logo
Sven Bjørk

PartnerOslo

Sven Bjørk

Sven bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgiving, utredninger, forhandlinger og prosedyre i forbindelse med blant annet oppsigelser, omstillinger og virksomhetsoverdragelser. Han gir strategiske råd om konkurransebegrensninger og bonus-, aksje- og andre insentivprogram. I tillegg bistår han med generell juridisk rådgivning knyttet til forretnings- og idrettsjuss.

Sven har omfattende erfaring med å forhandle individuelle og kollektive tvister i arbeidslivet, og med prosedyre av slike saker for domstolen. Sven har erfaring som advokat i NHO og i DNBs arbeidsrettsavdeling. Fra tiden i DNB har han erfaring og kunnskap knyttet til praktisk og bedriftsinternt arbeid med HR og arbeidsrett i forbindelse med blant annet omorganiseringer, personalsaker og håndtering av varslingssaker.

Erfaring fra flere sider av arbeidslivet gjør at Sven raskt setter seg inn i kundens behov og ser de praktiske konsekvensene av rådene som blir gitt. Dette har gjort han til en viktig strategisk rådgiver for klientene. Sven blir ofte benyttet som foredragsholder i ulike arbeidsrettslige tema, og er fast sensor og veileder innenfor ulike fagfelt på Universitet i Bergen.

Sven Bjørk balances empathy, client interest and counterpart interest in the best of ways and is our preferred “go to” partner when it comes to employment practice. He quickly understands the case, the business and the client needs and is considered to be the best one could ask to have by one’s side when times are tough.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

3. januar 2024

Nyhetsbrev: Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Den 1. juli 2024 trer flere viktige lovbestemmelser på arbeidsrettens område i kraft. Endringene i arbeidsmiljøloven påvirker alle arbeidsgivere. Av særlig betydning er nye krav til innholdet i arbeidsavtaler, som innebærer at alle arbeidsgivere må oppdatere bedriftens standard arbeidsavtaler.

7. juli 2023

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - nye krav til innholdet i arbeidsavtalen

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Blant forslagene i proposisjonen ligger nye krav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen og nye regler i forbindelse med avtalt prøvetid. Forslagene, som nå ligger til behandling i Stortinget, vil trolig bli vedtatt. Regelendringene vil ha stor praktisk betydning for norske arbeidsgivere.

4. juli 2023

Sven Bjørk er ny partner i Arntzen de Besche

Vi gleder oss over å kunne presentere Sven Bjørk som ny partner. Han har vært en del av arbeidslivs-teamet vårt siden 2013, hvor han har bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere med ulike arbeidsrettslige problemstillinger.

2. mai 2023

Ulykker i arbeidslivet - hva kreves av virksomheten?

Arbeidsgivere har et betydelig ansvar for de ansattes sikkerhet, og det er viktig å være oppmerksom på hvilke krav som stilles til virksomheten. Dette nyhetsbrevet oppsummerer arbeidsgivers viktigste plikter forut for – og etter en ulykke skjer.

13. oktober 2021

Nyhetsbrev: Prinsipiell avklaring om foretaksstraff for arbeidsgiver

Tidligere denne uken ble det kjent at et selskap ble ilagt et forelegg på 1 million kroner i forbindelse med en dødsulykke på Tverlandet i 2019. Opprinnelig ble også arbeidsgiver som satte ut oppdraget ilagt et forelegg på 300 000 kroner, før saken senere ble henlagt. Partner i Arntzen de Besche Advokatfirma, advokat Mira Tengesdal Torstenbø, og hennes team, har bistått som forsvarer for arbeidsgiver. Straffesaken reiser prinsipielle spørsmål og er av betydning for alle som setter ut oppdrag til andre virksomheter.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?