logo

Gro Amdal – ny partner i Stavanger

Vi er stolte over å få Gro Amdal som ny partner ved kontoret vårt i Stavanger. Hun er en av Norges fremste spesialister på anskaffelsesrett, og med sine mer enn 25 års erfaring innenfor dette rettsområdet vil hun bidra til å styrke vår avdeling for anskaffelser og konkurranserett ytterligere.

Gro hadde sin første arbeidsdag hos oss 2. mai. Hun kommer fra CMS Kluge hvor hun har vært partner siden 2007, og hvor hun var leder for deres faggruppe for offentlige anskaffelser i en årrekke. Gjennom sentrale verv har hun også bidratt til rettsutviklingen innenfor anskaffelsesretten. Hun var nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser i to perioder (2011-2019) og Regjeringsoppnevnt deltaker i Forenklingsutvalget, og er medforfatter av NOU 2014:4 «Enklere regler – bedre anskaffelser – Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket». Gro har også omfattende entreprise- og kontraktsrettslig erfaring.

- Vi er svært glade for å ha fått Gro om bord hos oss, sier Svein Terje Tveit, som leder anskaffelses- og konkurranserettsgruppen ved Oslo-kontoret. Hennes 25-årige erfaring og spesialisering innen offentlige anskaffelser, særlig på oppdragsgiversiden, vil komplettere og styrke vårt anskaffelsesteam i Oslo, Trondheim og Stavanger.

Gro vil ha hovedsete i Stavanger, men arbeide på tvers av kontorene, for å sikre beste bistand til våre anskaffelsesklienter.

Stein Ove Solberg, mangeårig konkurranserettspartner i Oslo, legger til at Gro vil passe godt inn i det utmerkete anskaffelses- og konkurransemiljøet i Arntzen de Besche. Jon Gresseth, som leder anskaffelsesteamet i Trondheim ser fram til å samarbeide på tvers av kontorene.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?