logo

Arbeidsulykker

Når det oppstår alvorlige ulykker på arbeidsplassen er det en rekke oppgaver som må ivaretas, både av praktisk og rettslig karakter. Usikkerhet omkring hvordan bedriften skal reagere, kan bidra til å gjøre en vanskelig situasjon enda mer krevende. Vårt beredskapsteam består av en tverrfaglig gruppe av våre advokater innenfor blant annet arbeidsliv og entreprise.

Rådgivning fra vårt beredskapsteam

En arbeidsulykke oppstår aldri forventet, men når den skjer krever den både effektiv og strukturert rådgivning. Vårt beredskapsteam bistår jevnlig klienter når ulykken er ute, og vi har omfattende erfaring med krisehåndtering og koordinert rådgivning for å sikre gjennomføring av adekvate og risikoreduserende tiltak. I tillegg bistår våre advokater med en rekke preventive tiltak for å gjøre den enkelte bedrift bedre rustet til å håndtere en arbeidsulykke.

Beredskapsteamets arbeid innebærer blant annet

  • rådgivning knyttet til planer for håndtering av eventuelle hendelser
  • dialog med Arbeidstilsynet, Politiet og annen offentlig myndighet
  • kommunikasjon og informasjonsflyt

Dette kan du forvente av oss

Dersom ulykken skulle inntreffe, vil teamet vårt alltid være tilgjengelig for nødvendig bistand. Beredskapsteamet er satt sammen av advokater med spesialkompetanse innenfor nødvendige rettsområder. For å sikre nærhet til ulykkessted består teamet av advokater fra alle kontorene våre, i Oslo, Stavanger og Trondheim.

I etterkant av en arbeidsulykke har man et særlig behov for strategisk kommunikasjon – både internt og eksternt. Derfor jobber vi regelmessig med flere av de største PR- og kommunikasjonsmiljøene i Norge, og vi kan raskt koble på riktige ressurser til hver enkelt sak.

Vårt beredskapsteam gjør bedriften bedre rustet til å håndtere en arbeidsulykke og andre kriser som kan oppstå i bedriften.

Aktuelt

Se alle

2. mai 2023

Ulykker i arbeidslivet - hva kreves av virksomheten?

Arbeidsgivere har et betydelig ansvar for de ansattes sikkerhet, og det er viktig å være oppmerksom på hvilke krav som stilles til virksomheten. Dette nyhetsbrevet oppsummerer arbeidsgivers viktigste plikter forut for – og etter en ulykke skjer.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?