logo

Profesjonsansvar

Profesjonsutøvere er underlagt strenge faglige og profesjonelle krav. Vi bistår både forsikringsselskaper og profesjonsutøvere, og vi har omfattende erfaring med å håndtere ansvarssaker mot revisorer, advokater, eiendomsmeglere, takstmenn, regnskapsførere, leger, forsikringsmeglere, finansielle rådgivere, ingeniører og arkitekter.

Rådgivning fra våre advokater

Vi bistår med:

  • håndtering av tvistesaker
  • regress mot andre ansvarssubjekter
  • rådgivning for å begrense profesjonsutøveres risikoeksponering
  • regulatorisk bistand knyttet til vedtak fra tilsynsmyndigheter
  • opplæring gjennom kurs og foredrag

Bred erfaring og stort nettverk

Vi har jobbet med profesjonsansvar i mer enn 20 år. I løpet av disse årene har vi blant annet bistått i flere av de største advokat- og revisoransvarssakene i Norge. Vi er representert i advokatpanelet til Revisorforeningens forsikringsordning. Vi kan dermed trekke på erfaring fra et betydelig antall ansvarssaker, og vi blir ofte engasjert i de mest komplekse og omfattende sakene.

I tillegg til dette er det mange som engasjerer oss for å foreta en second opinion eller due diligence i forbindelse med ansvarssaker.

Vi bruker teknologi for å regne ut verdien av krav

Det vil alltid være usikkerhet forbundet med hva et krav er verdt. Vi har samarbeidet med den svenske software-leverandøren Eperoto i utviklingen av et digitalt verktøy som beregner verdien av komplekse krav. Med dette kan vi gi klientene våre enda klarere og bedre beslutningsgrunnlag i deres strategiske vurderinger, under forliksforhandlinger og i beregningen av avsetninger for mulige tap.

Dette kan du forvente av oss

Hos oss møter du et team med høyt faglig nivå, som er opptatt av å følge utviklingen innenfor ulike bransjer nøye. Vi deltar jevnlig i ulike bransjefora og holder blant annet kurs via Juristenes utdanningssenter, JUC og Advokatenes HR. Vi holder også jevnlig foredrag på Revisorforeningens fagdager og for Entrepriseforeningen.

Vi har et sammensatt team med lang erfaring fra et bredt spekter av bransjer. Vi har et betydelig nettverk som vi kan trekke på ved behov for sakkyndig bistand. Vi er delaktige i rettsutviklingen gjennom ulike lovutvalg, og to av våre ansatte har skrevet kommentarutgave til revisorloven.

Aktuelt

Se alle

16. april 2021

Artikkel: Nye regler om overtredelsesgebyr

Hva er et overtredelsesgebyr og hva innebærer de nye reglene? Hvem kan ilegges overtredelsesgebyr og hvilke vilkår må være oppfylt? Hvilke momenter kan vektlegges ved vurderingen og ved utmålingen av et eventuelt overtredelsesgebyr? Disse spørsmålene behandles nærmere i artikkelen.

2. mars 2021

Lovkommentar til Revisorloven og revisjonsforordningen

Terje Granvang og Eirik Nakstad fra Arntzen de Besche har skrevet lovkommentaren til den nye revisorloven og revisjonsforordningen. Den nye loven og forordningen trådte i kraft 1. januar 2021 og er mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?