logo
Margrét Gunnarsdottir

Specialist CounselOslo

Margrét Gunnarsdottir

Margrét har spisskompetanse på anskaffelsesområdet, og har jobbet med utviklingen av anskaffelsesregelverket fra lovgivers side i over ti år. Hun har omfattende erfaring med å veilede både offentlige og private aktører med diverse spørsmål knyttet til anskaffelsesreglene.

Margrét har lang erfaring med EU/EØS-rettslige spørsmål, og har bistått i saker for EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen. Hun har også representert Norge i arbeidsgrupper i EU-kommisjonen.

Tidligere har Margrét jobbet i advokatvirksomhet (både i Island og Norge), for EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og EFTA-domstolen.

Aktuelt

Se alle

13. februar 2023

Vi ønsker Margrét velkommen som Specialist Counsel i Arntzen de Besche

Det er med stor glede vi ønsker Margrét Gunnarsdottir velkommen som Specialist Counsel til anskaffelses- og konkurranserettsteamet vårt. Margrét har spisskompetanse på EØS- og anskaffelsesområdet og har i løpet av de siste tolv årene jobbet med utviklingen av anskaffelsesregelverket gjennom rollen som seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?