logo

Vi ønsker Margrét velkommen som Specialist Counsel i Arntzen de Besche

Det er med stor glede vi ønsker Margrét Gunnarsdottir velkommen som Specialist Counsel til anskaffelses- og konkurranserettsteamet vårt. Margrét har spisskompetanse på EØS- og anskaffelsesområdet og har i løpet av de siste tolv årene jobbet med utviklingen av anskaffelsesregelverket gjennom rollen som seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet.

Margrét startet sin karriere som advokat på Island. Hun flyttet til Norge for å studere ved Nordisk Institutt for Sjørett. De neste årene gikk turen til både Belgia og Luxembourg, hvor hun tok en LL.M. grad i EU-rett og jobbet i henholdsvis EFTAs overvåkingsorgan og i EFTA domstolen. Mellom 2006 og 2011 var hun advokat i Thommessen, før hun gikk videre til Nærings- og fiskeridepartementet.

Margrét har lang erfaring med EU/EØS-rettslige spørsmål etter å ha bistått i saker for både EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen. Nå ser hun frem til å gå tilbake til forretningsadvokatbransjen og Arntzen de Besche.

- Jeg er takknemlig for mange gode år i departementet der hverdagen var ofte preget av samfunnsviktige oppgaver og høyt tempo. I tillegg til å jobbe med utviklingen av anskaffelsesregelverket har jeg jobbet mye med veiledning og rådgivning om reglene. Det likte jeg svært godt og det føltes derfor som et riktig valg for meg å gå tilbake til rollen som advokat. Arntzen de Besche var et naturlig valg først og fremst på grunn av de faglig dyktige og hyggelige menneskene som jobber her, men også fordi de setter verdier som lagspill og integritet høyt, forteller hun.

Partner og leder for anskaffelses- og konkurranserettsteamet, Svein Terje Tveit, ser frem til å styrke laget med Margrét om bord.

- Med sin lange erfaring fra Nærings- og fiskeridepartementet, og EØS-rettslige bakgrunn, vil Margret være en god sparringspartner og rådgiver til våre klienter og utfylle dagens team på en god måte. Margret kommer til oss i en meget spennende tid hvor anskaffelsesregelverket er under revisjon, og hvor lovgivningstempoet i EU aldri har vært høyere.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?