logo
Mira Tengesdal Torstenbø

PartnerStavanger

Mira Tengesdal Torstenbø

Mira er spesialist innen arbeidsrett og har over 12 års erfaring innenfor et bredt spekter av arbeidsretten. Her har hun særlig bistått i forbindelse med oppsigelsesprosesser, avskjed, disiplinærreaksjoner, arbeidstidsordninger, arbeidsgivers styringsrett og varslingssaker. Mira har bistått flere klienter i forbindelse med pålegg og overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet. Hun lang erfaring med kollektiv arbeidsrett og bistår jevnlig innen tariffaglige spørsmål. Hun har jobbet særlig tett mot energisektoren.

Som dommer og dommerfullmektig ved Stavanger tingrett har Mira bred erfaring innenfor tvisteløsning, og har også vært en del av rettsmeklingsteamet i Stavanger tingrett. Hun har betydelig prosedyreerfaring og er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift. Hun har også erfaring som forsvarer og har blant annet arbeidet med økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og har erfaring med arbeid knyttet til foretaksstraff.

Med Mira som rådgiver får du en engasjert advokat som strekker seg langt for å oppnå det beste resultatet. Hun er opptatt av å balansere de juridiske aspektene i saken mot klientens kommersielle hensyn, noe som gjør henne til en strategisk rådgiver og sparringspartner i viktige bedriftsøkonomiske beslutninger.

Mira er også en ettertraktet foredragsholder og holder jevnlig foredrag om både individuell og kollektiv arbeidsrett for Advokatforeningen, Advokatenes HR og Næringsforeningen i Stavangerregionen. Hun er medlem av disiplinærutvalget i Advokatforeningen.

She has been a true and solid adviser for our business. She stands out with her capacity to translate complex legal advice to practice, describing step by step actions that are easy to understand for “non-legal” managers.

Klient, Legal 500, 2023

Aktuelt

Se alle

3. januar 2024

Nyhetsbrev: Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Den 1. juli 2024 trer flere viktige lovbestemmelser på arbeidsrettens område i kraft. Endringene i arbeidsmiljøloven påvirker alle arbeidsgivere. Av særlig betydning er nye krav til innholdet i arbeidsavtaler, som innebærer at alle arbeidsgivere må oppdatere bedriftens standard arbeidsavtaler.

22. desember 2021

Fem advokater fra Arntzen de Besche er med i Advokatforeningens lovutvalg

Fire av våre advokater er allerede medlemmer i Advokatforeningens lovutvalg. Fra januar 2022 får de selskap av Eivind Landmark Tandrevold, som inngår i lovutvalget for forsikringsrett. Å sitte i Advokatforeningens lovutvalg gir advokatene våre innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og utnevnes av hovedstyret i Advokatforeningen.

13. oktober 2021

Nyhetsbrev: Prinsipiell avklaring om foretaksstraff for arbeidsgiver

Tidligere denne uken ble det kjent at et selskap ble ilagt et forelegg på 1 million kroner i forbindelse med en dødsulykke på Tverlandet i 2019. Opprinnelig ble også arbeidsgiver som satte ut oppdraget ilagt et forelegg på 300 000 kroner, før saken senere ble henlagt. Partner i Arntzen de Besche Advokatfirma, advokat Mira Tengesdal Torstenbø, og hennes team, har bistått som forsvarer for arbeidsgiver. Straffesaken reiser prinsipielle spørsmål og er av betydning for alle som setter ut oppdrag til andre virksomheter.

13. september 2021

Norges største innkjøpere velger Arntzen de Besche

Når Norges største innkjøpere av juridiske tjenester skal rangere landets beste advokatfirmaer innen arbeidsrett, plasserer de Arntzen de Besche på toppen av listen. I løpet av de siste fire årene har fire nye partnere tatt plass. Frode Martin Toftevåg, Mira Tengesdal Torstenbø, Agathe Løwenborg og Christian Backe utgjør en ny generasjon arbeidsrettpartnere som blir lagt merke til.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?