logo
Jon Gresseth

PartnerTrondheim

Jon Gresseth

Jon har lang og omfattende erfaring med komplekse anskaffelser og større kommersielle tilvirkningskontrakter i offentlig og privat sektor. Det er kombinasjonen av disse to fagfeltene som er hans spesialkompetanse.

Han har omfattende erfaring innen både offentlige anskaffelser, IKT-kontrakter og større entrepriseprosjekter. I tillegg til spisskompetanse innenfor tradisjonelle anskaffelsesformer og entreprisemodeller, har han de siste årene opparbeidet en unik kompetanse når det gjelder innovative anskaffelsesprosesser og entreprisemodeller. Dette gjelder særlig samhandlingskontrakter og såkalte IPL-kontrakter (Integrert prosjektleveranse) hvor Jon blant annet har ledet våre team som har utarbeidet de tre første IPL-kontraktene i norsk sammenheng for henholdsvis Tønsbergprosjektet, Nye Veier AS og Nytt Psykiatribygg ved St. Olavs Hospital.

Jon har ledet flere større prosjekter som har vært tidskritiske og komplekse med fokus på at teamet får oppdragene gjort til riktig tid og med høy faglig kvalitet. Klientene fremhever hans spisskompetanse innen entrepriseretten og anskaffelsesretten, at han ser paralleller mellom rettsområdene, og at han derfor kan dra nytte av synergier for å sikre en enhetlig og treffsikker rådgivning. De fremhever også hans tydelige kommunikasjon, handlekraft og gode samarbeidsevner.

Highly qualified, good at helping us with solutions at different tasks, but always balancing this with legal advice. Making us understand the possibilities, but always making sure we also understand the legal risks.’

Klient, Legal 500, 2023

Aktuelt

Se alle

30. august 2021

Entreprise på fremmarsj

Entrepriseavdelingen i Arntzen de Besche har opplevd en sterk vekst de siste årene. Unikt for avdelingen er bred erfaring fra både entreprenør- og byggherresiden, i tillegg til å være pådriver for en grønnere bygg- og anleggsbransje. At de nå gjør seg bemerket i rankinger som Chambers og Legal 500 er en viktig anerkjennelse av målrettet innsats over flere år, forteller partnerne Knud Jacob Knudsen og Ole Skeidsvoll Moe, som leder avdelingene i Oslo og Trondheim.

6. mai 2021

Bokutgivelse: På rett grunn II

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett fylte 35 år i 2019, og utgir i forbindelse med jubileet et festskrift med juridiske artikler. Artikkelsamlingen er utgitt av Gyldendal og ble lansert i mai 2021. Temaet for de ulike artiklene i festskriftet er utvalgte emner innenfor bygge- og entrepriserett. Artikkelforfatterne er professorer, advokater og sivilingeniører som arbeider med de nevnte juridiske fagfeltene.
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?