logo

Entreprise på fremmarsj

Entrepriseavdelingen i Arntzen de Besche har opplevd en sterk vekst de siste årene. Unikt for avdelingen er bred erfaring fra både entreprenør- og byggherresiden, i tillegg til å være pådriver for en grønnere bygg- og anleggsbransje. At de nå gjør seg bemerket i rankinger som Chambers og Legal 500 er en viktig anerkjennelse av målrettet innsats over flere år, forteller partnerne Knud Jacob Knudsen og Ole Skeidsvoll Moe, som leder avdelingene i Oslo og Trondheim.

Entrepriseadvokatene i Arntzen de Besche bistår en rekke landsdekkende entreprenørselskaper, byggherrer og oppdragsgivere med rådgivning, prosessoppdrag og transaksjoner innenfor bygg og anlegg. Advokatene her har bistått klientene med alle trinn i byggeprosessen.

- Vi merker økt etterspørsel fra anleggssiden, særlig innenfor vei og jernbane, sier partner Stian Heimdal. Han har tidligere erfaring fra Veidekke og AF Gruppen og har jobbet med anleggsprosjekter i en årrekke.

Avdelingen som fordeler seg mellom Oslo og Trondheim har noe ulike fokusområder, som samlet gir en innsikt og breddekompetanse få andre advokatfirmaer kan skilte med.

SENTRAL I UTVIKLINGEN AV IPL-KONTRAKTER

Avdelingen i Trondheim har vært helt sentral i utviklingen av IPL-kontrakter (integrert prosektleveranse) her til lands. Kun to prosjekter har tatt i bruk denne typen avtaler så langt, og Arntzen de Besche har bistått med utformingen av begge disse. Hensikten med denne type kontrakter er økt grad av samarbeid mellom byggherre, rådgivere og entreprenører for å levere kvalitetsmessig bedre prosjekter, på kortere tid. Partner i Arntzen de Besche, Jon Gresseth, har stått i spissen for dette arbeidet.

I land som USA, Australia og Finland har private og offentlige byggherrer benyttet IPL-kontrakter i lang tid, særlig i prosjekter av stor kompleksitet og verdi slik som sykehus og store veiprosjekter. I Norge er det kun Sykehuset i Vestfold med Tønsbergprosjektet og Nye Veier AS sin utbygging av E6 Melhus – Kvål i Trøndelag, som så langt har tatt i bruk denne kontraktsformen.

- Tønsbergprosjektet er nettopp ferdigstilt og overlevert til byggherren, innenfor budsjett og tid. Prosjektkostnaden er i helt nedre sjikt for sammenliknbare sykehusprosjekter. Så langt fremstår derfor innføringen av IPL-kontrakter i Norge som en ubetinget suksess, forteller Jon.

EN PÅDRIVER FOR GRØNN OMSTILLING

Gjennom strategiske samarbeid med næringslivet, som i klimanettverket Skift og Grønn Byggallianse, ønsker advokatene her å være pådrivere for den grønne omstillingen i bransjen. Partner og leder for Oslo-avdelingen, Knud Jacob Knudsen, var også en av forfatterne bak Skiftnotatet om bygg og eiendom. Her ble det lansert en rekke tiltak for å sikre den grønne omstillingen i bransjen.

- Bransjen her hjemme er moden for å ta større ansvar enn de kravene de blir pålagt. Dessuten trengs det et klarere og mer konkret regelverk fra myndighetens side. Det er dette vi ønsker å påvirke gjennom samarbeidet med Skift og helt konkret gjennom dette skiftnotatet, forteller Knud Jacob.

Sammen med Grønn Byggallianse jobber de blant annet med å utarbeide en veileder for å oppnå bedre implementering, oppfølging og gjennomføring av miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR i entrepriseprosjekter.

- Bygg og eiendomssektoren står midt i en grønn omstilling. Grønn Byggallianse sitt arbeid er derfor viktigere enn noensinne og vi er glade for å kunne bistå med vår juridiske kompetanse, forteller Knud Jacob.

TVISTELØSNING

Et annet tema som opptar advokatene, er tvisteløsning. Det er ingen hemmelighet at bygg- og anleggsbransjen er utsatt for konflikter, og i de aller fleste tilfellene er partene tjent med å løse tvistene før de ender opp i domstolene. Partner Wenche Maartmann-Moe kom til Arntzen de Besche fra Wiersholm i 2019, og er sertifisert mekler av Advokatforeningen.

- Med mekling ønsker vi å løse tvister utenfor domstolene for å spare tid og penger, men også redusere tidsbruken slik at den heller kan brukes til verdiskaping. Ved å jobbe aktivt med mekling får vi en bedre plattform for økt samarbeid med kunder og leverandører, enn en utfordrende prosess i domstolene, forteller hun.

- Et vellykket byggeprosjekt avhenger av at partene kommer rett ut fra hoppkanten. Derfor er det viktig å ha en gjennomtenkt anskaffelsesstrategi og en god kontrakt fordi dette forebygger tvister, og sikrer at prosjektet gjennomføres på en smidig måte, forteller partner Tor Kristian Lånke.

Lånke har kompetanse innenfor både offentlige anskaffelser og entrepriserett.

- Vi har bred kompetanse innad i teamet, og den totale bransjekunnskapen gjør at vi forstår partenes drivere og de ulike prosessene i et byggeprosjekt, noe som er nødvendig for å gi god rådgivning i en tidlig fase, forteller han.

DYRKER TALENTER INTERNT

Med stadig økt etterspørsel har det vært viktig å bygge et solid team. Noe av det som kjennetegner arbeidsmetoden i Arntzen de Besche er at den er mindre hierarkisk og partnerstyrt enn det som kan være tilfelle hos andre. Samtidig er partnerne veldig tett involvert i arbeidet.

- Vi har vært opptatt av medarbeiderinvolvering og har et bevisst mål om å dyrke frem talenter internt, fremfor å bare hente kompetanse utenfra. Dette har bidratt til et sammensveiset miljø, hvor lagspill står sentralt. For å kunne vokse ytterligere er det helt avgjørende at vi spiller hverandre gode, forteller Knud Jacob.

Høy prioritering av kundene har alltid vært viktig, og målet er å være så tilgjengelig som mulig, og tett på kunden gjennom hele prosessen.

Ole Skeidsvoll Moe har tidligere erfaring fra Aker Solutions, Kværner, Wiersholm og Wikborg Rein, og har jobbet med land- og offshorebasert entreprise i 20 år.

- Langsiktig og målrettet arbeid er spesielt viktig for et team med store ambisjoner, som ikke ønsker å hvile på laurbærene. Det er viktig for oss å være tilgjengelig for kundene og gi god oppfølging og bistand gjennom hele prosessen. Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene våre, og det er jo selvsagt en svært viktig grunn til veksten vi opplever, avslutter han.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?