logo

Offentlige anskaffelser

Våre advokater er spesialister innenfor offentlige anskaffelser og EU/EØS-rett. Dette er to områder som henger tett sammen, siden lovgivningen i EU og i EØS-avtalen påvirker hvordan offentlig sektor i Norge kjøper inn tjenester. Vi bistår både oppdragsgivere og leverandører i forbindelse med offentlige anskaffelser. Omfattende erfaring fra alle sider av bordet, gjør oss til gode strategiske rådgivere for kundene våre.

Rådgivning fra våre advokater

Vår oppgave er å identifisere og håndtere risiko på oppdragsgiver- og leverandørsiden i anbudskonkurranser og rammeavtaler. Vi bistår klienter innenfor alle bransjer og sektorer, og i alle faser forbundet med anskaffelser. Fra planleggingsfasen, til gjennomføringsfasen og kontraktsfasen. Vi tilbyr rådgivning knyttet til

  • risikovurdering i forkant av konkurranser/tilbud
  • bistand i utformingen av konkurransegrunnlag/tilbud
  • gjennomføring av konkurranse
  • kontraktsarbeid og forhandlinger
  • strategisk rådgivning

Dette kan du forvente av oss

Vi samarbeider tett med spesialister fra andre fag- og bransjeområder internt i firmaet, som for eksempel EU og EØS-rett, kapitalmarked, tvist og prosedyre, og entreprise for å sikre at klientene våre har det best sammensatte teamet til hvert oppdrag.

Aktuelt

Se alle

13. februar 2023

Vi ønsker Margrét velkommen som Specialist Counsel i Arntzen de Besche

Det er med stor glede vi ønsker Margrét Gunnarsdottir velkommen som Specialist Counsel til anskaffelses- og konkurranserettsteamet vårt. Margrét har spisskompetanse på EØS- og anskaffelsesområdet og har i løpet av de siste tolv årene jobbet med utviklingen av anskaffelsesregelverket gjennom rollen som seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet.

9. mai 2022

Gro Amdal – ny partner i Stavanger

Vi er stolte over å få Gro Amdal som ny partner ved kontoret vårt i Stavanger. Hun er en av Norges fremste spesialister på anskaffelsesrett, og med sine mer enn 25 års erfaring innenfor dette rettsområdet vil hun bidra til å styrke vår avdeling for anskaffelser og konkurranserett ytterligere.

3. november 2023

Nyhetsbrev: Klima og miljø skal vektes minst 30% i offentlige anskaffelser

I august 2023 ble det som kjent vedtatt en endringsforskrift som skjerper kravene om vekting av klima- og miljøhensyn i offentlig anskaffelser. Reglene trer i kraft 1. januar 2024. Endringen gjelder anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften, og vil gjelde alle anskaffelser med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva. Formålet med reglene er å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

18. juni 2021

Nyhetsbrev: Kan rammeavtaler brukes opp? Ny avklaring fra EU-domstolen

Siden EU-domstolens dom i sak C-216/17 (ASST) fra 2018, har det vært usikkert hvorvidt oppdragsgiver plikter å angi bindende mengde-/verdiangivelser for rammeavtaler og hvorvidt rammeavtalen har uttømt sine virkninger når disse bindende mengdene eller verdiene er nådd. Den 17. juni 2021 kom EU-domstolen med en dom som bidrar til avklaring av disse spørsmålene.

26. mai 2020

Contribution to "Public Procurement and Government Contracts 2020"

Espen I. Bakken, Frida May Behrens and Kristine Farestvedt Nesse have contributed with the Norwegian chapter in "Public Procurement and Government Contracts 2020". The chapter includes a summary of the most important regulations for public procurement, in a Norwegian context.

24. mars 2020

Bokutgivelse: Offentlige kontrakter

Det er annerledes og krevende dager, men vi i Arntzen de Besche tenker det er rom for en gladnyhet som vi har gledet oss lenge til å dele. I dag kom "Offentlige kontrakter – aktuelle tema" i bokhandelen. Advokat Kristian Trygstad og Espen Bakken, parter i Arntzen de Besche har vært redaktører for denne samlingen hvor 22 dyktige anskaffelsesjurister har skrevet 14 innlegg om praktisk nyttige temaer som de brenner for innen offentlige anskaffelser.
0/0

Hva har vi gjort

Første del av utredningen for offentlige anskaffelser er klar

10. november ble første del av utredningen fra utvalget for offentlige anskaffelser levert til næringsminister Jan Christian Vestre. Våre advokater Jon R. Gresseth og Svein Terje Tveit er begge en del av utvalget, som ledes av professor Halvard Haukeland Fredriksen.

Regjeringen med storsatsing på norsk maritim eksport

Tirsdag 2. mai lanserte fiskeri- og havministeren og næringsministeren den andre eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Et av tiltakene som lanseres er å benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy, som baserer seg på utredningen Arntzen de Besche og Menon Economics har gjort på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?