logo
Alexander Plows

PartnerOslo

Alexander Plows

Alexander bistår forsikringsselskaper og reassurandører med en rekke spørsmål fra krav og dekningstvister til regulatoriske spørsmål og utvikling av forsikringsprodukter.

Han bistår forsikringsselskaper med diverse spørsmål under en rekke forsikringsprodukter, inkludert financial lines, styre- og profesjonsansvarsforsikring, kriminalitetsforsikring, transaksjonsforsikring (W&I insurance) og cyberforsikring. Han har bistått selskaper og reassurandører med å løse noen av Norges største forsikrings- og reassuransekrav de siste årene.

Alex har lang erfaring med tvisteløsning, og representerer ofte forsikringsselskaper og reassurandører i komplekse og ofte internasjonale voldgifts- og rettstvister. Han har også representert banker og finansinstitusjoner, energi- og olje- og gasselskaper i voldgiftssaker under en diverse institusjonelle regler, så vel som etter voldgiftsloven og i rettssaker.

Alex er rangert av Legal 500 som en «Leading Individual» innen forsikring og for tvisteløsning av Chambers Global. Han sitter i Advokatforeningens lovutvalg for forsikringsrett.

Alexander Plows trained in England and worked for City firms before moving to Norway. This dual experience is invaluable.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

3. januar 2023

Arntzen de Besche starter året med ny partner, og specialist counsel

Vi starter året med å ønske Alexander Plows velkommen som ny partner i Arntzen de Besche. Som en av landets fremste advokater innen forsikring og tvisteløsning, vil han bidra til å styrke teamet vårt ytterligere. Vi er også stolte over å utnevne Atle Stensrud til Specialist Counsel. Dette er en nyopprettet stilling for ansatte med tung spisskompetanse og lang erfaring på sitt fagfelt, og som er en sentral bidragsyter til faglig utvikling i firmaet. Atle har hvært en del av vårt bank og finansteam i mer enn 20 år, hvor han har bistått klienter med finansieringstransaksjoner.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?