logo

Høyesterett behandler sak som kan få betydning for utviklingen av anskaffelsesloven §10

I dag behandler Høyesterett en sak, som kan få betydning for utviklingen av anskaffelsesloven § 10 og klargjøre ytterligere når en tilbyder til det offentlige kan søke erstatning som følge av brudd på anskaffelsesreglene i Norge. Partene i saken er Fauske og Sørfold kommune, og Perpetuum Miljø AS med Norsk Industri som partshjelper.

Saken, som også har vært innom KOFA, gjelder en konkurranse gjennomført av Fauske kommune om en fireårig rammeavtale om slamtømmingstjenester. Perpetuum ble i Hålogaland lagmannsrett tilkjent erstatning for positiv kontraktsinteresse etter at kommune avlyste konkurransen på grunn av feil. Et sentralt spørsmål i saken er om det i vurderingen av «saklig grunn» i anskaffelsesforskriften § 25-4 første ledd, er adgang til å bygge på kommunenes etterfølgende begrunnelse for avlysning, og om det foreligger årsakssammenheng og erstatningsrettslig vern for tilbyders krav.

Det har vært en del oppmerksomhet i anskaffelsesmiljøet knyttet til anskaffelsesloven § 10 etter saken om Fosenlinjen. Regjeringens nye lovutvalg på anskaffelsesområdet, der to av våre advokater bidrar, har også fått i oppdrag å vurdere hvordan dagens regelverk fungerer og komme med forslag til endringer i erstatningsreglene.

Arntzen de Besche holdt et seminar i desember 2022 om teamet der vi fikk anledning til å sammenligne det norske erstatningsregimet med andre land ved et foredrag fra Professor Luke R. A. Butler fra University of Nottingham. 

Forarbeidene til anskaffelsesloven § 10 sier at den nærmere utpenslingen av vilkårene for erstatning skal skje gjennom rettspraksis. Det blir interessant å følge med om Høyesterettbenytter anledningen i denne saken.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?