logo
Gro Amdal

PartnerStavanger

Gro Amdal

Gro er en av Norges ledende spesialister innenfor anskaffelsesrett, og har mer enn 27 års erfaring innenfor dette feltet.

Gro bistår klienter i alle faser av anskaffelsesprosessen, og har dybdekunnskap om det norske anskaffelsesregelverket, samt EUs direktiver om offentlige anskaffelser. Hun har også omfattende entrepriserettslig erfaring.

Ved å inneha flere sentrale verv har Gro i en årrekke bidratt til rettsutviklingen innenfor anskaffelsesretten. Hun var nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser i perioden 2011- 2019. Hun var også deltaker i det Regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, og er medforfatter av NOU 2014:4 «Enklere regler – bedre anskaffelser – Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket».

In our collaboration with Gro Amdal, in particular, we experienced that she put aside everything to help us. Gro is extremely strong professionally, and she is ready to draw in new resources when required.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

9. mai 2022

Gro Amdal – ny partner i Stavanger

Vi er stolte over å få Gro Amdal som ny partner ved kontoret vårt i Stavanger. Hun er en av Norges fremste spesialister på anskaffelsesrett, og med sine mer enn 25 års erfaring innenfor dette rettsområdet vil hun bidra til å styrke vår avdeling for anskaffelser og konkurranserett ytterligere.
0/0

Hva har vi gjort

Regjeringen med storsatsing på norsk maritim eksport

Tirsdag 2. mai lanserte fiskeri- og havministeren og næringsministeren den andre eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Et av tiltakene som lanseres er å benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy, som baserer seg på utredningen Arntzen de Besche og Menon Economics har gjort på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?