolene og med voldgiftssaker.

Dette kan du forvente av oss

Hos oss har du tilgang til dyktige advokater på alle nivåer. Vår advokatbistand er tuftet på solide juridiske kunnskaper, bransjeerfaring, kommersiell forståelse og innovasjon. Vi setter sammen effektive team skreddersydd til hver enkelt sak.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?