logo

Nyhetsbrev: Klima og miljø skal vektes minst 30% i offentlige anskaffelser

I august 2023 ble det som kjent vedtatt en endringsforskrift som skjerper kravene om vekting av klima- og miljøhensyn i offentlig anskaffelser. Reglene trer i kraft 1. januar 2024. Endringen gjelder anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften, og vil gjelde alle anskaffelser med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva. Formålet med reglene er å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?