logo
Ole Skeidsvoll Moe

PartnerTrondheim

Ole Skeidsvoll Moe

Ole har lang erfaring som rådgiver for aktører innen bygg- og anleggsbransjen, energisektoren, maritime næringer og annen industrirelatert virksomhet. Han bistår både byggherrer og leverandørsiden med kontraktsrettslige problemstillinger, prosjektrådgivning og tvisteløsning.  

Han har erfaring med rådgivning i alle prosjektfaser, fra tidlig involvering i forbindelse med etablering av prosjektstruktur, valg av kontrakts- og prismodeller, kontraktsutforming, anbudsfasen, prosjektoppfølging, sluttoppgjør, garantifase og tvisteløsning. Ole er en meget erfaren advokat med lang prosjekterfaring og klientene fremhever hans evne til å gi trygge og skarpe råd i uoversiktlige og hektiske situasjoner. Med hans erfaringsbakgrunn er Ole en solid rådgiver å sparre med i viktige beslutningsprosesser.

Ole er en meget erfaren advokat med lang prosjekterfaring og klientene fremhever hans evne til å gi trygge og skarpe råd i uoversiktlige og hektiske situasjoner. Med hans erfaringsbakgrunn er Ole en solid rådgiver å sparre med, i viktige beslutningsprosesser.

Ole jobber jevnlig med havbruksrelaterte forhold, herunder i særdeleshet tilvirkningskontrakter og prosjektoppfølging. Han har blant annet bistått en rekke aktører i prosjekter som er tildelt utviklingskonsesjoner, og han jobber jevnlig med RAS-prosjekter og andre større prosjekter for havbruksnæringen i Norge og utlandet.

Han prosederer jevnlig for norske domstoler og i voldgift i saker relatert til entreprise- og øvrige tilvirkningsprosjekter, samt kontrakts-, ansvars- og forsikringstvister, og han har praktisk erfaring med tvangsfullbyrdelse i en rekke jurisdiksjoner, herunder England, Tyskland og USA.

Ole er sertifisert mekler av Advokatforeningen, og bistår jevnlig i kommersielle meklinger i Norge og i andre jurisdiksjoner.

Ole har også erfaring med å bistå klienter ved konkurranserettslige dawn raids og ved bevissikring i straffesaker.

Ole Skeidsvoll Moe has long and valuable industrial experience, providing first class legal and project advice across our project portfolio

Klient, Legal 500, 2022

Aktuelt

Se alle

24. oktober 2022

Fra gründervirksomhet til verdensledende aktører

Havbruksnæringen i Trøndelag har hatt en formidabel utvikling, og står for en enorm verdiskaping i regionen. –Det har vært utrolig spennende å bistå mange av disse selskapene fra de var enkeltpersonforetak og gründervirksomheter, til å bli verdensledende globale aktører, forteller partner i Arntzen de Besche, Ole Skeidsvoll Moe.

30. august 2021

Entreprise på fremmarsj

Entrepriseavdelingen i Arntzen de Besche har opplevd en sterk vekst de siste årene. Unikt for avdelingen er bred erfaring fra både entreprenør- og byggherresiden, i tillegg til å være pådriver for en grønnere bygg- og anleggsbransje. At de nå gjør seg bemerket i rankinger som Chambers og Legal 500 er en viktig anerkjennelse av målrettet innsats over flere år, forteller partnerne Knud Jacob Knudsen og Ole Skeidsvoll Moe, som leder avdelingene i Oslo og Trondheim.

25. august 2021

Nyhetsbrev: Force Majeure - kan korona frita for betalingsforpliktelsen?

Trøndelag tingrett avsa 5. juli i år en dom om pengedebitors adgang til å påberope force majeure i et avtaleforhold om salg av varer mellom næringsdrivende. Saken gjaldt selgers krav om erstatning etter kjøpers midlertidige kansellering av avtalen på grunn av Covid-19-pandemien. Tingrettens uttalelser viser at terskelen for å påberope force majeure er høy, og at dette gjelder spesielt for pengedebitor. Kjøper ble idømt å betale kr 2 900 000,- i erstatning til selger for kontraktsbruddet samt fulle sakskostnader. Arntzen de Besche bistod selger i saken. Dommen er ikke rettskraftig.

6. mai 2021

Bokutgivelse: På rett grunn II

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett fylte 35 år i 2019, og utgir i forbindelse med jubileet et festskrift med juridiske artikler. Artikkelsamlingen er utgitt av Gyldendal og ble lansert i mai 2021. Temaet for de ulike artiklene i festskriftet er utvalgte emner innenfor bygge- og entrepriserett. Artikkelforfatterne er professorer, advokater og sivilingeniører som arbeider med de nevnte juridiske fagfeltene.
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?