logo
Jon Gresseth

PartnerTrondheim

Jon Gresseth

Jon har lang og omfattende erfaring med komplekse anskaffelser og større kommersielle tilvirkningskontrakter i offentlig og privat sektor. Det er kombinasjonen av disse to fagfeltene som er hans spesialkompetanse.

Han har omfattende erfaring innen både offentlige anskaffelser, IKT-kontrakter og større entrepriseprosjekter. I tillegg til spisskompetanse innenfor tradisjonelle anskaffelsesformer og entreprisemodeller, har han de siste årene opparbeidet en unik kompetanse når det gjelder innovative anskaffelsesprosesser og entreprisemodeller. Dette gjelder særlig samhandlingskontrakter og såkalte IPL-kontrakter (Integrert prosjektleveranse) hvor Jon blant annet har ledet våre team som har utarbeidet de tre første IPL-kontraktene i norsk sammenheng for henholdsvis Tønsbergprosjektet, Nye Veier AS og Nytt Psykiatribygg ved St. Olavs Hospital.

Jon har ledet flere større prosjekter som har vært tidskritiske og komplekse med fokus på at teamet får oppdragene gjort til riktig tid og med høy faglig kvalitet. Klientene fremhever hans spisskompetanse innen entrepriseretten og anskaffelsesretten, at han ser paralleller mellom rettsområdene, og at han derfor kan dra nytte av synergier for å sikre en enhetlig og treffsikker rådgivning. De fremhever også hans tydelige kommunikasjon, handlekraft og gode samarbeidsevner.

I 2022 ble Jon oppnevnt av regjeringen som medlem av anskaffelsesutvalget. Utvalget har utredet NOU: Ny lov om offentlige anskaffelser. Første delutredning NOU 2023:26 ble lansert i november 2023, mens andre delutredning NOU: 2024:9 ble lansert i mai 2024.

Jon Gresseth is efficient, and his response time is excellent. His unique insight to the industry means that his legal advice always is to the point.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

3. november 2023

Nyhetsbrev: Klima og miljø skal vektes minst 30% i offentlige anskaffelser

I august 2023 ble det som kjent vedtatt en endringsforskrift som skjerper kravene om vekting av klima- og miljøhensyn i offentlig anskaffelser. Reglene trer i kraft 1. januar 2024. Endringen gjelder anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften, og vil gjelde alle anskaffelser med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva. Formålet med reglene er å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

30. august 2021

Entreprise på fremmarsj

Entrepriseavdelingen i Arntzen de Besche har opplevd en sterk vekst de siste årene. Unikt for avdelingen er bred erfaring fra både entreprenør- og byggherresiden, i tillegg til å være pådriver for en grønnere bygg- og anleggsbransje. At de nå gjør seg bemerket i rankinger som Chambers og Legal 500 er en viktig anerkjennelse av målrettet innsats over flere år, forteller partnerne Knud Jacob Knudsen og Ole Skeidsvoll Moe, som leder avdelingene i Oslo og Trondheim.

6. mai 2021

Bokutgivelse: På rett grunn II

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett fylte 35 år i 2019, og utgir i forbindelse med jubileet et festskrift med juridiske artikler. Artikkelsamlingen er utgitt av Gyldendal og ble lansert i mai 2021. Temaet for de ulike artiklene i festskriftet er utvalgte emner innenfor bygge- og entrepriserett. Artikkelforfatterne er professorer, advokater og sivilingeniører som arbeider med de nevnte juridiske fagfeltene.
0/0

Hva har vi gjort

Første del av utredningen for offentlige anskaffelser er klar

10. november ble første del av utredningen fra utvalget for offentlige anskaffelser levert til næringsminister Jan Christian Vestre. Våre advokater Jon R. Gresseth og Svein Terje Tveit er begge en del av utvalget, som ledes av professor Halvard Haukeland Fredriksen.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?