logo

Fem advokater fra Arntzen de Besche er med i Advokatforeningens lovutvalg

Fire av våre advokater er allerede medlemmer i Advokatforeningens lovutvalg. Fra januar 2022 får de selskap av Eivind Landmark Tandrevold, som inngår i lovutvalget for forsikringsrett. Å sitte i Advokatforeningens lovutvalg gir advokatene våre innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og utnevnes av hovedstyret i Advokatforeningen.

Eivind Landmark Tandrevold tiltrer lovutvalget for forsikringsrett. Eivind er partner i vår avdeling for tvisteløsning og prosedyre. Han har en solid og variert praksis som dekker et bredt spekter av bransje- og fagområder, og har betydelig erfaring med tvister vedrørende profesjonsansvar, transaksjonsrelaterte krav, og forsikringstvister. Han gir også råd til klienter om finansiering av tvister. 

Elisabeth Eriksson sitter i lovutvalget for bank, finansiering og valuta. Hun er senioradvokat og tilknyttet M&A-gruppen vår, og har bred og omfattende erfaring innenfor det forretningsjuridiske området. Elisabeth arbeider særlig med finansregulatoriske problemstillinger, samt selskapsrett og transaksjoner. I tillegg til mange års erfaring som advokat, har hun vært compliance-ansvarlig i et verdipapirforetak, og har således operativ erfaring fra bransjen. 

Anders Rødland sitter i lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass. Anders er partner og leder for vårt Stavangerkontor, i avdelingen for olje, offshore og energi. Anders har omfattende erfaring med rådgivning av nasjonale og internasjonale selskaper og myndigheter innen energisektoren, og spesielt innen olje og gass. Han rådgir i hovedsak i M&A transaksjoner, selskapsrett, kommersiell avtalerett og regulatoriske forhold innen verdikjeden for olje & gass oppstrøms, inkludert tvisteløsning.

Mira Tengesdal Torstenbø sitter i lovutvalget for sivilprosess og voldgift. Mira er partner og spesialist innen arbeidsrett. Hun har over 12 års erfaring innenfor et bredt spekter av arbeidsretten hvor bistanden særlig har vært knyttet til oppsigelsesprosesser, avskjed, disiplinærreaksjoner, arbeidstidsordninger, arbeidsgivers styringsrett og varslingssaker. Mira har også erfaring både som dommer og dommerfullmektig ved Stavanger tingrett. 

Eyvind Sandvik er partner i vår skatteavdeling og bistår først og fremst innenfor skatterett, alminnelig bedriftsbeskatning, internasjonal skatterett, omorganiseringer og transaksjoner. Han bistår jevnlig norske og utenlandske selskaper i tvistesaker med skattemyndighetene. Eyvind har erfaring fra bl.a. skattelovavdelingen i Finansdepartementet og har en LL.M.-grad i International Taxation fra New York University School of Law.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?